Aanzienlijk beter worden dan alcohol doet vermoeden

 

     Ik ben in het verleden een flinke levensgenieter geweest waarbij ik alcoholische dranken als een noodzaak zag. Dat had ik ook nodig, want ik heb in mijn echtscheidingen heel wat verdriet moeten verwerken, waardoor ik die alcohol echt nodig had. Door de invloed van alcohol liet ik mij meer door mijn gevoel dan door de feiten leiden. Hierdoor ontstond er een verkeerde bevrijding in mijn denken, waar zaken die niet zouden mogen of zouden kunnen werden genormaliseerd en mijn voorstellingsvermogen zich buiten de gebaande paden ging begeven. Met andere woorden, onder invloed van alcohol doorbrak ik vertrouwde en bekende gedachten en waagde mijn verbeelding zich onbezonnen op nog onderkend terrein.

 

     Het is opmerkelijk dat de zaken waarvoor de wereld vanaf het begin geploeterd heeft, zoals rijkdom, status en al die zaken die het leven aangenaam maken, die vandaag de dag ruimschoots aanwezig zijn mij niet konden verblijden, want ik werd toen echt door verdriet en wrok overmand. Het drong niet tot mij door dat er mooiere kleding dan ooit tevoren voorhanden waren, er meer voedsel kon worden geconsumeerd dan in de supermarkt lag, dat er meer rijkdom van elke soort die de wereld ooit heeft gehad zich nu liet bewonderen.

 

     Gelukkig is daar zeventien jaar geleden een eind aan gekomen. Het is voor mij nu een voorrecht om in een tijd te leven waarin ik weet dat God leeft, waarin ik weet dat Jezus Christus de Heiland van de wereld is en niet alleen onze Verlosser is, maar ook mijn Verlosser en waarin ik weet dat de Heer Zich blijft openbaren aan zijn geestkinderen die bereid zijn om zijn zegeningen te ontvangen! Ik weet nu dat er een God in de hemel is, dat Hij de Vader van mijn geest is, dat Hij belang stelt in mijn doen en laten, en dat doet Hij al sinds het begin van de wereld, toen zijn eerste geestes kinderen als mens op aarde kwamen.

 

     Het verschil tussen 'De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen' en alle andere kerken is altijd al geweest dat wij in goddelijke openbaring geloven; wij geloven dat de Vader van onze geest in deze tijd tot de mens spreekt, zoals Hij ook in de tijd van Adam heeft gedaan. Wij geloven en weten - wat meer is dan een vaag besef - dat onze Vader zijn hand in deze wereld heeft opgeheven voor het heil van de mensenkinderen.

 

     Nu hoef ik zelf nergens meer een tekst aan te verbinden, want dat wordt mij vanzelf aangereikt. Ik heb de bedwelming van alcohol niet meer nodig, zodat het effect op mijn zintuigen mij niet meer de verkeerde kant op leiden, want door de bedwelming beleefde ik muziek en aanrakingen intenser en mijn verwrongen visie drong dieper door, alsof ik de bomen en voorwerpen, die in nuchtere toestand onopgemerkt bleven, intenser ging beleven.

 

     Nu lees ik in Job dat er een geest in de mens is en dat de inspiratie van de Almachtige hem begrip geeft. (Zie Job 32:8.) Nu ik de geboden van God onderhoud, heb ik recht op die inspiratie; en als ik leef zoals zoons van God behoren te leven, zal ik die inspiratie ontvangen, en niemand kan dat verhinderen. Het gevolg is dat ik mij nu zowel lichamelijk, alsook geestelijk ontwikkel in de juiste context, en dat die ontwikkeling zich in de eeuwigheid voortzet.

 

    Ik getuig dat ik er aanzienlijk beter op geworden ben dan het gebruik van alcohol doet vermoeden en dit getuig ik in naam van Jezus Christus. Amen.