Nu de kersttijd ons omhult met al zijn glorie

 

     Het jaar 2021 is bijna voorbij en een nieuw jaar staat voor de deur. Maar voordat het nieuwe jaar begint, zullen wij het kerstfeest vieren, dat wonderschone feest van licht en vrede, waarin het Christuskind centraal staat. Moge dit kerstfeest door ons gevierd worden met die vrede in ons hart, die Christus ons beloofd heeft in Johannes 14:27 "Vrede laat Ik u, Mijn vrede geef Ik u; niet gelijk de wereld die geeft, geef Ik hem u."

 

     De vrede waarover Christus sprak, ontving Hij van zijn Vader zoals wij kunnen lezen in vers 31: "dat Ik de Vader liefheb en zó doe, als Mij de Vader geboden heeft." Dit is de sleutel tot de werkelijke vrede, niet de vrede die de wereld geeft, maar de vrede die van ons aller Vader komt: Dat wij zó doen, als de Vader ons geboden heeft. Laten wij hierin allen één zijn en zo dit kerstfeest gezamenlijk vieren.

 

     Ik vind het fijn mijn gevoelens in deze kersttijd met u te kunnen delen. De apostel Johannes schreef: "Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe." (Johannes 3:16)

 

     Deze tekst heeft voor mij altijd het belangrijkste van de kerstboodschap samengevat: God is een liefhebbende, persoonlijke Vader; Hij kent ieder van ons en bemoeit zich met ons allen, zijn geestkinderen. Jezus Christus is zijn goddelijke Zoon die naar de aarde werd gezonden zodat wij door Hem de gelegenheid kregen terug te keren naar ons celestiale thuis en te worden zoals onze hemelse Vader is.

 

     Deze waarheden hebben voor ons, 'heiligen der laatste dagen', een werkelijkheid die elk aspect van ons leven beïnvloedt. En door deze kennis worden onze harten elke dag vervuld met de boodschap van de Heiland aan Nefi op de avond voor zijn geboorte: "Hef uw hoofd op en wees wel gemoed; want zie, de tijd is nabij, en hedenavond zal het teken worden gegeven, en morgen kom Ik in de wereld om de wereld te tonen, dat Ik alles zal vervullen, wat Ik door mijn heilige profeten heb doen spreken." (3 Nephi 1:13)

 

     Het is mijn gebed dat als we onze vele gaven en zegeningen in deze kersttijd overwegen, wij, net als Enos eertijds, naar het welzijn van onze broederen mogen verlangen en dat dat verlangen ons er toe zal brengen onze ganse ziel in gebed tot God voor hen uit te storten. (Zie Enos 9.)

 

     Als wij dit doen zal in onze huidige coronatijd de Heer ons laten zien hoe wij de grootste van alle gaven, de gave van het eeuwige leven, kunnen delen met onze gezinnen en op afstand met onze naasten en vrienden. Dan zal de vreugde van dit kerstfeest de vreugde zijn zoals door de Heer beschreven: "En al ware het zo dat u al uw dagen arbeidde om dit volk bekering toe te roepen, en slechts één ziel tot Mij bracht, hoe groot zal dan uw vreugde met hem zijn in het koninkrijk van mijn Vader!" (L&V 18:15.)

 

     Nu de kersttijd ons omhult met al zijn glorie, mogen wij dan, zoals de wijzen, die ene heldere ster zoeken die ons zal leiden naar onze eigen kerstkansen in dienst van onze naaste. Mogen we allen in de geest de reis naar Bethlehem aanvatten met een teder en zorgzaam hart als ons geschenk aan de Heiland. Neem in deze kersttijd naast al je extra bezigheden de tijd om te luisteren en verwacht te horen in je geest wat God je te vertellen heeft. En mogen wij - ieder van ons - een van vreugde vervulde kerst hebben en een gezond, gelukkig liefdevol en zegenrijk 2022 beleven, in de heilige en gezegende naam van Jezus Christus. Amen.

 

(Cornelis van der Put en Larry Brïm, Ster, december 1976, blz. C55-56/S31.)