De liefde van Christus niet uit het oog te verliezen

 

    Als we ons laten meeslepen door de media die ons mentaal en emotioneel beïnvloeden, blijft die invloed nog lang in ons onderbewustzijn hangen nadat de film voorbij, het boek uitgelezen of het lied afgelopen is. Wie van mening is dat de media geen invloed op hem heeft, is vaak degene die er het meest door getroffen wordt, omdat hij die invloed ontkent en zich er daarom niet tegen beschermt. Net als water in een lekke boot blijft lopen, of dat lek nu erkent wordt of niet, zal de media je gedachten blijven beïnvloeden, of je nu iets aan de gevolgen doet of niet.

 

     Amusementsmedia kunnen onze gedachten beïnvloeden als we die gebruiken voor verlichting van de stress van het dagelijks leven. We zoeken vaak bepaald amusement op als tijdelijke verlichting van onze dagelijkse beslommeringen, zoals films, boeken, televisie, tijdschriften of muziek. Hoe wel we dat amusement opzoeken om ons te ontspannen, mogen we onze normen niet verlagen. Juist op die momenten moeten we oppassen wat we in onze geest toelaten.

 

     Om volledig van het amusement te genieten, accepteren sommige mensen instinctief de boodschappen die de media uitzenden. Zo worden hun inzichten door de aanbevolen perspectieven beïnvloed. Filmcritici beschrijven het gebruik van dit concept als volgt:

 

     "Waarheid is afhankelijk van het vroegtijdig, grondig en overtuigend neerzetten van een vreemde of fantastische omgeving, het gevoel van een andere tijd of ongebruikelijke personen, zodat we worden meegesleept in de algemene geest, sfeer en atmosfeer van de film. Wanneer de filmmaker deze schijn van waarheid vaardig uitbeeldt, zijn wij bereid ons ongeloof op te schorten en laten we onze scepsis en rationele vermogens achter zodra we de denkbeeldige wereld van de film betreden." (1)

 

     Als we ons ongeloof opschorten, staan we meer open voor de waarden, verwachtingen en overtuigingen die de media voorstellen. Op die manier kunnen de media onze gedachten subtiel beïnvloeden. Maar in die invloed schuilt het gevaar dat wij standpunten accepteren die niet overeen stemmen met de beginselen van het herstelde evangelie. "Wist u dat de Latijnse betekenis van het woord 'amusement' een afleiding van het verstand is met de bedoeling om te misleiden? (2) We wenden ons tot de media voor afleiding van onze echte problemen. Dan gaan we geloven wat ons geboden wordt. Hoe geloofwaardiger het medium is, waar of niet, hoe meer we ervan genieten. Ik vind bijvoorbeeld RTL Boulevard zo'n programma.

 

     Sociaal psychologe Karen E. Dill heeft gezegd: "Als we ons in een fictieve wereld bevinden, raken onze houding en opvattingen meer in overeenstemming met de ideeën en beweringen in het verhaal. We schorten ons ongeloof op, waardoor we onvrijwillig het geloofssysteem in ons opnemen dat in de fictieve wereld wordt voorgesteld, met het risico dat we ook naar die overtuigingen gaan handelen. Wat we op het scherm zien, heeft vaak een onbewuste verandering of reactie tot gevolg. Op die manier vormt de fantasiewereld van de media onze realiteit." (3)

 

     Als wij toestaan dat de media het doel bereikt ons te vermaken, kunnen onze gewone rationele gedachten worden vervangen door gedachten die de media aandragen, iets wat wij altijd moeten zien te vermijden. (4) Het moet altijd onze zaak blijven om de liefde van Christus niet uit het oog te verliezen. En dit getuig ik in Jezus Chr. naam. Amen.

 

(1. Joe Boggs en Dennis Petrie, The Art of Watching Films (2004), blz. 43.)

 

(2. Jeffrey R. Holland, 'Heiligt u', Liahona, januari 2001, 48.)

 

(3. Karen Dill, How Fantasy Becomes Reality: Seeing Through Media Influence (2009), blz. 224.)

 

(4. laat u voorlichten door de priesterschapsdragers van 'De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der laatste dagen', in de volksmond ook wel de Mormonen genoemd.)