De Heilige Geest voelen die voor een grote zekerheid zorgt

 

     Als ik zo op mijn leven terugkijk dan ben ik tot aan mijn vijfenvijftigste levensjaar wanhopig op zoek geweest naar zekerheid. Ik moest met al de onwaarheden wat mij vanaf mijn jeugd was voor gehouden afrekenen en ook met alle twijfelachtigheid waarop ik had gebouwd. Ik heb mij terug getrokken uit de wereld om in alle vrijheid 'de vernietiging van al mijn meningen ter hand te nemen'. (1) Via de weg van de nieuwe cultuur (2) die ik dit keer aannam, ben ik uitgekomen op iets dat zeker en onbetwijfelbaar is, een onwrikbaar fundament in het kennen van een eeuwige onveranderlijke waarheid, wat een plan behelst die zijn weerga niet kent, ja, en plan om zoals God te worden.

 

     Een van de grondslagen die ik als eerste aanval, is het vertrouwen in de zintuigen als bron van kennis, want ik heb gemerkt dat mijn zintuigen mij soms bedriegen, ja, dan moet ik, geschrokken van mijn eigen voortvarendheid, een stapje terug doen ten aanzien van nabije zaken, zoals mijn eigen lichaam. Ik ben toen overgestapt naar het woord van wijsheid en is er een kuisheid in mezelf ontstaan die de heiligheid van mijn lichaam in beeld brengt.

 

     Ik ben er namelijk tot die tijd van uitgegaan dat mijn handen en ook mijn lichaam van mij waren, dat ik ermee kon doen wat ik wilde. Nu weet ik beter, want mijn lichaam heb ik slechts tijdelijk in bruikleen en is heilig. Voor mijn geboorte, was ik een geest zonder lichaam. Er was heel veel dat ik zonder lichaam niet kon doen. God stuurde mij naar de aarde om een lichaam te krijgen. Ik heb een geest en een lichaam nodig om net zo te worden als mijn hemelse Vader, (3) die de Vader is van mijn geest, waardoor ik een goddelijk potentieel in mij draag, dat  tot ontwikkeling moet worden gebracht.  

 

     Mijn lichaam is zo belangrijk en heilig dat mijn Vader het een tempel noemt. (4) En het is nog leuk ook om een lichaam te hebben! Met een lichaam kan ik rennen, zingen, klimmen, lachen, tekenen, zwemmen, dansen en nog veel meer zoals studeren, mensen helpen, een gezin te stichten en de wereld te verbeteren.

 

     Er zijn lichamen in vele vormen, kleuren en maten, en dat past allemaal in het plan van mijn hemelse Vader. Maar hoewel elk lichaam anders is, zijn we allemaal geschapen naar het beeld van God. (5) Dat betekent dat ons lichaam op zijn volmaakte lichaam lijkt. Elk lichaam is mooi omdat het een gave is van onze lieve hemelse Vader.

 

     Hoe ons lichaam nu ook is, van gezond, gespierd, blank naar gekleurd, invalide , hulpbehoevend, we kunnen ervoor kiezen om er dankbaar voor te zijn en het te gebruiken om hier op aarde goede dingen mee te doen. Maar ooit staan we allemaal op met een volmaakt lichaam. (6) God heeft ons lief, hoe ons lichaam er ook uitziet, en wij kunnen onszelf ook liefhebben. Daarom moet ik mijn lichaam zo behandelen zoals ik voor elke andere schat zou zorgen - met liefde en respect. Ik kan heel veel doen om voor mijn lichaam te zorgen: Zoals gezond eten en zorgen voor beweging; fatsoenlijke kleding dragen en mijn lichaam schoon houden; het lichaam van andere mensen respecteren; mijn lichaam niet ontsieren met tatoeages of piercings; geen drugs, alcohol, koffie of thee gebruiken; spelletjes doen die veilig en leuk zijn, en niets doen dat gevaarlijk is. Als ik goed voor mijn lichaam zorg, kan ik de Heilige Geest beter voelen, die voor een eerlijke zekerheid zorgt. (7) En dit getuig ik in naam van Jezus Christus. Amen.

 

(1. Ik ben geboren in een Rooms-katholiek gezin. Daarna heb ik mijn 'weet ik niet' gezocht in drie huwelijken, in vele psychiater consulten en in de Nederlandse rechtsstaat, in het Hindoeïsme, in de reïncarnatie filosofie, in het kapitalisme, in het liberalisme, in de Islam en bij de Jehova's Getuigen.) 

 

(2. 'De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen', in de volksmond ook wel de Mormonen genoemd.) 

 

(3. Zie Leer en Verbonden 88:15.)  

 

(4. Zie 1 Korintiërs 3:16-17.)

 

(5. Zie Genesis 1:26.)

 

(6. Zie Alma 40:23.)

 

(7. Laat u voorlichten door de priesterschapsdragers van genoemde kerk in 2.)