Een onwetende afspraak met God vanzelf nakomen

 

     Ik heb al zeventien jaar, wereldsgezien, een heel ongewoon leven, dat zelfs doorgaat tot in de eeuwigheid. Een leven waar hopelijk nooit een einde aan komt, want ik kan er geen genoeg van krijgen. Ik spreek hier van een leven die wel  over een periode van een miljoen jaar vergeleken kan worden, omdat het aardse begrip tijd niet bestaat, maar mij wel in de zelfde hoedanigheid brengt als die waar de Vader van mijn geest zich in verkeerd. 

 

     Velen die mij kennen, zullen denken dat het nu helemaal in mijn bol is geslagen want - wereldsgezien - heb ik het op aarde, niet goed vanaf gebracht. Ik ben drie keer gescheiden en daar tussendoor vele contacten gehad die bedoeld waren om een vaste relatie te verwezenlijken. Met het acht  keer overschakelen naar een andere levens dan wel geloofsovertuigingen, (1) die ik na een tijdje toch weer losliet heb ik de naam verdient dat ik met alle winden meewaaide en dat mijn omgeving van mij geen hoogte kon krijgen. Ik heb mezelf ook bezig gehouden met het koerieren van (soft) drugs wat mij drie jaar in een Franse gevangenis deed belanden. Ik heb het contact met mijn kinderen, familie vrienden en kennissen verloren en na vele psychiater bezoekjes elke keer getracht om een nieuwe start aan/in mijn leven te maken. 

 

     Nu blijkt echter iets cruciaal in mijn eeuwigheidzekerheid plaatsgevonden te hebben en dat was een afspraak die ik met de Vader van mijn geest had gemaakt voordat ik naar deze aarde ben gegaan. Van die afspraak weet ik niets meer en dat is ook de bedoeling van mijn Vader geweest, want Hij wilde dat ik helemaal zelf, uit eigen beweging, met vallen en opstaan, met al mijn verkeerde keuzes en beslissingen, vanzelf - op eigen kracht - die afspraak zou nakomen.

 

     Het voorbestaan, waar die afspraak met mijn Vader tot stand kwam, is niet van menselijke geesten alleen, want alle aardse dingen hebben een geestelijke vorm, waarvan de stoffelijke vorm slechts een evenbeeld is. Deze wijsheid is helaas in de Bijbel niet te vinden want daar lezen wij dat: "In de tijd dat God, de HEER, aarde en hemel maakte, groeide er op de aarde nog geen enkele struik en was er geen enkele plant opgeschoten, want God, de HEER, had het nog niet laten regenen op de aarde, en er waren geen mensen om het land te bewerken. (2)

 

     Dit wordt meer in zijn volheid vermeld in een andere openbaring aan Mozes: "Want Ik, de Here God, heb alle dingen waarvan Ik heb gesproken, geestelijk geschapen, voordat ze in hun natuurlijke staat op het oppervlak der aarde waren. Want Ik had het niet doen regenen. En Ik had de mensenkinderen geschapen, en nog geen mens om de grond te bebouwen; want in de hemel had Ik hen geschapen; maar Ik sprak en er steeg een damp op uit de aarde, en bevochtigde het gehele oppervlak van de grond. En Ik formeerde de mens uit het stof van de grond, en blies de levensadem in zijn neusgaten; en de mens werd een levende ziel, de eerste mens; nochtans waren alle dingen voor dien geschapen; maar geestelijk naar mijn woord. (3)

 

     Uit mijn verdere studie blijkt dat in alle eeuwigheid veel  meer direct betrokkenen bij het heilsplan, de schepping, de val, en de uiteindelijke verlossing van de kinderen van God, werkzaam zijn geweest dan de man Adam. Zijn bediening onder de zonen en dochters van God strekt zich uit van het verre verleden van het voorsterfelijk leven naar de verre toekomst van de opstanding, oordeel, en zo verder de eeuwigheid in. (3) En dit getuig ik in Jezus naam. Amen.

 

(1. Ik ben geboren in een Rooms-katholiek gezin. Daarna heb ik mijn 'weet ik niet' gezocht in drie huwelijken, in vele psychiater consulten en in de Nederlandse rechtsstaat, in het Hindoeïsme, in de reïncarnatie filosofie, in het kapitalisme, in het liberalisme, in de Islam en bij de Jehova's Getuigen.)  

 

(2. Zie Genesis 2:4-5.)  

 

(3. Zie Mozes 3:5-7.)

 

(4. Laat u voorlichten door de priesterschapsdragers van 'De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen', in de volksmond ook wel de Mormonen genoemd.)