De enige echte bescherming of afdoende verdediging

 

     Er gaan geluiden in de wereld op die vinden dat het de hoogste tijd wordt, dat in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens het recht op vriendschap wordt opgenomen. Vrienden blijken in de wereld belangrijker te zijn dan huwelijksrelaties. Het feit dat de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens vindt dat het gezin de 'natuurlijke en fundamentele groepseenheid van de maatschappij' is en dat deze relatievorm zo belangrijk is dat hij recht heeft 'op bescherming door de maatschappij en de Staat', (art. 16, lid 3) blijkt volledig achterhaald. Jeugdzorg heeft een wachtlijst omdat het de hulpvraag van ontwrichte gezinnen niet aan kan en dat is het puntje van de ijsberg.

 

     Omdat méér dan de helft van de gezinnen (1) uitmond in een echtscheiding zijn vandaag de dag vriendschappen belangrijker dan ooit, want die blijken veel langer te duren dan liefdesrelaties, ja zelfs zo lang 'tot de dood hen scheidt'. Bovendien zijn wij in de huidige participatiemaatschappij steeds afhankelijker van vrienden geworden. De overheid verwacht dat wij uitgebreide vriendschapsnetwerken onderhouden die ons bij ziekte en op de oude dag kunnen verzorgen, want terugvallen op de familie is ook al geen optie meer. Vrienden zijn dus de nieuwe sociale zekerheid.  

 

     Toch komt vriendschap in het huidige nationale recht er bekaaid vanaf. Tegen echtgenoten mag je niet getuigen, tegen je beste vriend wel. En belastingen op schenkingen en erfenissen zijn een stuk hoger tussen vrienden dan bij gezinsrelaties. Velen vinden dat vriéndschap de hoeksteen van de moderne samenleving is geworden, waardoor het méér bescherming verdient dan het huidige gezin.

 

     Als ik deze problematiek op een afstand volg dan snap ik nog steeds niet waarom de nadruk, die op het belang van de harmonie in het gezin, op de liefde voor elkaar, op de geestelijke solidariteit tussen gezinsleden, is losgelaten, want juist op die rijke voedingsbodem heeft in het verleden onze samenleving gefloreerd. Satan komt heden ten dage echt tijd te kort in zijn bediening van alle sluwe middelen, invloeden en krachten die hem ter beschikking staan om het eeuwige huwelijksinstituut te ondermijnen en te vernielen. Alleen het herstelde evangelie van Jezus Christus dat in gezinsverband wordt nageleefd, zal deze duivelse vernielzucht kunnen tegengaan.

 

     Er zijn vele grote en reële gevaren waar we rekening mee moeten houden en de gevaren die ons meer dan alle andere samen zorgen baren, hebben te maken met onze kinderen. De enige echte bescherming of afdoende verdediging kan alleen door de invloedssfeer in de juiste context van de 'heiligen der laatste dagen worden geboden.

 

     We zullen onze kinderen het verschil tussen goed en kwaad moeten leren, anders zullen zij vaak niet begrijpen waarom het beter voor hen is om niet mee te doen aan de zaken die bij de buren heel gewoon zijn. Als hun de leer van de kerk (2) niet wordt bijgebracht, begrijpen ze misschien niet waarom ze op zondag beter niet naar een concert, theater, bioscoop, voetbalwedstrijd of iets dergelijks kunnen gaan, terwijl hun vrienden hun hart naar lieve lust kunnen ophalen aan de zaken die in strijd zijn met wat de Heer voor zijn heilige dag geschikt acht. Het is de taak van de ouders om hun kinderen een passende opvoeding te geven en de invloedssfeer van de beginselen van het herstelde evangelie van onze Heer zijn daarbij onontbeerlijk. En dit getuig ik in Jezus Christus naam. Amen.

 

(1. Daar zijn de niet traditionele huwelijken ook in meegenomen.)

 

(2. De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen.)