Als puntje bij paaltje komt, is het gedaan met de chaos

 

     Als je aan mensen vraagt of ze nooit dood willen gaan dan zijn er maar enkelen die zeer aarzelend hun vinger opsteken. Maar als je vraagt: "Wie van u wil altijd gezond zijn?', dan gaan vrijwel alle vingers omhoog. Maar als je permanent in blakende gezondheid verkeert, waarom zou je dan het einde nog accepteren? Er blijkt een experiment plaatsgevonden te hebben waarbij oude muizen werden geïnjecteerd met Telomerase. (1) Het resultaat was dat de muizen jonger werden.

 

     Luchtkasteel of niet, onsterfelijkheid staat boven aan de agenda van de transhumanisten. (2) Zij voorspellen dat eeuwig leven verschillende vormen kan aannemen. Zodra het lichaam daadwerkelijk in stukken en brokken uiteenvalt, plaats je een kopie van je brein in een gekloond back-uplichaam - of je uploadt het rechtstreeks in de cloud. (3)  

 

     Transhumanisten ­oriënteren zich graag op het idee van de Übermensch: "Geen goden meer, geen geloof meer, geen grenzen meer. Laten we breken met onze oude vormen, onze onwetendheid, onze sterfelijkheid, onze zwakte!" Hun vertrouwen in de techniek in ruil voor onster­felijkheid is volledig onbegrensd.
 

    Anderen beschouwen deze techniek als de opkomst van het uiterste gevaar, omdat die zich op alle levensdomeinen kan uitbreiden. De muziek van Bach bijvoorbeeld is volgens hen onderdeel geworden van een vermaaksindustrie met een marketingapparaat. Juist dit alomtegenwoordige en overweldigende karakter van de moderne techniek kan volgens hen het besef teweegbrengen dat de mens niet simpelweg de baas kan zijn over de manier waarop hij leeft, maar dat we aan iets (moeten) beantwoorden dat groter is dan wijzelf en door dat besef hebben we de mogelijkheid om tot een wezenlijk andere zijns-verhouding te komen.

 

     Anderen gaan van de gedachten uit dat we de Übermensch niet zouden moeten willen, want dan bestaat er de mogelijkheid dat de huidige mens in eeuwigdurende oorlogen verwikkeld kan raken die kan uitmonden in intergalactische oorlogen waarin alles is geoorloofd. De combinatie van tijds-tegenstrijdigheden (4) in combinatie met eindeloze ruimtereizen gaan er dan voor zorgen dat de techniek verouderd is wanneer de strijdmacht ter plekke komt, waardoor men steeds achter de feiten aanloopt.

 

     Ikzelf denk dat het nooit zover gaat komen. We leven in de laatste dagen. Dus gaan de heiligen al het mogelijke doen om lijden en verdriet te verlichten, en gaan zij zich nog meer toewijden aan hun voorbereidingen voor de dag waarop er voor eens en voor altijd een eind aan verdriet, depressiviteit en kwaad wordt gemaakt, wanneer 'Christus persoonlijk op aarde zal regeren; en de aarde zal worden vernieuwd en haar paradijselijke heerlijkheid zal ontvangen.'(5) Het wordt dan een dag van verlossing en oordeel.

 

     Je zal zien dat God een dag heeft vastgesteld waarop Hij de wereld rechtvaardig zal oordelen door een Man Die Hij daartoe aangesteld heeft. Dat heeft Hij allen verzekerd door Hem uit de dood te doen opstaan. De feiten aangaan-de Jezus Christus en met name zijn opstanding uit de dood, zijn het fundament van de geruststelling dat wanneer punt-je bij paaltje komt, het gedaan is met de chaos. Dus wan-neer we nu rechtschapenheid betrachten, is dat geen schot in het duister, maar een poging om een (geestelijke) (we-reldse) bouwval te ondersteunen die uiteindelijk zal instor-ten. (6) En dit getuig ik in naam van Jezus Christus. Amen. 

 

 

(1. Een enzym dat het afbraakproces van chromosomen omkeert.

 

(2. Filosofen die speculeren over het overstijgen van de biologische grenzen van de mens.)

 

(3. Mensen kunnen bestanden, of kopieën daarvan, opslaan op bijvoorbeeld een usb-stick, maar ook online. Het online opslaan van bestanden noemen we ook wel opslaan in de cloud. De betekenis van dit Engelse woord is 'wolk'. Het geeft aan dat er via internet gewerkt wordt.)

 

(4. Lange ruimtereizen gaan ook langs andere tijdsgewoontes. Hier duurt een dag 24 uur, op andere plekken in het heelal is dat (veel) langer of korter.)

 

(5. Geloofsartikelen 1:10.)

 

(6. Laat u voorlichten door de priesterschapsdragers van 'De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen', in de volksmond ook wel de Mormonen genoemd.)