De vrouw is de kroon op Gods werk

 

    De vraag is: Waarom zouden wereldse mannen hun privileges afstaan, want er zou een cultuuromslag nodig zijn om meer vrouwen in machtsposities te krijgen. Ik denk dat de meeste mannen niet zomaar bereid zijn hun macht in te leveren. Vrouwen zullen hiervoor op de barricade moeten.

 

     Maar al zouden mannen wel hun privileges afstaan, dan is dat nog geen garantie dat meer vrouwen machtiger worden, want ook vrouwen zijn gevoelig om de normen voor fatsoen en eerlijkheid te vervangen door een onfatsoenlijke werking van de macht, omdat dit werelds gezien onafscheidelijk verbonden is aan macht en hiërarchie. Oké, vrouwen zullen misschien minder vaak seksueel grensoverschrijdend gedrag vertonen, ook al heb ik aan den lijve ondervonden dat mijn toenmalige vrouw de seksuele macht had om zich via mij te verrijken, omdat ik was verslingerd aan haar.

 

     We moeten dus rekening houden met andere vormen van intimidatie, zelfverrijking of manipulatie, want niets menselijks is vrouwen vreemd en al zou het dan iets beter gaan met de wereld, dan komt dit doordat vrouwen nog altijd van jongs af aan meer getraind zijn in dienstbare en sociale vaardigheden dan de mannen in deze wereld.

 

     Daarom denk ik dat een andere, gezondere definitie van macht nodig is, eentje die niet de normen van fatsoen en eerlijkheid vervangen voor onfatsoenlijke, maar normen als empathie, bescheidenheid en integriteit vooropstelt, want  een dergelijke macht is echt nodig om niet af te stevenen op een samenleving waarin de verschillen alleen maar groter worden, want als er geen gezondere en eerlijkere definitie van macht ontstaat, dan zijn wij alleen maar in staat te berusten in onze volledig machteloosheid.

 

      Ik doe nogal veel aan het uitdragen van het herstelde evangelie en hoor regelmatig mensen zeggen dat mijn  kerkleiders in een eigen wereldje leven. Als ik dan zeg dat zij juist mannen en vrouwen met levenservaring zijn, en dat ze in veel verschillende plaatsen en met mensen van verschillende achtergronden hebben gewerkt dan zeggen zij dat ik hun niet heb kunnen overtuigen.

 

     Toch reizen zij voor hun huidige kerkroeping de hele wereld af om te spreken met politieke, godsdienstige, zakelijke en humanitaire leiders van de wereld. Hoewel zij naar het Witte Huis in Washington zijn geweest en wereld leiders hebben bezocht, hebben ze ook de nederigste woninkjes op aarde bezocht en hebben ze armen maar ook achtergestelde vrouwen gesproken en geholpen.

 

     Als je goed nadenkt over hun leven en hun bediening, dan ben je het waarschijnlijk wel met me eens dat zij de wereld zien en meemaken op manieren zoals weinigen dat doen. Dan besef je dat zij minder in een eigen wereldje leven dan de meeste mensen zouden denken.

 

     Zij hebben namelijk een speciaal toevluchtsoord - de tempel - waar zij zichzelf kunnen onttrekken aan de afleiding die de wereld over hen heen laat komen, zodat zij contact kunnen krijgen met de Geest van God. Het mooiste is dat ook alle leden een dergelijk contact kunnen krijgen en zij kunnen hun toevlucht zoeken in hun huis, zodat ook zij informatie van God kunnen ontvangen. Op deze manier kunnen de leden weten dat hun leiders echt door God geïnspireerd zijn om de verhouding tussen mannen en vrouwen te normaliseren, want de vrouw is de kroon op Gods werk. (1) En dit getuig ik in Jezus Christus naam. Amen. 

 

(1. Laat u voorlichten door de priesterschapsdragers van 'De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen', in de volksmond ook wel de Mormonen genoemd.)