Celestiale wereld

 

     Het overkomt donkere  vrouwen regelmatig dat 'als zij kritiek geven op blanke vrouwen', dat deze in tranen uit barsten. Dergelijke tranen blijken een dusdanige macht te hebben dat de donkere vrouw zich direct verontschuldigd en sorry zegt tegen de persoon die haar schade heeft toegebracht. De tranen van witte vrouwen blijken zo machtig te zijn in het teken van vrouwelijke onschuld dat ik dat met vrouwelijk vergif kan vergelijken.  

 

     Giftige mannelijkheid is een te overdreven mannelijkheid, die schadelijk is voor de samenleving en voor mannen zelf - zoals geweld, woede of stoerdoenerij.  

 

     Giftige vrouwelijkheid is iets waar ik in één van mijn drie echtscheidingen het slachtoffer van ben geweest, dit, omdat de rechtspraak haar oren ernaar liet hangen. Zo ben ik het slachtoffer geworden van slachtoffer gedrag, die zich heeft geuit in huilbuien vanwege de boosheden die zij zelf veroorzaakt had, ook van huilen om verantwoordelijkheid te ontlopen die zich konden uiten in twijfelachtig, onder danig of onhelder gedrag, of om mij voortdurend in de vraagvorm aan te spreken. Ik heb zelfs meineed kunnen weerleggen die zonder wat voor sanctie dan ook de revue kon passeren, terwijl ik mijn huis, geld en het contact met mijn kinderen kwijtraakte. Ik heb mij niet voor niets van deze wereld afgekeerd, ik wil er niets meer mee te maken hebben!

 

     Ik heb mij onderworpen aan de wetten van God, die mij de garantie geven dat ik nooit met de wetten van mijn land in conflict kan komen. Omdat God het heelal door middel van onveranderlijke wetten bestuurt, zullen alle mensen moeten toegeven dat de mens, de belangrijkste van al Gods scheppingen, aan die wetten onderworpen is. De Heer heeft die waarheid zonder veel omhaal van woorden en overtuigend in een openbaring aan de kerk (1) verklaard:

 

     Hij heeft gezegd: "Alle koninkrijken is een wet gegeven; en er zijn vele koninkrijken; want er is geen ruimte waarin zich geen koninkrijk bevindt en er is geen koninkrijk waarin zich geen ruimte bevindt, hetzij groter, hetzij een kleiner koninkrijk. En ieder koninkrijk is een wet gegeven; en aan iedere wet zijn ook bepaalde grenzen en voorwaarden gesteld. Alle schepsels die zich niet aan die voorwaarden houden, zijn niet gerechtvaardigd." (Zie L&V 88:36-39.)

 

     Omdat die waarheid vanzelfsprekend is, is het volgens mij redelijk te veronderstellen dat het koninkrijk van God door middel van wetten wordt bestuurd en dat allen die verlangen dat koninkrijk te betreden aan die wetten zijn onderworpen. "Zie, mijn huis is een huis van orde, zegt de Here God, en niet een huis van wanorde." (Zie L&V 132:8.)

 

     De Heer heeft aan de mens een wettenstelsel gegeven dat we het evangelie van Jezus Christus noemen, die Goden zij dank, door Joseph Smith zijn hersteld. Door gebrek aan inspiratie of geestelijke leiding kunnen mensen van mening verschillen over de toepassing van die wetten, maar er kan nauwelijks enige discussie zijn over het feit dat die wetten bestaan en dat ieder mens die dat koninkrijk wil ingaan die wetten zal moeten naleven.

 

       Ik bezit nu elke waarheid, leer, wet, rite en verordening die noodzakelijk zijn voor het heil en de verhoging in de hoogste hemel in de celestiale wereld, om bij mijn hemelse Vader te kunnen  gaan wonen. Een van die verordeningen is mijn eeuwige huwelijk met de vrouw die daar net zo over denkt. (2) En dit is mijn getuigenis in Jezus naam. Amen.

 

(1. 'De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen', in de volksmond ook wel de Mormonen genoemd.)

 

(2. Laat u voorlichten door de priesterschapsdragers van genoemde kerk in 1.)