Baby's zijn verlost door de barmhartigheid van Jezus

 

     Kinderarts, psychiater en socioloog Donald Winnicott zegt: "Er is niet zoiets als een baby, er is altijd een baby en iemand anders. Zonder die ander overleeft die baby niet." De baby moet dus het gevoel hebben of krijgen dat er iemand van haar houdt, voor haar zorgt en er altijd voor haar is, want dan weet zij waarvoor zij moet overleven.

 

     Ouders zijn de meest constante factor die dat kunnen bieden. Daarom zijn ouders van te vroeg geboren baby's vierentwintig uur per dag welkom op de afdeling verloskunde. Zij zijn namelijk in een moeilijkheidspositie om zich te hechten aan de baby, want de baby is niet thuis en de ouders hebben de angst dat hun kindje zal overlijden.

 

     Het personeel op de verpleegafdeling verloskunde proberen ervoor te zorgen dat ouders vertrouwen in hun baby krijgen. Ze leren hen naar hun kindje te kijken zodat ze het leren kennen. Daarbij laten zij zien wat hun kind goed doet en allemaal al kan. Ouders worden gestimuleerd om met hun kindje te "kangoeroeën" of te "buidelen", waarbij de baby een tijdje op de naakte borst van de vader of de moeder gekoesterd wordt.

 

     Door het rechtstreekse huidcontact voelt de ouder hoe het kind ademt en beweegt, en hierdoor neemt het vertrouwen in hun kindje toe. Ze vergeten even de intensive care en de beademingsapparatuur, en kunnen samen genieten. Als het kind dat vertrouwen van de ouders ervaart, krijgt het zelf het vertrouwen om te overleven.


     De kinderarts is eigenlijk de trainer-coach van de ouders die op de eerste plaats in het kindje gelooft. Een moeder kan bij een te vroeg geboorte zich afvragen of het met haar kindje wel goed kan komen, terwijl de kinderarts haar feliciteert met de prachtige  baby die zij gebaart heeft. Dat moet de arts ook wel doen want als die ervan uit zou gaan dat het niet goed kan komen, waar blijven we dan? Daarnaast heeft een arts veel meer de overtuiging iets bij te dragen aan de gezondheid van de baby. 

 

      Nu doen zich in de praktijk ook situaties voor dat het baby'tje het helaas niet haalt en sterft. Er zijn geloofsovertuigingen die dan de kwalijke mening hebben dat het kindje niet is schoongewassen van de erfzonde. Nu leven weliswaar door de val van Adam en Eva alle mensen in een gevallen staat, gescheiden van God en onderhevig aan de lichamelijk dood. Toch is de mens niet verdoemd door de zogenaamde 'erfzonde'. De profeet Joseph Smith heeft gezegd: "Wij geloven dat de mens zal worden gestraft voor zijn eigen zonden en niet voor Adams overtreding." (1)

 

     Met de verzoening, heeft de Heiland geboet voor alle  mensen op aarde. (Zie Mozes 6:53.) Hij heeft ons de zekerheid van de opstanding gegeven, en de belofte dat we, op basis van onze getrouwheid, in de tegenwoordigheid van onze hemelse Vader kunnen terugkeren.

 

     Uit deze hedendaagse openbaring weten we dat kleine kinderen verlost zijn door de barmhartigheid van Jezus Christus. De Heer heeft gezegd: "Daarom kunnen zij niet zondigen, want Satan is geen macht gegeven om kleine kinderen te verzoeken." (2) De Heer heeft geopenbaard dat ze pas gedoopt hoeven te worden als ze de jaren van verantwoordelijkheid (acht jaar) hebben bereikt. (3)

 

     Eenieder die beweert dat kleine kinderen de doop nodig hebben 'verloochent de barmhartigheden van Christus en acht zijn verzoening en de kracht van zijn verlossing als niets'. (4) (5) En dit is mijn getuigenis in Jezus Christus naam. Amen.

 

(1. Geloofsartikelen 1:2.)

 

(2. Zie LV 29:46–47.)

 

(3. Zie L&V 68:27; Genesis 17:11, Bijbelvertaling van Joseph Smith.)

 

(4. Moroni 8:20; zie ook de verzen 8-19, 21-24.)

 

(5. Laat u voorlichten door de priesterschapsdragers van 'De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen', in de volksmond ook wel de mormonen genoemd.)