Nephi's verstandig vertrouwen in zijn vader

 

     In 1 Nephi 16:21-25 staat een levensles die Joseph Smith volgens mij nooit had kunnen bedenken. Hij had er niet de ervaring voor. Hij was daar volgens mij nog veel te jong voor om zo iets zinvols te schrijven. Het is zo eenvoudig dat ik betwijfel of velen het wel zullen opmerken. De les wordt geleerd op de dag dat Nephi zijn boog brak toen zij in de wildernis zwierven. De boog was het symbool van voedsel. Hij hield zijn familie in leven omdat hij zo'n groot jager was. Toen die boog brak kwamen zij in moeilijkheden. Laman en Lemuël klaagden natuurlijk. Dat waren zij zo gewend, die lieten geen kans voorbij gaan. Maar voor de eerste en enige keer in het boek, althans voor zover ik weet tenminste, klaagt zelfs die oude geweldige man, vader Lehi. Deze Lehi, aan wie God zijn wil had geopenbaard, klaagde zelfs toen hij geconfronteerd werd met de hongerdood.

 

     Wat gebeurde er toen? Deze situatie zou in iedere zaak wel voor kunnen komen, op iedere school, in ieder gezaghebbende instantie in het land, in veel gezinnen, in kerken, waar er een kroonprins is of een rechtmatige opvolger, ja, een jongeman die gereed was om het stokje over te nemen. Lehi was dan wel de profeet maar hij was ook oud. Nephi was al aangewezen om hem op te volgen. Hij had engelen gezien en had met de geest des Heren gesproken. Hij had wonderbaarlijke ervaringen beleefd. De tijd was aangebroken dat hij de leiding over moest nemen.

 

     Wat moest er gedaan worden? Nephi vertelt dat hij een boog maakte en pijlen van hout wat daar te vinden was en hij nam een slinger en stenen en zei tegen zijn vader: "Waarheen zal ik gaan om voedsel te verkrijgen?" Het is zo eenvoudig nietwaar? Dat is wat Goethe bedoelde. - Johann Wolfgang von Goethe (Frankfurt am main, 28 augustus 1749 – Weimar, 22 maart 1832) was een Duits wetenschapper, toneelschrijver, romanschrijver, filosoof, dichter, natuuronderzoeker en staatsman.  Goethe was de schrijver van onder meer Faust, Die Leiden des jungen Werthers en Zur Farbenlehere. In 1782 werd hij in de adelstand verheven. Daarvoor stond er geen von in zijn achternaam. 

 

     Deze Goethe heeft gezegd: "Als u iemand behandelt zoals hij is, zal hij blijven zoals hij is, maar als u hem behandelt zoals hij zou kunnen en moeten zijn, zal hij worden zoals hij zou moeten zijn." Dit betekent dat Nephi naar zijn vader ging en zei: "Pa, de Heer heeft u gezegend, u bent zijn dienstknecht. Ik moet weten waar ik heen moet gaan om voedsel te vinden. Wilt u het aan God vragen?" Hij had heel goed zelf kunnen neerknielen. Hij had de leiding over kunnen nemen.

 

     Volgens mij is dit een van de belangrijkste levenslessen in het Boek van Mormon. Een zoon die genoeg kracht had, genoeg nederigheid, genoeg mannelijkheid om naar zijn weifelende leider te gaan en te zeggen: "Wilt u het God vragen?" Op de een of andere manier begreep Nephi dat men op deze wijze mensen sterk maakt, dat een verstandig vertrouwen in de mens hem opbouwt. Lehi vroeg het aan God en God vertelde het hem en Lehi's overwicht in de familie was hersteld.

 

     Dit is volgens mij een van de werkelijke bewijzen dat Joseph Smith het Boek van Mormon nooit zelf geschreven kan hebben. Hij heeft het alleen maar met de hulp van God in het Amerikaans-Engels kunnen vertalen. En dit is mijn getuigenis in naam van Jezus Christus. Amen.