Jezus is mijn redder

 Welkom

 

 

Geachte bezoeker,

 

Ik ben Jan Cornelis van der Geest en samen met mijn vrouw Yvonne zijn wij een wijkzendelingechtpaar  van 'De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen', in Almere, Hilversum, het Gooi en omstreken en op het gebied van zendingswerk schrijf ik columns die ik op deze website publiceer.

Fijn dat u er bent.

Deze website heeft begin 2019 een naamsverandering ondergaan en heet nu 'Jezus is mijn Redder.nl'.  De oude naam 'Laatste Bedeling' is ook nog intact.  Onder de knop JEZUS IS MIJN REDDER zijn weer nieuwe columns geplaatst die gaan over verschillende gedachten in de filosofische en psychologische sfeer en

onder de knop IN DE KERSTSFEER KOMEN staan columns en verhaaltjes in het teken van het kerstfeest.

Ik wens u veel leesplezier.

 

Deze website wordt elk jaar vier keer vernieuwd en wel in de maanden januari, april, juli en oktober.  De website is op dinsdag 5 oktober 2021 voor het laatst bijgewerkt.  

 

Ik heb in 2017 het welkomsthoofdstuk uitgebreid met een artikel met de naam "Zeventien punten van de ware kerk". Het artikel toont aan dat in de Bijbel uitgelegd staat waaruit de ware kerk zou moeten bestaan en dat 'De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen' daar volledig aan voldoet. Het is de bedoeling dat dit artikel permanent op deze website blijft staan.

 

 Sinds 26 maart 2018 is er nog een Home artikel aan deze website toegevoegd die duidelijk weergeeft wat er in de Bijbel verloren, vervaagd en onduidelijk is geworden, waardoor God vindt dat een ander boek, namelijk Het Boek van Mormon, noodzakelijk is die al deze dingen aan het licht brengt waardoor er een veel duidelijker evangelie, namelijk een hersteld evangelie ontstaat, en alles met de oprichting van 'De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen' is hersteld. Het is de bedoeling dat ook dit artikel net zoals de andere Home artikelen permanent op deze website blijft staan.  

 

Mochten er vragen zijn, schroom niet dan zal ik deze zo spoedig mogelijk beantwoorden.

 

Kijk ook eens op de website:

www.kerkvanjezuschristus.org

www.comeuntochrist.org/nld/