De heilige Geest heeft mijn wilskracht overgenomen

 

     Er zijn geleerden die beweren dat wij maar over een beperkte hoeveelheid wilskracht beschikken. Door er telkens een beroep op te doen raakt de voorraad op. Wilskracht blijkt een deugd te zijn die ons onderscheidt van de dieren en die ons in staat stelt een gelukkig en goed leven te leiden, mits goed begrepen. Wilskracht blijkt net als een spier trainbaar te zijn maar een strategie bedenken om die kracht niet te hoeven aan te spreken blijkt beter te werken. 

 

     Als ik zo op mijn leven terugkijk dan blijk ik over een hele grote wilskracht beschikt te hebben want drie keer mijn schouders onder een huwelijk zetten en telkens met lege handen af te druipen, hoe wilskrachtiger wil je het hebben.  Ik denk dat wilskracht niet op zichzelf staat. Mijn wilskracht ging/gaat altijd gepaard met een intens verlangen. 

 

     Ik heb in mijn leven echt wel voor vervelende taken gestaan die ik het liefst voor mij uit wilde schuiven, maar omdat ik met mijn geest daarachter kon kijken had ik niet eens een aansporing nodig om die taak toch uit te voeren. Het opknappen van een meubelstukje is daar een mooi voorbeeld van want als je eenmaal met schuren begonnen bent, kan je onmogelijk zien dat het met het aanbrengen van de lak toch helemaal goed gaat komen.

 

      Mijn wilskracht is volledig naar de achtergrond geraakt toen ik in contact kwam met de heilige Geest, die het derde lid van de Godheid is en als zodanig net zoals de Vader en Jezus Christus is. Hij kent mijn gedachten en de overleggingen van mijn hart. (1) De Heilige Geest heeft mij lief en wil dat ik gelukkig ben. Aangezien Hij weet wanneer ik in moeilijkheden verkeer, want door mijn wilskracht kan ik een vertekent beeld hebben, kan Hij mij leiden en mij alle dingen leren die ik moet doen om bij de Vader van mijn geest terug te kunnen keren. (2)

 

     In tegenstelling tot de Vader van mijn geest en mijn broer Jezus Christus, die een ver­heerlijkt lichaam van vlees en beenderen hebben, is de Heilige Geest een persoon van geest die door gevoelens en indrukken met mijn geest commu­niceert. (3) Omdat Hij een geestpersoon is, heeft Hij in de Godheid de unieke taak om ook aan mij persoonlijke openbaring door te geven. In de Schriften wordt de Hei­lige Geest vaak de Geest des Heren, de Heilige Geest der belofte, of gewoon de Geest genoemd. (4)

 

     Ik heb hierdoor de ervaring opgedaan dat de Geest van God die tegen mijn geest spreekt, de macht heeft om met een waarheidsgevoel, de waarheid doeltreffen­der en duidelijker over te brengen dan door persoonlijk contact.

 

     De Heilige Geest staat ook wel bekend als de Trooster. (5) In problema­tische of wanhopige tijden, of als ik gewoon Gods nabijheid wil voelen, kan de Heilige Geest mij  opbeuren, hoop geven, de 'vredige dingen van het koninkrijk' (6) leren en mij 'de vrede Gods, die alle verstand te boven gaat' laten voelen. (7)

 

     Ik heb geleerd dat Hij, als ik bij het uitvoeren van mijn  taken naar Zijn stille ingeving luister en er onverwijld gehoor aan geef, Hij mij leidt en mijn wilskracht als het waren van mij overneemt, zodat ik mijn taak in alle rust en eenvoud kan uitvoeren, die mij en anderen tot zegen is. Ik ken geen fijnere ervaring of gevoel dan dat ik gehoor geeft aan een ingeving en daarna ontdek dat de Heer het gebed van iemand anders door mij verhoord heeft. (8) Het verhoogd dus mijn zekerheid en versterkt alsmaar mijn geloof. (9) En dit is mijn getuigenis in Jezus Christus naam. Amen.

 

(1. Zie Alma 12:7; 18:16-18; Leer en Verbonden 6:15-16.)

 

(2. Zie 2 Nephi 32:5.)

 

(3. Zie Leer en Verbonden 130:22.)

 

(4. Zie Lucas 4:1, 18; 11:13; Johannes 1:33; Efeziërs 1:13; Leer en Verbonden 88:3.)

 

(5. Zie Johannes 14:26; Leer en Verbonden 35:19.)

 

(6. Leer en Verbonden 36:2.)

 

(7. Filippenzen 4:7.)

 

(8. Thomas S. Monson, 'Zwijg, wees stil' Liahona, november 2002, blz. 55.)

 

(9. Laat u - NU HET NOG KAN - voorlichten door de priesterschapsdragers van 'De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen', in de volksmond ook wel laatdunkend de Mormonen genoemd.)