Niet volgens de maatstaf van Jezus geoordeeld

 

     Vrijwel iedereen heeft met zijn geboorte van zijn hemelse Vader een geweten meegekregen om het goede en het kwade te beoordelen om zijn of haar gedrag te bepalen. Welke basis gebruikt u om het goede en het kwade te beoordelen? Moroni 7 in het Boek van Mormon vertelt u welke basis dit zou moeten zijn. Het volgende verhaal zal u waarschijnlijk helpen dit begrip beter te begrijpen.

 

     President Reynolds, gemeentepresident van de studiegemeente van de universiteit, reed eens 's avonds laat voorbij een van de bioscopen in zijn stad. Een lange rij studenten stonden te wachten totdat zij binnengelaten zouden worden. Op de aanplakbiljetten zag hij de titel van de film en hij wist dat er veel reclame voor gemaakt was omdat er een belangrijke boodschap voor de oudere generatie in te vinden zou zijn, maar de film bevatte ook meerdere erotische scènes. President Reynolds keek de rij eens langs en zag een aantal leden van zijn wijk.

 

     Hij dacht gedurende het weekend over de situatie na omdat hij zich afvroeg hoe hij dit probleem moest aankaarten. Hij was er zeker van dat de film niet geschikt was voor een 'heilige der laatste dagen', maar hoe kon hij het geval benaderen en werkelijk de harten van zijn mensen raken?

 

     Die zondagavond kreeg hij de ingeving om een bijzondere haardvuuravond aan te kondigen om tot de leden van zijn gemeente te kunnen spreken. Hij opende de discussie op de volgende wijze: "Ik zou de boodschap van de film met jullie willen bespreken. Hoeveel van jullie hebben hem gezien?" Meer dan vijftig procent had de film gezien. "Wat is jullie mening over de film?" Velen uit de groep zeiden dat de film met uitzondering van een paar scènes, een goede boodschap had.

 

    "Zouden jullie dan de film als goed beoordelen, een film die iedereen zou moeten zien?" De meesten waren van mening dat de meeste mensen er veel van zouden kunnen leren. Dit roept een belangrijke vraag op: Hoe beoordeeld men een boodschap, een film, een boek of wat dan ook of het goed is of niet? "Velen van jullie schijnen overtuigd te zijn dat de film goed is, dat het een belangrijke boodschap bevat voor mijn generatie. Maar wat gebeurd er als wij de duidelijke en zekere maatstaf van de Heiland erop toepassen? Leidt hij tot Christus?"

 

     "Er was niets in de film dat een theologische boodschap over Christus bevatte, als dat het is wat u bedoelt," reageerde een lid. "Wat betekent de zin 'in Christus geloven?" vroeg president Reynolds. "Betekent het dat alles een theologische boodschap zou moeten bevatten? Volgens mij betekent het wat de Heiland tegen de Nephieten zei: 'Welke soort mensen behoort gij daarom te zijn? Voorwaar ik zeg u: Zoals Ik ben'". (Zie 3 Nephi 27:27.)

 

     Zal deze film jullie helpen om als Christus te worden? Inspireert hij jullie om volgens de goddelijke normen te leven? De profeet Joseph Smith heeft gezegd: "Als wij in beginsel niet tot God naderen, verwijderen wij ons van Hem en benaderen wij de duivel." (Zie leringen van de profeet Joseph Smith, blz. 195.)

 

     Ik vraag dus opnieuw, doet deze film iets dat u zult helpen een karakter te ontwikkelen als dat van Christus?" De groep was het ermee eens dat volgens de maatstaf van het goede, de film dat niet deed. "Kunnen jullie dan zeggen dat het een goede film is?" vroeg president Reynolds en de groep beaamden dat die niet volgens die maatstaf was. (1) En dit is mijn getuigenis in naam van Jezus Christus. Amen.

 

  (1. Laat u voorlichten door de priesterschapsdragers van 'De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen', in de volksmond ook wel de Mormonen genoemd.)