Waarom vieren we het kerstfeest in december?

 

    Bijbelgeleerden beamen in 't algemeen dat Christus niet in de winter is geboren.  Ze zou niet hebben kunnen vallen in januari of december omdat in die tijd van het jaar er 's nachts geen kudden in het open veld worden aangetroffen. En bovendien zou een volkstelling die reizen vereiste, niet in dat jaargetijde zijn bevolen."

 

     Waarom vieren we Kerstmis dan in december? Toen zendelingen begonnen met het uitdragen van het christendom aan de volken van Noord-Europa, gaf paus Gregorius (590-604) hun de aanwijzing "de geloofsvormen of religieuze gewoonten die in het christendom konden worden ingepast, ongemoeid te laten." Dergelijke aanwijzingen openden de mogelijkheid dat veel heidense ideeën en praktijken hun intrede in het christendom konden doen. De viering van het kerstfeest is daar zo'n voorbeeld van.

 

     25 december was de datum van het Noord-Europese midwinterfeest. Er bestond een diepgeworteld bijgeloof dat als de herfstdagen korter en korter werden, de zon op een gegeven ogenblik volkomen achter de zuidelijke horizon zou verdwijnen en nooit meer opkomen. Elk jaar, als de zon haar laagste stand aan de horizon had bereikt, verdween die vrees en waren de mensen blij dat de zon weer terug zou komen om hun noordelijke landen te verwarmen. De eerste christelijke zendelingen kozen dit belangrijke heidense feest uit als viering van het kerstfeest.

 

     De kerstboom stond voor de heilige eiken en andere bomen die werden gebruikt bij het heidense ritueel. De eerste christenen gaven aan het blijvende groen de betekenis van het symbool van de eeuwige Christus, en stelden het in de plaats van de bomen die hun bladeren verliezen en die werden gebruikt bij de heidense rituelen. De groene, goudkleurige en rode lichten in hun bomen werden gebruikten om de zonnegod te bewegen terug te keren. Verder kregen die lichten de betekenis toegekend van het wierook, de mirre en het goud dat de wijzen aan Jezus gaven. Zo hebben we in onze kerstviering nog heel wat heidense gebruiken.

 

     Er zijn wel mensen die zich afvragen of we er niet verkeerd aan doen het kerstfeest in december te vieren. Eigenlijk moeten we het hele jaar door aan Jezus en Zijn zending denken, dus ook op 25 december. Waar we ons druk over zouden moeten maken is hoe, en niet wanneer we de geboorte van de Heiland herdenken. In een kerstboodschap geeft het Eerste Presidium ons de raad: "Moge de geest van het kerstfeest in dit jaargetijde op ons allen rusten. Mogen wij ertoe bijdragen de toenemende commercialisering van het kerstgebeuren tegen te gaan.

 

     Dat kunnen we doen door ons gezin om ons heen te verzamelen en het prachtige verhaal van Zijn geboorte voor te lezen en te vertellen. Mogen wij onze liefde jegens anderen niet alleen kenbaar maken door geschenken en kerstkaartjes, maar ook doordat we liefde en vriendelijkheid tonen. Mogen we onze liefde voor God kenbaar maken door Hem in geest en waarheid te eren en door Zijn geboden te onderhouden. De leden van het gezin kunnen zinvoller aan Christus denken en de ware geest van het kerstfeest met anderen delen door de gebeurtenissen uit te beelden die met de geboorte van Jezus verband hielden en die zijn beschreven in de eerste hoofdstukken van Mattheüs en Lucas. En dit getuig ik in Jezus naam. Amen.

 

(Richard O. Cowan, Ster, december 1976, blz. C45-46/S26.)