Wij zijn misschien wel de gelukkigste mensen op Aarde

 

     Tijd onttrekt zich voor een belangrijk gedeelte aan onze beschouwingen. Natuurlijk, dankzij de klok kunnen we de tijd precies benoemen, maar de kloktijd is een abstractie, een afspraak. Onze ervaring van de tijd is vaak anders dan de wijzers van de klok, namelijk minder regelmatig.

 

     De tijd kan vliegen, stilstaan; je kunt tijd verliezen. Deze opvatting van tijd geeft, met andere woorden, ruimte aan hoe we tijd ervaren. Je kunt bijvoorbeeld in een ervaring komen die je tijdloos kunt noemen. Dat vind ik fascinerend. Hoopgevend ook; het betekent dat de ervaring van de mens meer is dan we kunnen meten en benoemen.

 

     In de afgelopen eeuw heeft de tijd zich steeds meer in onze levens gemanifesteerd. Nu is het een eenheid waar binnen een bepaalde hoeveelheid werk verricht moet worden, en die hoeveelheid wordt steeds groter. Het economische denken heeft gezegevierd, en leuzen bedacht als "Tijd is geld" om ons steeds langer aan het werk te houden, om ons steeds meer te laten consumeren.

 

     Ons mobieltje is binnen een paar jaar alweer verouderd; je hebt een videorecorder, maar moet al die banden weg gooien omdat er dvd's zijn gekomen. Producenten drijven de tijd op door technologische ontwikkelingen elkaar steeds sneller te laten opvolgen. Als consument heb je het idee dat je voortdurend achter de feiten aan loopt. Dat versterkt het gevoel van tijdsversnelling.

 

     We zijn in een tredmolen van steeds meer consumeren en produceren beland. Geen tijd hebben is de meest fundamentele ervaring van onze tijd geworden. We hebben met een oververmoeide, psychisch zeer gespannen mens te maken. Jaarlijks worden er in Nederland 2 miljoen recepten voor antidepressiva, stressstoornissen en slaapmiddelen uitgeschreven. Ondanks alle tijdbesparende machines die erbij zijn gekomen, hebben we het drukker dan ooit en zijn we moe. Velen snakken naar een bestaan waarin niet louter de economische eisen van de tijd gelden.

 

     Ik heb achttien jaar geleden de kans aangegrepen om voor tijd en alle eeuwigheid hier een eind aan te maken. Ik ben geswitcht naar een andere cultuur (1) en ervaar dit als een tijdloze aangelegenheid. Ik leer daar bijvoorbeeld dat het priesterschap is hersteld naar hoe het tijdens de grondlegging van deze wereld werd gebruikt. Het priesterschap is namelijk de oneindige macht en het gezag van God. Door het priesterschap bestuurt God de hemelen en de aarde die Hij heeft geschapen. Door die macht verlost en verhoogt Hij zijn kinderen, en brengt zo 'de onsterfelijkheid en het eeuwige leven van de mens tot stand'. (Mozes 1:39)

 

     Hoewel het gezag van het priesterschap alleen verleend wordt aan de mannelijke leden van de kerk die zich aan de kerkelijke normen houden, zijn de zegeningen van het priesterschap bestemd voor alle leden - mannen, vrouwen en kinderen. We hebben allemaal profijt van rechtvaardige 

priesterschapsleiding, en we hebben allemaal de kans om de heilsverordeningen van het priesterschap te ontvangen.

 

     Op 20 juli 2003 ontving ik het Aäronische priesterschap en op 14 september 2003 het Melchizedekse priesterschap. Mijn vrouw en ik zijn al ruim tien jaar tempelwerkers en geven aan het priesterschap vorm. Wij zijn echt heel blij met deze tijdloze aangelegenheid die ons met de ultieme waarheid over God en Zijn Zoon Jezus Christus in contact heeft gebracht. Wij zijn misschien wel de gelukkigste mensen op aarde. En dit getuig ik in Jezus naam. Amen.

 

(1. 'De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen', in de volksmond ook wel de Mormonen genoemd.)