De Heer zal de gehele operatie zelf leiden

 

     De Here God zal zeggen tot hem aan wie Hij het boek overhandigt: Neem deze woorden, die niet zijn verzegeld, en overhandig ze aan een ander, opdat hij ze zal tonen aan de geleerde, zeggende: Lees dit, bid ik u. En de geleerde zal zeggen: Breng het boek hierheen, en ik zal ze lezen. Welnu, wegens de eer der wereld en uit winstbejag zullen zij dat zeggen, en niet voor de eer van God. En de man zal zeggen: Ik kan het boek niet brengen, want het is verzegeld. Dan zal de geleerde zeggen: Ik kan het niet lezen.

 

     De Here God zal het boek en de woorden ervan overhandigen aan hem die niet geleerd is; en die zal zeggen: Ik ben niet geleerd. Dan zal de Here God hem zeggen: De geleerden zullen ze niet lezen, want zij hebben ze verworpen, en Ik ben in staat mijn eigen werk te doen; daarom zult u de woorden lezen die Ik u zal geven. Roer de dingen die zijn verzegeld niet aan, want Ik zal ze in de door Mij bestemde tijd tevoorschijn brengen; want Ik zal de mensenkinderen tonen dat Ik in staat ben mijn eigen werk te doen.

 

     Welnu, wanneer u de woorden hebt gelezen die Ik u heb geboden, dan zult u het boek wederom verzegelen en het in mijn hoede verbergen, opdat Ik de woorden die u niet hebt gelezen, zal kunnen bewaren, totdat het Mij in mijn eigen wijsheid goeddunkt om de mensenkinderen alle dingen te openbaren. (Zie 2 Nephi 27:15-22.)

 

     De vervulling van vers 15-18 werd een feit want toen Joseph Smith nog niet zo lang aan het vertalen was, wilde Martin Harris een bewijs hebben dat zijn vertaling correct was. Hij kreeg toestemming om een afschrift van wat schrifttekens van de gouden platen (niet het boek zelf) met hun vertaling naar enkele geleerden te brengen.

     De woorden van het boek, zegt Jesaja, zullen aan de geleerden worden afgegeven, niet het boek zelf. Aan de geleerde zou gevraagd worden: "Lees dit toch." Maar hij zal antwoorden: "Dat kan ik niet, want het is verzegeld." Martin Harris vertelde hem dat een gedeelte van de platen verzegeld was en niet vertaald mocht worden, maar het niet verzegelde gedeelte moest wel vertaald worden. De geleerde antwoordde: "een verzegeld boek kan ik niet lezen," en vervulde daarmee de profetie van Jesaja.

 

     De ongeletterde man in vers 19 is Joseph Smith, want in de tekst staat: "het boek wordt overhandigd aan hem die niet geleerd is." Nou, de schoolopleiding van Joseph Smith was heel gewoon. Hij had wat geleerd op de gewone lagere school - in de omgeving waar hij gewoond had. Hij kon een beetje lezen en schrijven maar hij waagde het niet om als zijn eigen schrijver dienst te doen en hij gebruikte dan de één dan de ander om het schrijfwerk te doen terwijl hij vertaalde. Toen de gouden platen aan deze ongeletterde jongeman werd gegeven en hem werd gevraagd het te lezen, antwoordde hij: "Ik ben niet geleerd."

 

     Ziet u wie het tevoorschijn komen van het Boek van Mormon stuurt? De Heer zegt dat de geleerden het niet zullen doen "want zij hebben ze verworpen, en Ik ben in staat mijn eigen werk te doen." (Vers 20.) En wat de inhoud van het verzegelde gedeelte betreft: "Ik zal ze in de door Mij bestemde tijd tevoorschijn brengen." (Vers 21.) De wereld zal ze niet hebben "totdat het Mij in mijn eigen wijsheid goeddunkt om de mensenkinderen alle dingen te openbaren." Het is dus duidelijk dat de Heer de gehele operatie zelf zal leiden en het zal gedaan worden op zijn eigen manier en wanneer Hij er klaar voor zal zijn. En dit is mijn getuigenis in naam van Jezus Christus. Amen.