Wat is een antichrist

 

     Volgens een variant van de christelijke leer laat de antichrist zich helemaal leiden door de satan en deze zou door deze persoon, trachten de mensheid geheel in zijn macht te krijgen en de gelovigen uit te roeien. De antichrist zou ook een soort geestelijk adviseur hebben, de 'valse profeet' genaamd. Aanvankelijk zou die zich presenteren als degene die alle problemen van de wereld zou komen oplossen en zou hij de absolute macht over de mensheid krijgen. Van wezenlijk belang daarbij in de christelijke leer is dat hij zich zou voordoen als een 'goddelijk' wezen, waarbij hij zich zou bedienen van bovennatuurlijke gaven waarmee hij zal proberen de mensheid te verleiden hem als 'god' te vereren.

 

     Wie de antichrist zou kunnen zijn, daarover is door de religieuzen in de geschiedenis van het christendom meermalen gespeculeerd. Personen die zij ooit wel als de antichrist bestempelden zijn de Romeinse keizer Nero, de paus van Rome (volgens sommige protestanten), kerkhervormer Maarten Luther (volgens sommige katholieken), Napoleon Bonaparte en Adolf Hitler.

 

     Ian Paisley die van 1979 tot 2004 lid was van het Europees Parlement kwam in het nieuws in 1988, toen hij een toespraak van Paus Johannes Paulus II verstoorde, de paus voor antichrist uitmaakte en de zaal werd uitgezet.

 

     De Rooms-katholieke Kerk verwacht aan het einde van de tijd een laatste beproeving, waarbij vele gelovigen afvallig zouden worden. De ergste godsdienstige dwaalleer is volgens de christelijke leer die van de antichrist, omdat de mens zich daarin zelf verheerlijkt in plaats van God te eren. Volgens de katholieke Kerk is het letterlijk lezen van de Apocalyps en op die basis speculeren op en projecteren van messiaanse verwachtingen in de politiek (chiliasme), een "intrinsiek verkeerd" messianisme.

 

     De laatste jaren zijn er veel romans verschenen (vooral uit de Verenigde Staten waar onder de vele protestants-christelijke gemeenten een grote doelgroep aanwezig is) waarin de figuur van de antichrist voorkomt. Ook zijn er diverse films geproduceerd met als (sub-)thema 'de antichrist'. Bekend is geworden de dertiendelige boekenserie De laatste Bazuin van Tim LaHaye en Jerry B. Jenkins die over de eindtijd gaat en waarin de antichrist een prominente rol speelt. Van de eerste drie boeken van deze serie zijn ook films gemaakt. (Wikipedia.)

 

     Een antichrist is iemand die zich tegen Jezus Christus verzet. Zijn verzet kan op twee manieren plaatsvinden. Hij kan zich opwerpen als heiland van de mensheid en een valse zaligheid aanbieden die gebaseerd is op beginselen die hij zelf verspreid heeft en die hem wereldse eer en glorie moeten brengen. Met andere woorden, door woord en daad zegt hij: "Ik ben de bron van zaligheid en macht."

 

     De tweede manier waarop hij een antichrist kan zijn is door iemand anders of een ander systeem op te werpen als plaatsvervanger van de Heiland en er dan naar te streven de mensen deze plaatsvervanger te doen aanvaarden. In beide gevallen is het resultaat het zelfde. De mensen worden geleerd de Meester te verwerpen en hun oplossing voor hun geestelijke problemen elders te zoeken.

 

     In Jakob 7 ontmoeten wij de eerste van verschillende antichristen die in het Boek van Mormon voorkomen. Sherem, evenals de anderen die hem volgden was een deskundige op het gebied van spreekvaardigheid en vleiende taal. (Zie vers 4.) En dit getuig ik in Jezus naam. Amen.