Als Christus komt zal Hij de wereld reinigen

 

     Met het woord Apocalyps wordt het laatste boek in de bijbel bedoeld, bestaande uit een visioen, dat het einde van de bekende tijd voorstelt en de definitieve vestiging van het Rijk van God aankondigt. De auteur is de apostel Johannes, die het vermoedelijk rond het jaar 90 schreef. De toekomst blijkt een van onze favoriete speelplekken van onze geest te zijn, want wij dwalen er graag gekscherend in rond, getuige onze talloze Utopia 's - nergenslanden die in zwang zijn geraakt als aanduiding voor een positieve toekomstvisie.

 

     Velen vinden hierdoor dat het woord hiernamaals de toekomst is die uit een slag in de lucht is ontstaan want niemand is er ooit geweest. Ze vragen zich af welk lot er voor ons is weggelegd. Geen vis meer? Verticale stads­akkers? Een wereldbrand? Genetisch gemodificeerde mensen? Zullen we, met gebruikmaking van onze big slimheid, de vele problemen kunnen oplossen waarmee onze planeet momenteel geconfronteerd wordt? Of zal die slimheid, gekoppeld aan hebzucht en kortetermijndenken, juist onze ondergang betekenen? Ja, genoeg speculaties, aangezien de toekomst niet op voorhand vastligt.

 

     Velen veronderstellen toekomstbeelden die robots bevatten. Nu hebben wij die ook al, maar de toe­komst naar verluidt nog veel meer. Ze zijn er nog niet uit of dit goed of slecht is. Er wordt ook gedacht aan een brein dat sneller is dan dat van een mens. Het lijkt erop dat velen er diep in hun hart naar verlangen want anders zou er niet zoveel over gefantaseerd worden, want de mens besteedt nooit veel tijd aan dingen die niet op zijn verlanglijstje staan.

 

     Maar voor het zover is wil ik het eerst over de gelijkenis hebben die de Heer over de tarwe en het onkruid sprak, want die heeft betrekking op de laatste dagen. Volgens het verhaal zaaide een zaaier goed zaad in zijn akker, maar terwijl hij sliep, kwam de vijand en zaaide er onkruid overheen. Toen het gewas opkwam, wilden de knechten het onkruid bijeenhalen, maar de Heer gebood hen de tarwe en het onkruid samen te laten opgroeien tot de oogst, zodat de tarwe er niet tegelijk met het onkruid zou worden uitgetrokken. Pas in de oogsttijd moesten zij de tarwe bijeenbrengen en het onkruid in bossen binden om het te verbranden. De Heer legde deze gelijkenis uit en zei tegen zijn discipelen: "De oogst is de voleinding der wereld; de maaiers zijn de engelen." (1)

 

     Het onkruid en de tarwe groeien samen op, doen dat al jaren op dezelfde akker, maar de dag is nabij dat de tarwe zal worden geoogst. Het onkruid zal eveneens worden bijeengebonden om het te verbranden. Er zal een scheiding zijn tussen de rechtvaardigen en de goddelozen. Daarom zal ieder van ons de geboden van de Heer moeten onderhouden. Ieder zal zich, indien nodig, moeten bekeren van zijn zonden en voor rechtschapenheid moeten kiezen. (2)

 

     Sticht en sterk de leden van de kerk (3)in hun geloof in God, want dat hebben we nodig. Er zijn onder de leden van de kerk zoveel invloeden merkbaar die ons uit elkaar willen drijven, en er zal op zekere dag in de nabije toekomst een scheiding van de tarwe en het onkruid zijn, en dan zijn we of tarwe of onkruid. We zullen ons aan de ene of aan de andere kant bevinden. (4) De dag zal aanbreken dat deze wereld er niet meer zal zijn. Zij zal veranderen. We zullen een betere, rechtvaardige wereld krijgen, want als Christus komt, zal Hij de wereld reinigen. (5) En dit is mijn getuigenis in naam van Jezus Christus. Amen.

 

(1. Zie Matteüs 13:24-30, 36-43; LV 86.)

 

(2. Joseph Fielding Smith, In: Conference Report, april 1918, blz. 156-157; zie ook Doctrines of Salvation, 3:15-16.)

 

(3. De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen.)

 

(4. 'How to Teach the Gospel at Home', Relief Society Magazine, december 1931, blz. 688; zie ook Doctrines of Salvation, 3:16.)

 

(5. Laat u voorlichten door de priesterschapsdragers van 'De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen', in de volksmond ook wel de Mormonen genoemd.)