Heeft Nephi bij het schrijven fouten gemaakt?

 

     De Heer gebood het mij en daarom maakte ik platen uit erts om daarop de kroniek van mijn volk te kunnen graveren. Daarom zijn de kroniek van mijn vader en het geslachtsregister van zijn vaderen en het merendeel van al onze handelingen in de wildernis gegraveerd op die eerste platen. Toen ik deze platen op gebod had gemaakt, ontving ik, Nephi, een gebod dat de bediening en de profetieën — de duidelijkste en waardevolste gedeelten daarvan — op deze platen moesten worden geschreven; en dat de dingen die geschreven waren, moesten worden bewaard voor het onderrichten van mijn volk dat het land zou bezitten. Daarom heb ik, Nephi, op de andere platen een kroniek geschreven van de oorlogen en twisten en verwoestingen onder mijn volk en dat deze platen van het ene geslacht op het andere moesten worden overgedragen. Niettemin schrijf ik niets op platen, tenzij ik denk dat het heilig is. En nu, indien ik dwaal, zo hebben ook zij van weleer gedwaald; niet dat ik mij wegens anderen wil verontschuldigen, maar ik wil mij verontschuldigen wegens de zwakheid die naar het vlees in mij is. (Zie 1 Nephi 19:1-6.)

 

          Vroeger waren er mijnen waar het erts dat voor Nephi's doeleinden geschikt was gedolven kon worden van zijn vroegere ervaringen (zie 1 Nephi 17:9-11, 16) wist hij iets van het smelten en het bewerken van metalen. Goed is een van de gemakkelijkste metalen om mee te werken. Het is praktisch roestvrij en goed smeerbaar.

 

     Sommigen hebben vers 6 en andere (bijvoorbeeld de laatste zin van het titelblad; het getuigenis van de drie getuigen; Mormon 8:12-17; 9:31-34; en Ether 12:23-28) opgeworpen als bewijs dat het Boek van Mormon niet altijd in leerstellig of historisch opzicht juist is. Het idee schijnt te zijn dat de profeten vroeger minder geleerd waren dan wij, en dat zij daarom verbeterd mogen worden als hun leringen niet overeenkomen met wat de geleerden van tegenwoordig denken. Als men deze teksten echter nauwkeurig onderzoekt, zal men merken dat de schrijvers andere dingen bedoelden dan de hedendaagse theologen.

 

     In vers 6 verontschuldigde Nephi zich voor het feit dat iemand anders zou kunnen denken dat de onderwerpen die hij koos om in zijn verslag op te nemen niet heilig waren. Hij gaf toe dat het mogelijk was een betere keuze te doen, maar legde uit dat hij de zelfde maatstaven gebruikte als de profeten "van weleer". Als zijn keuze niet goed waren, dan waren hun keuzen dat ook niet. Dan verontschuldigt hij zich dat hij durft te suggereren dat de profeten van ouds zouden hebben kunnen dwalen. In andere gevallen waren de schrijvers bang dat de lezers de onvolmaaktheden van de schrijvers zouden zien en het boek daarom zouden verwerpen. De schrijvers beleden zo nu en dan oprecht hun zwakheden en tekortkomingen.

 

     In nog andere gevallen en waarschijnlijk in de meeste, was hun enige bezorgdheid de grammatica en andere technische fouten. Zij verontschuldigden zich niet voor de leerstellingen die zij onderwezen. Bovendien hebben wij het woord van God in het getuigenis van de drie getuigen en in L&V 17:6, dat het boek waar is. En alle zorg die de Heer besteedde aan het maken, bewaren en vertalen van het verslag is een bewijs dat de Heer het Boek van Mormon van groot belang achtte. Let op de waarschuwing des Heren tot hen die wat door deze mannen geschreven is zouden durven bespotten. (Zie Ether 12:23-26.) En dit is mijn getuigenis in naam van Jezus Christus. Amen.