Want deze betrekkelijkheid geeft mij rust en vrede

 

     Toen ik jonger was heb ik verscheidene rechtszaken gevoerd tegen verscheidene rechtsongelijkheden die op mijn pad kwamen en daar was, werelds gezien niets op tegen. Toch ben ik niet geworden wat ik aanvankelijk voor ogen had. Niet iedereen met talent en doorzettingsvermogen bereikt wat hij had kunnen bereiken, want er zijn heel wat factoren die daarin een rol spelen.

 

     Ik ben inmiddels 72 jaar en geniet van een rustige oude dag en ontdek dat ik met mijn relativeren en overdenkingen met betrekkelijkheid leer omgaan, en dat dit een probaat middel is, tegen vooroordelen of al te starre overtuigingen van het eigen gelijk. Het laat mij zien dat het in mijn leven ook anders had gekund, dat er met het claimen van mijn gelijk andere stemmen het zwijgen werd opgelegd die misschien ook wel iets belangrijks hadden te melden.

 

     Nu blijkt het ook andersom te werken, want door om te gaan met betrekkelijkheid kan ik nu genieten van wat mij is gegeven, iets wat vroeger niet in mij is opgekomen. Het vervulde mij wel met dankbaarheid maar niet zo positief en religieus als nu het geval is want ik ben nu dankbaar tegenover God, simpelweg om het feit er te mogen zijn, op dit moment en op deze plaats. Ik zie nu veel beter dan vroeger dat er genoeg zaken op deze wereld zijn waar ik onmogelijk dankbaar voor kan zijn. Mijn huidige eigen geluk betekent nu, dat ik oog krijg voor het ongeluk van anderen en daar mee ook de overtuiging gekregen heb dat mijn huidige zinvolle leven inhoudt dat ik anderen help.

 

     Ik ben namelijk op mijn 55ste levensjaar lid geworden van 'De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen'. Nu zijn er mensen die beweren dat geloof in de Bijbel ouderwets is. Mijn vraag is: "Is het ouderwets om in de levende God en in zijn zoon  Jezus Christus te geloven? Is het ouderwets om in zijn zoenoffer en de opstanding te geloven? Zo ja, dan ben ik ouderwets en de kerk waar ik lid van geworden ben is dat dan ook.

 

     De Meester onderwees in alle eenvoud de beginselen van het eeuwige leven en de lessen die geluk brengen aan hen die het geloof in Hem hebben. Het lijkt niet verstandig om te veronderstellen dat die leringen van de Meester gemoderniseerd moeten worden, want zijn boodschap gaat nog steeds over eeuwige beginselen. (1)

 

     Zowel in dit tijdperk als in elk tijdperk dat aan het onze vooraf is gegaan, of in de toekomst ligt, is de grootste behoefte een oprecht en actief geloof in de fundamentele leerstellingen van Jezus Christus. Omdat velen die leringen verwerpen, is er des te meer reden voor hen die oprecht in het herstelde evangelie van Jezus Christus geloven om de waarheid ervan te verkondigen en door hun voorbeeld aan tonen wat een kracht en vrede er van een rechtschapen leven uitgaat.

 

     Wat word ik nu geacht te doen als ik beledigd, verkeerd begrepen, oneerlijk of onvriendelijk behandeld word,  ja, als ik gekwetst word, vals beschuldigd of als mijn motieven onterecht in twijfel worden getrokken? Sla ik terug? Begin ik een rechtszaak? Vergeldt ik oog om oog en tand om tand, of besef ik dat ik er uiteindelijk geestelijk gezien er blind en tandeloos van word? Ik ben blij dat ik mijn leven en menselijke contacten christelijk relativeer en overdenk, want de betrekkelijkheid in de juiste context die daaruit voortvloeit geeft mij rust en vrede in mijn gemoed. (2) En dit getuig ik in naam van Jezus Christus. Amen.  

 

(1. In Eleanor Knowles, Howard W. Hunter (1994), blz.318.)

 

(2. Laat u voorlichten door de priesterschapsdragers van 'De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen', in de volksmond ook wel de Mormonen genoemd.)