Alles ondergaan voor de heerlijkheid van Zijn naam

 

     Er is een nieuw mensenrechtenverdrag in de wereld gekomen, namelijk het recht op het 'niet-weten'. Er gaan in de wereld geluiden op dat er mensen zijn die i.v.m. hun DNA-profiel kunnen weten of zij mogelijk het slachtoffer van kanker zouden kunnen worden, of dat prenatale onderzoeken bij tien weken zwangerschap ernstige afwijkingen bij het kindje weten op te sporen. De infor­matie die de moderne biotechnologie beschikbaar maakt kan voor velen bevrijdend zijn, maar kan bij een slechte uitslag een dwang om ingrijpende beslissingen te nemen veroorzaken die enorme psychische druk met zich meebrengen. Naast het recht om informatie te krijgen van de arts bestaat daarom ook het recht om medische informatie níét te (willen) ontvangen.


    Het recht op 'niet-weten' wordt vaak in verband gebracht met traditionele, soms religieuze opvattingen die het leven nemen zoals het komt, dat de erkenning van de 'gegeven aard van het leven', een bescheiden levenshouding is. Daarnaast zijn er ook veel liberalen die vanuit het autonomieprincipe achter het recht staan om niet te weten. Weer anderen baseren dit recht op het schadebeginsel dat een negatieve testuitkomst zóveel stress kan veroorzaken dat zij bang zijn voor psychische schade die beperkt kan worden wanneer zij niets weten.

 

     Ik wil, ondanks dat ik lid ben van 'De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen' van mijn recht gebruik maken dat ik alles over mezelf mag weten. Ik heb namelijk van mijn hemelse Vader de kracht gekregen om niet verbitterd te raken, want mijn verblijf op deze aarde is slechts tijdelijk wanneer ik dat met de eeuwigheid vergelijk. Ik zal mij nooit afvragen waarom ik daar nu onder moet lijden, waaraan ik dit verdiend heb, want dergelijke vragen zetten mijn denkvermogen onder druk en bemoeilijken bij mij een heldere visie, verspillen energie en beroven mij van ervaringen die de Heer wil dat ze heb.

 

     In plaats van zo te reageren kan ik beter de vraag aan mezelf stellen: "Wat wordt er van mij verwacht? Wat moet ik uit deze ervaring leren? Wat moet ik anders doen? Wie moet ik helpen? Hoe kan ik in tijden van tegenslag mijn zegeningen in gedachte houden?"

 

     Verschillende soorten tegenslag vergen verschillende reacties. Als ik bijvoorbeeld ziek word, of een groter risico met mij meedraag om ziek te worden, zal ik gewoon geduldig en getrouw zijn. Als ik lijdt onder andermans uitspraken of daden, zal ik altijd mijn best doen om dergelijke mensen te vergeven, want in negen van de tien gevallen weten zij niet wat zij doen. Als ik slachtoffer ben van mishandeling, zal ik altijd onmiddellijk hulp zoeken. Als tegenslag het gevolg is van mijn eigen ongehoorzaamheid, zal ik mijn gedrag corrigeren en nederig om vergiffenis vragen.

 

     Hoewel mijn reactie op tegenslag kan variëren, zal mijn vertrouwen in de Vader van mijn geest Die in de hemel woont en Jezus Christus altijd constant zijn, want Zij weten als geen ander wat goed voor mij is. De profeet Alma in het Boek van Mormon heeft gezegd: "Wie ook hun vertrouwen in God stellen, zullen worden geschraagd in hun beproevingen en in hun moeilijkheden en in hun benauwingen, en ten laatsten dage zullen zij worden verhoogd." (Alma 36:3.)

 

     Ik kan en wil mij dus volledig welgemoed en met geduld aan de gehele wil des Heren onderwerpen in het besef dat Hij mij in mijn lijden zal bijstaan. Hij heeft beloofd: "Alle dingen waarmee u bent bezocht, zullen samenwerken voor uw welzijn, en voor de heerlijkheid van mijn naam." (L&V 98:3.) En dit is mijn getuigenis in Jezus naam. Amen.