Het Woord van Wijsheid

 

     "Vroeger" zei hij, "wilde ik leven, alles beleven. Kameraden lieten mij geloven dat leven voelen betekent en zij haalde mij over om drugs te gebruiken. Volgens hen voelde men zich dan pas echt leven. Dat zeiden ze," en dit vertelde hij met een trieste glimlach. "Ik gaf mij over aan dat idee maar kwam tot de ontdekking dat een dergelijk leven in werkelijkheid op een eentonige spiraal leek. Elke omwenteling vereiste een sterkere prikkeling en elke prikkeling vereiste meer bevrediging.

 

     Geleidelijk verloor ik mijn vermogen om te voelen. Het was een soort levende dood die mij in zijn greep kreeg en ik gaf alleen nog maar om mijzelf. Ik was op de lange duur bereid om misbruik van anderen te maken om maar aan die opwekkende middelen te komen in een vergeefse poging mijzelf te bewijzen dat ik werkelijk leefde. Ik heb verscheidene erge dingen gedaan, zoals diefstal en inbraak."

 

     "Het moet verschrikkelijk voor je geweest zijn," zei ik tegen hem en dacht aan zijn broer die door zijn toedoen in de werkplaats van zijn vader verongelukte. "Hoe is het je gelukt om van de drugs af te komen?" "Ik ontdekte dat er een hogere manier is om te zien en te voelen dan met je lichamelijke zintuigen," antwoordde hij nadrukkelijk. "Hoe bedoel je?" Hij keek mij een ogenblik aan en zei. "Laten we hier even gaan zitten dan zal ik het uitleggen." Nadat we waren gaan zitten zweeg hij enkele ogenblikken en zei toen. "Heb je ooit schoonheid gevoeld in een vriendin of de warmte van een traan in bijvoorbeeld het troosten van verdriet? Heb je ooit gevoeld wat de kleuren blauw of groen betekenen, of de innerlijke geest van iemand gevoelt?

 

     "Nee," gaf ik toe. "Ik heb nooit eerder aan die manier van voelen gedacht." "Ik ook niet, totdat …" Hij zweeg even, pakte zijn balpen en bekeek die aandachtig, blijkbaar in gedachten verzonken. "Wel, op een dag ontdekte ik dat men deel kan nemen aan een leven op een hoger niveau, dat iemand innerlijk verandert en alles wat men doet beïnvloedt, zelfs hoe men in staat is te voelen. Maar er is een zekere verandering voor nodig, een bijna onmerkbare, voortdurende metamorfose." "Maar Hoe?" Vroeg ik hem. "Ja eigenlijk heel eenvoudig. Op een dag vonden twee jonge jongens mij en die leerde mij om opnieuw te voelen maar dan anders." Waar wie waren dat?" Vroeg ik verbijsterd. "Hoe hebben ze je dan veranderd?" "O, dat hebben zij eigenlijk niet gedaan," zei hij. "Zij hebben mij slechts laten zien hoe ik het moet doen. Zij hebben mij als het waren de sleutels daarvoor gegeven."

 

     Ik werd een beetje ongeduldig en zei. "Wat hebben ze je dan gegeven?" Hij opende zijn rugtas en haalde daar de Bijbel, het Boek van Mormon en een boekje met de titel 'Trouw aan het geloof' uit. Bij bladerde wat in de Bijbel en las: "Zo is dan wie in Christus is een nieuwe schepping: het oude is voorbij gegaan, het nieuwe is gekomen. (Zie 2 Korintiërs 5:17.) "Deze jongens leerden mij niet alleen hoe weer levend te worden, maar ook hoe ik mij volmaken kan."

 

     "Het woord van wijsheid is een door God geopenbaarde gezondheidswet die ons lichamelijk en geestelijk ten goede komt. In deze openbaring, die in afdeling 89 van de Leer en Verbonden zegt de Heer ons welk voedsel goed is om te eten. Elke stof die schadelijk is voor het lichaam en die men doelbewust tot zich neemt, is niet in harmonie met het woord van wijsheid.

 

     Dat geldt in het bijzonder voor drugs, die een vernietigende uitwerking hebben op iemand die eraan verslaafd raakt. Omdat ik een getuigenis kreeg over de ultieme waarheid die zij met mij bespraken ben ik gaan doen wat zij mij adviseerde. Ik ben nu een kind van God geworden" (1) En dit getuig ik in Jezus Christus naam. Amen.

 

(1. Laat u voorlichten door de priesterschapsdragers van 'De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen', in de volksmond ook wel de Mormonen genoemd.)