Ik weet waar de grens is

 

     Er zijn mensen te vinden, zoals hij die opduikt in de ontbijtzaal, aan het strand of op uw vakantiefoto’s. Het zijn mensen die luid praten en veel eten. Sommige vinden het prettig om tussen landgenoten te zijn met dezelfde smaak, want dan blijft in het vreemde alles vertrouwd. Ze gaan niet kamperen, maar gaan daar, waar ook de toeristenindustrie welig tiert, wat ook duidelijk aan de prijzen is te merken.

 

    Op onze planeet, waar steeds meer mensen te vinden zijn, zijn privacy, rust en ruimte luxeartikelen, die het  egoïsme en de filosofische opvatting, dat alleen het ik en het zijn, een bewustzijnsrealiteit is, ja, dat de buitenwereld dus enkel en alleen maar bestaat, en uitsluitend in mijn studeerkamer nog wel in stand te houden is.

 

     Het is alleen maar voor de echte rijkaard weggelegd om een afgesloten landgoed, of een privé-eiland te bezitten. Voor 25.000 dollar per nacht kunt u alleen of met vrienden logeren op Necker Island in de Caribische zee, het is eigendom van Richard Branson. De beloftes van de folder worden daar waargemaakt, zoals een adembenemend uitzicht, een heerlijk strand en ongerepte natuur. Het is een vakantieplaats waar alleen de bediende, die dag en nacht voor je klaarstaat, de belangrijkste ander is. U kunt er een soort tweede Robinson Crusoe zijn, maar dan onbeperkt champagne drinkend, kreeften etend en per helikopter op het eiland aankomen en weer vertrekken.  

 

     Ik leef in een egoïstische en slechte wereld. Maar hoewel ik in die wereld ben, ben ik niet van deze wereld. Er wordt van mij verwacht dat ik de wereld overwin en leef zoals het een heilige betaamt. Ik breng meer licht in de wereld, want de Heer verwacht méér van mij, dan Hij van hen verwacht.

 

     In het zeventiende hoofdstuk van Johannes bad de Heer, toen Hij met elke vezel van zijn ziel met zijn Vader in gebed was, omdat Hij wist dat het uur gekomen was, waarin Hij Zichzelf als offer zou geven voor zijn discipelen. In dat gebed zei Hij: "Ik bid niet, dat Gij hen uit de wereld wegneemt, maar dat Gij hen bewaart voor de boze. Zij zijn niet uit de wereld, gelijk Ik niet uit de wereld ben. Heilig hen in uw waarheid; uw woord is de waarheid." (1)

 

     Als ik de godsdienst naleef die de Heer geopenbaard  heeft en die ik heb aangenomen, dan behoor ik niet tot de wereld. Ik dien daarom geen deel te hebben aan haar dwaasheid. Ik dien namelijk weg te blijven bij haar zonden en fouten, leerstellige fouten, politieke fouten of welke fouten dan ook - ik heb er geen deel aan. Ik heb wel deel aan het onderhouden van de geboden van God. Dit is mijn plicht: trouw zijn aan elk verbond en elke verplichting die ik ben aangegaan en die ik op mij heb genomen.

 

     Denk nu niet dat ik hiermee wil zeggen dat ik mij van iedereen buiten de kerk afzijdig moet houden, integendeel, ik wil met hen omgaan, en vertellen over het prachtige plan van onze Hemelse Vader. Maar ik wil een consequente heilige der laatste dagen zijn. Als de wereld in duisternis en zonde wandelt en niet wil horen, en tegen de wil van de Heer ingaat, dien ik daar de grens te trekken.

 

    De "ijdelheden van deze wereld" omvatten alle verschillende combinaties van dat wereldse kwartet - bezit, hoogmoed, roem en macht, die 'gij na uw dood niet mee kunt nemen.' (Zie Alma 39:14). Wij behoren te streven naar de schatten die in de Schriften aan de getrouwen worden beloofd: "grote schatten aan kennis, ja, verborgen schatten." (2) En dit getuig ik in Jezus naam. Amen.

 

(1. Zie Johannes 17:15-17.)

 

(2. L&V 89:19, Ouderling Dallin H. Oaks van het Quorum der Twaalf Apostelen, Liahona, juli 2001, blz. 101.)