Bij mij is de alledaagse psychologie uitgeschakeld

 

     Er zijn mensen die interesse blijken te hebben in de wetenschap hoe fysieke hersenen zich tot 'onstoffelijke gedachten' verhouden. Ze gaan ervan uit dat hersenactiviteit te meten is en dat er spectaculaire ontdekkingen worden gedaan, maar hebben sterk het vermoeden dat je niet tot een interessante onderzoeksvraag kunt komen als je alleen maar naar een MRI scan kijkt.   

 

     Ze vinden dat de onderzochte persoon eerst in simpele termen beschreven moet worden, zoals iemand die verliefd is, of extreem bang voor spinnen, voordat ze blijkbaar weten waar de activiteit van die zenuwcellen links of rechts op duiden. Ze vinden dat een medicus ermee kan volstaan het gedrag van neuronen te beschrijven, maar een psycholoog wil weten: hoe het met die man gaat, wat hem bezig houdt, waar hij aan denkt. Ze vinden het fascinerend hoe chemische processen betekenisdragende elementen opleveren, terwijl niemand echt weet hoe dat werkt en wanneer het lichamelijke-geestelijke probleem niet is opgelost, de alledaagse psychologie niet is uit te schakelen.

 

     Ik denk dat werelds gesproken hier een vorm van  waarheid in zit, maar dat geestelijke aangelegenheden, vooral datgene wat naar het goede leidt, door eeuwige geestelijke impulsen worden gevoed, iets waar alleen maar in geloofd kan worden. Iedereen die het internationale nieuws volgt, weet dat we in een tijd van 'oorlogen en geruchten van oorlogen' (1) leven. Iedereen op aarde is een oorlogsveteraan. Wij bestrijden de legermacht van het kwaad in een niet aflatende oorlog die is begonnen in de voorsterfelijke wereld waar we geestelijk gezien geboren zijn als nakroost van God onze hemelse Vader.

 

    Omdat we nog geen stoffelijk lichaam hadden ontvangen, voerden we in de hemel oorlog zonder zwaarden, geweren of bommen. Maar het gevecht was net zo hevig als alle oorlogen van nu. Miljarden sneuvelden. De voorsterfelijke oorlog werd gevoerd met woorden, ideeën, discussie en overreding. (2) Satans strategie was mensen angst aanpraten. Hij wist dat het de beste manier is om geloof te ondermijnen. Hij kan argumenten gebruikt hebben zoals: 'Het is te moeilijk.' 'Het is onmogelijk om rein terug te komen.' 'Het risico is te groot.' 'Hoe weet je dat je Jezus Christus kunt vertrouwen?' 

 

     Gelukkig verloren de leugens van Satan het van Gods plan wat keuzevrijheid voor de mens vereiste en een groot offer. Jehova, die wij als Jezus Christus kennen, bood aan dat offer te zijn - om voor al onze zonden te lijden. Hij was bereid om zijn leven voor zijn broeders en zusters af te leggen, zodat zij die zich bekeerden rein terug konden komen en uiteindelijk konden worden zoals hun hemelse Vader. (3)

 

     Wat Jehova ook hielp om Gods kinderen te overtuigen, waren de krachtige getuigenissen van zijn volgelingen, geleid door Michaël, de aartsengel. (4) In het voorsterfelijk bestaan werd Adam Michaël genoemd; Satan werd Lucifer genoemd, wat 'lichtdrager' betekent. (5) Dat kan een vreemde naam lijken voor de vorst der duisternis, (6) maar de Schriften leren ons dat Satan een engel was die voordat hij viel 'gezag bezat in de tegenwoordigheid van God'. (7)

 

     Hoe kon een geest met zoveel kennis en ervaring zo diep vallen? Dat kwam door zijn hoogmoed. Lucifer kwam tegen onze Vader in de hemel in opstand omdat hij Gods koninkrijk voor zichzelf wilde. (8) Nu ik dit weet zijn bij mij alle lichamelijke en geestelijke problemen voorgoed opgelost en is de alledaagse filosofie en psychologie bij mij volledig uitgeschakeld. En dit is mijn getuigenis in Jezus Christus naam. Amen.

 

(1. L&V 45:26)

 

(2. Zie Openbaring 12:7-9, 11.)

 

(3. Zie Mozes 4:104; Abraham 3:27.)

 

(4. zie Openbaring 12:7, 11; L&V 107:54.)

 

(5. Gids bij de Schriften, 'Lucifer', scriptures.lds.org.)

 

(6. Zie Mozes 7:26.)

 

(7. Zie L&V 76:25-28.)

 

(8. Laat u voorlichten door de zendelingen van 'De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen'.)