Contact maken met deze cultuurbepalende wetenschap

 

     Het lijkt erop dat het hersengebied 'de linker frontale kwab' betrokken is bij het vereenvoudigen en categoriseren van de enorme hoeveelheid informatie die wij via onze zintuigen binnenkrijgen. Ons brein registreert alle zintuiglijke indrukken (1) in detail. Maar die hoeveelheid gegevens is zo overweldigend dat ze verdeeld worden in handige pakketjes, waar ons bewustzijn mee kan werken.

 

    Zo zien wij in plaats van het tweedimensionale patroon van 'lijnen, lichte en donkere plekken', dat op ons netvlies valt, een driedimensionaal beeld van een tafel. Allan Snyder (2) noemt de betekenis die wij halen uit ruwe gegevens 'mindsets'. Een mindset (3) maakt dat we alle afzonderlijke details die een concept vormen, niet meer zo precies zien. Dat kan verklaren waarom we vaak over een foutje in een zin heen lezen.  Als het niet in onze mindset past, negeert ons bewustzijn het gewoon.

 

     Autistische mensen met een savantsyndroom (4) zijn niet in staat informatie op die manier te selecteren. Zij blijven de wereld zien zoals hij is. Dat is een enorme handicap, want een wereld zonder concepten is chaotisch, overweldigend, onvoorspelbaar en onbegrijpelijk. (5)

 

     Maar mindsets kunnen ook belemmerend zijn. Als het brein eenmaal een concept heeft gevormd, kunnen we haast niet meer geestelijk 'afdalen' naar het niveau van de ruwe gegevens. Daarom is het zo moeilijk om goed in perspectief te tekenen. Als u bijvoorbeeld een schilderij ziet, geeft het een twee keer zo groot beeld op uw netvlies als wanneer u het naar achteren kantelt. Toch ziet u het schilderij niet krimpen. Voor u is het daarom lastiger om het schilderij in gekantelde positie goed na te tekenen, dan voor iemand zonder het concept 'schilderij' in zijn hoofd.

 

     Savants (4) zijn in staat in één oogopslag duizenden details waar te nemen en te onthouden. Ze kunnen moeite-loos het schilderij in gekantelde positie zo realistisch mogelijk natekenen, want ze worden door mindsets niet beperkt. Hun genialiteit is dus een bijeffect van een anders-zins zeer belemmerende handicap, aldus Allan Snyder.

 

     Een blessure aan de linkerkant van het hoofd, waar - in de hersenen - 'de linker frontale kwab' is beschadigd, veroorzaakt een plotseling compleet talent, die voor de blessure niet bestond, maar die wel helemaal volmaakt is.  Zo kan bijvoorbeeld een onhandig persoon, door een hersenbeschadiging, plotsklaps op hoog niveau de prachtigste zandsculpturen maken, zonder dat daar een studie aan vooraf is gegaan. Een compleet wonder dus.

 

     Voor mij staat het zo vast als een huis dat dit wonder gegevens betreft over studies en vaardigheden die wij in ons vóórbestaan, toen onze geest nog in de hemel was bij onze hemelse Vader, geleerd hebben en in volmaakte zin daar een ervaring in opgebouwd hebben.

 

     Dit is voor mij het bewijs dat wij een goddelijk potentieel in ons meedragen, wat het gevolg is van het geestelijke DNA die wij, toen onze geest door de Godheid verwekt werd, in de hemel hebben kunnen perfectioneren.

 

     Dit is voor mij het bewijs dat wij op aarde zijn om zo snel mogelijk te leren en dat God deze aarde heeft geschapen, zodat wij sneller die leerstof in ons op kunnen nemen.

 

     Wat ben ik blij dat ik zeventienjaar geleden met deze cultuurbepalende wetenschap in contact gekomen ben en dat ik over alles daar mijn getuigenis in mag versterken. (6) Het maakt mij echt gelukkig in Jezus Christus naam. Amen.   

 

(1. Klanken, lijnen, licht en donker, subtiele drukverschillen.)

 

(2. Professor Allan Snyder is een creatieve en bedachtzame wetenschapper en enig in zijn soort betreffende ontdekkingen op het gebied van biologie, communicatie, optische fysica en neurowetenschappen. Hij ontving hiervoor in 2001 de 'Marconi International Prize', een prijs in communicatie- en informatietechnologie. Deze prijs was eerder geschonken aan de uitvinder van het internet en de oprichters van google.)

 

(3. Een mindset is een denkstijl of geesteshouding die bepaalt hoe je naar jezelf en je kwaliteiten en vaardigheden kijkt.)

 

(4. De term savantsyndroom is een label voor iemand met een autistische stoornis en/of een mentale vertraging of een hersenbeschadiging - i.v.m. een ongeval - aan het hersengebied 'de linker frontale kwab', die als gevolg daarvan plotseling zeer bijzondere geestelijke vermogens heeft op één bepaald terrein.)

 

(5. Aldus professor Allan Snyder.)

 

(6. Laat u voorlichten door de priesterschapsdragers van 'De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen', in de volksmond ook wel de Mormonen genoemd.)