Dit is de mooiste eenheid die er bestaat

 

     Ik heb nooit het gevoel gehad dat ik een echte vriendschap met iemand had. Zelfs niet met de vrouwen waar ik mee getrouwd ben geweest. Daar is in 2006 verandering in gekomen. Ik heb toen mijn huidige vrouw leren kennen en koos haar, omdat de Vader van mijn geest het beste met mij voorhad en mij op haar heeft geattendeerd. Ik heb haar gekozen, omdat zij lid was van het zelfde kerkgenootschap (1)waar ik ook lid van was geworden, want dat gaf de zekerheid dat wij elkaar kunnen laten zijn wie we willen zijn.

 

     Onze klik kwam tot stand omdat wij elkaars sociale identiteit ondersteunen en die gezamenlijk met elkaar konden koesteren. In ons huwelijk, die voor tijd en alle eeuwigheid in de tempel te Zoetermeer is verzegeld, vervullen we verschillende sociale rollen. Zij bestiert het hele huishouden, onderhoud alle contacten, doet de boodschappen, beheert ons geld en heeft een roeping in de kerk als liefdezuster en jeugdleidster. Ik heb nog nooit zo'n zuinige en liefdevolle vrouw gehad.  

 

     Mijn rol is, om haar de regie te laten uitvoeren en haar daar zoveel als mogelijk in te ondersteunen en te helpen. Daarnaast breng ik mijn dagen door met het schrijven van columns en ben ik in onze kerk geroepen als raadgever in de zondagsschool. Door gezondheidsklachten heb ik mijn accordeon aan de wilgen gehangen.

 

     Ik heb het idee dat zij mij in mijn columnschrijverij wil laten schitteren, want zodra ik er een klaar heb mag ik hem naar haar doorsturen, zodat ook zij haar licht erover kan laten schijnen. Hierdoor is zij een nog grotere vriendin geworden en heeft onze eenheid nog meer vorm gekregen.

 

     Ik heb eindelijk na mijn drie echtscheidingen, na mijn zoektocht door vijf verschillende culturen, na vele filosofische stromingen bestudeerd te hebben, met haar eindelijk een gezamenlijke eenheid aangereikt gekregen. Die eenheid is wat wij los van elkaar hebben aangenomen als zijnde de echte waarheid, zij medio 1984 en ik in 2002.

 

     Door Jezus werden wij namelijk onze situatie meester, want door Hem is de schuld betaald, de verlossing gemaakt, het verbond vervuld, de gerechtigheid bevredigd, Gods wil gedaan en alle macht is nu in handen van de Zoon van God gelegd, zoals de macht van de opstanding, de macht van de verlossing, de macht van de zaligheid en de macht om wetten uit te vaardigen ten einde dit plan ten uitvoer te leggen en te volbrengen.

 

     Toen dat plan was opgesteld, werd vóór de grondlegging der wereld, het besluit genomen om het te gaan uitvoeren en toen werd de overeenkomst vastgelegd en het verbond gesloten. Het was aan de Joden door offeranden van te voren aangeduid en aan het kruis door Hem ten uitvoer gebracht en voltooid. Omdat Hij de Middelaar is tussen God en de mens wordt Hij met recht Machthebber en Meester op de aarde en in de hemel voor de levenden en de doden, zowel voor het verleden, het heden, als ook voor de toekomst, wat betreft de mens, zoals die in tijd of in de eeuwigheid met de aarde of hemel te doen heeft. Hij is de Leidsman, de Apostel en Hogepriester van ons belijdenis, de Heer en Gever des levens. (2)

 

     Onze klik bestaat eruit dat wij samen één zijn in dat gedachtegoed en wij samen de weg zijn ingeslagen om net zoals God te worden, met een toekomstperspectief die zijn weerga niet kent. Dit is de mooiste eenheid die er bestaat. (3) En dit is ons getuigenis in naam van Jezus Chris. Amen.     

 

(1. 'De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen', in de volksmond ook wel de Mormonen genoemd.)

 

(2. Uit de 'Meditation and Atonement' door John Taylor, blz. 171, zie ook 'De Artikelen des Geloofs' van Talmage, Apendix 3, blz. 102-103.)  

 

(3. Laat u voorlichten door de priesterschapsdragers van 'De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen', in de volksmond ook wel de Mormonen genoemd.)