Niemand kan zonder de macht van Christus terugkeren

 

     Vlees kan niet in de tegenwoordigheid van God wonen, behalve door de verdiensten en de barmhartigheid en de genade van de heilige Messias, die zijn leven naar het vlees aflegt en het door de macht van de Geest wederom opneemt, om de opstanding van de doden teweeg te brengen, doordat Hij de eerste is die opstaat. Daarom zal Hij bemiddelen voor alle mensen en zij die in Hem geloven, zullen behouden worden. Daarom komen alle mensen tot God om door Hem te worden geoordeeld naar de waarheid en heiligheid die in Hem, Jezus Christus, zijn.

 

      Want er moest wel een tegenstelling in alle dingen zijn. Indien die er niet was, Jakob, kon er geen rechtvaardigheid worden teweeggebracht, noch goddeloosheid, heiligheid noch ellende, goed noch kwaad. Daarom moesten alle dingen wel een samengesteld geheel zijn; want, indien het één geheel was, zou het wel als dood moeten blijven, hebbende leven noch dood, verderfelijkheid noch onverderfelijkheid, geluk noch ellende, gevoel noch gevoelloosheid.

 

     De schepping zou zonder doel zijn geweest. Daarom moest het wel de wijsheid Gods en zijn eeuwige doeleinden, en ook de macht, barmhartigheid en de gerechtigheid Gods, teniet doen. En indien je zegt: Er bestaat geen wet, moet je ook zeggen: Er bestaat geen zonde. Indien je zegt: Er bestaat geen zonde, moet je ook zeggen: Er bestaat geen rechtvaardigheid. En indien er geen rechtvaardigheid bestaat, bestaat er geen geluk. En indien rechtvaardigheid noch geluk bestaan, bestaan er ook geen straf noch ellende. En indien die dingen niet bestaan, is er geen God.

 

     En als er geen God is, zijn wij er ook niet, noch de aarde; want er had niets geschapen kunnen worden. Ik zeg je deze dingen tot jou nut en lering; want er is wél een God, en Hij heeft alle dingen geschapen, zowel de hemelen als de aarde en alle dingen die daarin zijn, zowel dingen om te handelen als dingen om mee te handelen. (Zie 2 Nephi 2:8-14.)

 

     In de Schriften wordt uitgelegd dat de mens niet in Gods tegenwoordigheid kan verkeren tenzij hij er zichzelf op voorbereidt door gehoorzaamheid aan de wetten en verordeningen van het herstelde evangelie. Niettemin is het de Heiland van de mensen, Jezus Christus, die dat alles mogelijk maakt. Het is van het grootste belang dat de mens deze waarheid begrijpt: "Er is ook onder de hemel geen andere naam aan de mensen gegeven" (Handelingen 4:12) waardoor zaligheid verkregen kan worden behalve die van Jezus.

 

     Ondanks alles wat een mens kan doen om in aanmerking te komen door het priesterschap en de verordeningen, is het nog steeds door de grootheid, macht en barmhartigheid van Jezus Christus dat de mens in staat kan zijn om terug te keren en bij God te zijn. Daarom wordt Hij de verlosser genoemd: door Zijn zoenoffer is Hij ons aller voorspraak. Daar Hij de wet vervulde en de prijs voldeed voor onze zonden, is het zijn voorrecht om de voorwaarden voor onze verlossing vast te stellen. Het oordeel dat Hij zal uitspreken is gebaseerd op onze bereidheid om aan zijn voorwaarden te voldoen, of, zoals Lehi het stelt, wij zullen door Hem geoordeeld worden "naar de waarheid en de heiligheid, die in Hem zijn." (2 Nephi 2:10.)

 

     De tegenstellingen lijken erg veel op het positieve en negatieve dat in elk wiskundig of wetenschappelijk werk te vinden is. Het is wegens deze eeuwige tegenstelling dat de mens in staat is om te kiezen en zodoende goed of kwaad te doen. En dit getuig ik in naam van Jezus Christus. Amen.