En zo beleeft iedereen het op zijn eigen manier

 

    Hoe alleen ben je eigenlijk in dit tijdperk van het voortdurende  gemak waarmee verbindingen kunnen worden gemaakt en sociale media orde aan de dag is? Wat is hier nou heerlijk rustig aan wanneer in je hutje op de hei, op Instagram, met wifi en 5G verbindingen, de mogelijkheid van werkelijke afzondering wordt ondermijnd? Alleen-zijn is een schaars goed geworden. Het is dan ook verstandig je digitaal zo nu en dan eens volledig af te zonderen, meent filosoof Hans Schnitzler, auteur van 'Kleine filosofie van de digitale onthouding'. Hij vroeg zijn studenten van de Academie om een week zonder smartphone te leven.

 

     De bevindingen die zij optekenden waren opmerkelijk: "Mijn studenten merkten dat er ruimte ontstond voor een innerlijke dialoog. Opeens werd het mogelijk voor ze om hun gevoelens en gedachten te bevragen, van alle kanten te bekijken en ze bij zichzelf in te laten dalen. Minder digitale en sociale ruis maakt je 'n meelevende", meent hij.  

 

     Natuurlijk leer je jezelf ook in te leven in anderen middels interactie, maar er moet ook tijd zijn om zelfkennis en kennis van anderen en de wereld gestalte te geven. Tijd voor verdieping in je denken. Daarvoor moet je alleen zijn." De afzondering van sociale media is in dit licht een kans om 'ruimte in je hoofd' te creëren, zoals een van de studenten van Schnitzler het verwoordde. Digitale afzondering maakt je gelijkwaardig om écht bij de ander te zijn. 

 

     Mediteren is ook een vorm van alleen zijn. Hoewel bijvoorbeeld in het boeddhisme geregeld in een groep wordt gemediteerd, ben je in de meditatie toch niet bij die anderen. Deze afzondering staat in dienst van de verstilling, meent filosoof Jan Warndorff, auteur van 'Geen Idee. Filosofie van het boerenverstand'.

 

     "In de verstilling worden we ontvankelijk voor wat voorafgaat aan het denken, de taal en de gemeenschap van mensen. De 'afzondering in meditatie' maakt het mogelijk je te onttrekken aan de plek waar je toevallig bent en de tijd waarin je toevallig bent geboren. In de meditatie kun je jezelf openstellen voor het onwereldse, datgene wat alle mensen overal in alle tijden gemeen hebben. Dat is een besef dat je in meerdere religieuze of levensbeschouwelijke tradities terugvindt. En wat is dat dan, dat onwereldse? Dat is dat wij gewoon ergens uit voortkomen, noem het maar "Het Leven Zelf"; de absolute voorwaarde voor alles. Het gaat vooraf aan taal en aan denken," aldus Warndorff.

 

     Ik ben ook veel alleen en ik hou mij ook bezig met het religieuze en het levensbeschouwelijke maar soms heb ik ook een moment nodig om de zaak even te laten berusten om er even afstand van te nemen. Ik zoek dan mijn Facebook contacten op om te zien wat zij allemaal te berde brengen. Het zijn allemaal contacten in de zelfde eeuwige denkstrategie als ik waar ik weer veel dingen uithaal waarmee ik mijn verhaal nog levendiger kan maken.

 

     Ik ben - al zoekende naar achter grondinformatie voor mijn columns - tegen zaken aangelopen waarmee het mogelijk voor mij wordt om mijn gevoelens en gedachten te bevragen en te overdenken en van alle kanten te bekijken om ze bij mezelf in te laten dalen en in die momenten komen de mooiste dingen tot stand die mijn plek in de eeuwigheid nog meer eeuwige betekenis geven en daar doe ik het allemaal voor. En zo beleeft iedereen het op zijn eigen manier en haalt het zijne eruit. (1) En dit wil ik bij u achter laten in Jezus Christus naam. Amen.

 

(1. Laat u voorlichten door de priesterschapsdragers van 'De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste dagen', in de volksmond ook wel de Mormonen genoemd.)