Ik moet ook een afspraak met God hebben gemaakt

 

     Er zijn mensen die echt lijden onder terugkerende  aanhoudende dwanggedachten of dwangmatige handelingen. Het lukt hen niet om dit te stoppen en hebben om die rede geen controle over hun eigen doen en laten, wat voor de betrokkene erg beangstigend kan zijn.

 

     Ze zijn voortdurend bang om besmet te worden door vuil of corona, of hebben een groot gebrek aan zelfvertrouwen omdat zij denken dat zij grove fouten maken met ernstige gevolgen, of ze lopen voortdurend met de gedachte dat zij iemand iets willen aandoen, of horen bijvoorbeeld vloekwoorden in hun hoofd terwijl ze streng gelovig zijn.

 

     Door bepaalde handelingen uit te voeren, proberen zij hun gevoelens van angst en onrust te voorkomen of te verminderen. Zij gaan bijvoorbeeld overdreven vaak hun handen wassen nadat zij iets hebben aangeraak. Anderen doen tien keer de verlichting aan/uit, of zijn constant bezig hun huis schoon te boenen.

 

     Soms denk ik dat mijn vrouw daar ook iets van heeft. Ik ben namelijk drie keer gescheiden en tussen die huwelijken door woonde ik op mezelf. Mijn bed verschonen deed ik één keer in het kwartaal, terwijl mijn vrouw daarentegen ons bed één keer in de maand verschoont. Ik vind het uiteraard prima wat zij doet, terwijl het in mijn visie nog helemaal niet nodig is, sterker zelfs, ik help haar ermee.

 

     Soms ben ik mij bewust van mijn gedachten die ik eerder met mijmeren vergelijk. Ik was bijvoorbeeld een tijdje geleden voor een controle afspraak bij mijn tandarts en die constateerde dat van 'n kies de wortel was afgebroken, waardoor zij mij het advies gaf om hem te trekken. Nu ben ik mij bewust van een obsessie waar ik tegenop zie zoals in dit geval het trekken van mijn kies, maar soms heb ik dat ook met een bepaald drankje waar ik dan zo'n zin in heb.

 

     Vroeger, toen ik nog in Wassenaar in de psychiatrie werkte, wilde ik na mijn werk regelmatig naar de Wassenaarse Slag om heerlijk op een strandterrasje al nippend aan een cognacje en genietend van mijn sigaartje, naar de vloedlijn kijken, wat er allemaal langs kwam lopen, terwijl de zon onder ging. Heerlijk vond ik dat.

 

     Nu ben ik daar helemaal vrij van, want ik heb achttien jaar geleden een andere cultuur (1) aangenomen. In die cultuur heb ik geleerd dat in een gesprek met Abraham, de Heer vele dingen aan hem openbaarde, die gewoonlijk niet aan stervelingen worden gegeven. De Heer had Abraham de intelligenties getoond die waren georganiseerd eer de wereld bestond; en onder al dezen waren er velen van de edelen en groten; en God zag van deze zielen, dat zij goed waren; en Hij stond te midden van hen en Hij zei: "Dezen zal Ik tot mijn heersers maken". Hij zei tegen Abraham: "Gij zijt een van hen; gij was gekozen eer gij geboren was." (2)

 

     Dit is één van de vele Schriftuurlijke bewijzen, dat de geesten van de mensen reeds bestonden vóór hun aardse proeftijd, in een toestand, waarin zij leefden en hun vrije wil konden uitoefenen, alvorens een lichaam te ontvangen.

 

     Als ik kijk hoe mijn leven is verlopen, dan moet ook ik vóór mijn komst naar deze aarde, een afspraak met God hebben gemaakt, want anders was mijn leven zo niet verlopen. Ik heb constant naar de juiste levenscombinatie gezocht (3) en die heb ik in de 'heiligen der laatste dagen cultuur gevonden. (4) Ik heb nu een toekomstperspectief die zijn weerga niet kent en hoe ouder ik word hoe mooier dat wordt. En dit getuig ik in Jezus Christus naam. Amen.

 

(1. 'De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen', in de volksmond ook wel de Mormonen genoemd.)

 

(2. Zie Abraham, in de Parel ven Grote Waarde, hoofdstuk 3, de verzen 22-23.)

 

(3. Ik ben geboren in een Rooms-katholiek gezin. Daarna heb ik mijn 'weet ik niet' aan de hand van mijn 'is dit alles?' gevoel gezocht in drie huwelijken, in vele psychiater consulten en in de Nederlandse rechtsstaat, in het Hindoeïsme, in de reïncarnatie filosofie, in het kapitalisme, in het liberalisme, in de Islam en bij de Jehova's Getuigen.)  

 

(4. Laat u voorlichten door de priesterschapsdragers van de kerk genoemd in 1.)