De toekomst zal mij wel leren wie er gelijk heeft

 

     "Ik weet hoe het voelt om er anders uit te zien. Het Marokkaanse uiterlijk valt op in Nederland." Ik was het daar niet mee eens want ik zie zoveel verscheidenheid in het openbaarvervoer dat dit mij helemaal niet meer opvalt. Maar hij bleef stellig in zijn overtuiging en zetten zijn gevoelens kracht bij door te vervolgen: "Als ik me twee dagen niet scheer, kan dat ertoe leiden dat mensen een paar stappen van me vandaan zetten en me scannen met hun blik om te kijken of ik geen terrorist, vrouwenhater of profiteur ben." Hier moest ik toch echt om lachen.

 

     Ik zei tegen hem dat ik mij elke dag scheer, dat ik elke dag er goed verzorgd en beschaafd uit wil zien, dat dit mijn visitekaartje is en veel meer vertrouwelijkheid uitstraalt. "Als ik in Marokko ben", vervolgd hij "merk ik dat ik iets lichter loop. Ik ben daar onzichtbaar; er is niets aan mijn lichaam te zien dat afwijkt van de standaard. Deze anonimiteit is een soort privilege. De blikken die mij in Nederland het gevoel van anders zijn geven, krijg ik ineens niet meer."

 

     Hij vindt dat iemand opmerken anders is, niet hetzelfde als racisme is, maar dat achter racisme wel het zelfde mechanisme zit. In de blik van de ander zit volgens hem een oordeel over jou waar jij zelf geen macht over hebt. Een racist gebruikt die macht om te bepalen wie jij bent, en kan daarbij terug vallen op een lange traditie van slavernij, nationalisme, xenofobie (1) en muren langs de grens.

 

     Ik zei tegen hem dat ik met hem meevoel. Ik heb drie jaar in een Franse gevangenis gezeten en tachtig procent van de gedetineerden waren van Marokkaanse afkomst. Het geeft ook aan dat je blijkbaar voor Marokkanen meer op je hoede moet zijn want anders kom je een bevolkingsgroep niet in dergelijke grote getale daar tegen. 

 

     Aan de andere kant. Wanneer je niets van elkaar weet of denkt, of dat je denkt iets van elkaar te weten en bij de ontmoeting ontstaat door verkeerde aannames het ene na het andere kleine conflict, dan is er plaats voor een gesprek. Anders komen we nergens, want de confrontatie met onze onwetendheid biedt aan beide kanten ruimte om iets te ontdekken lijkt mij zo, want onschuldige gesprekken over couscous kunnen opeens ontaarden in een discussie over de botsing betreffende onze verschillen of beschavingen.

 

     Ik vertelde hem dat ik door mijn geloof in God weet, dat iedereen die hier op aarde leeft, in het voorbestaan als geest al bestond voordat de planeet Aarde werd gemaakt, dat wij hier op aarde zijn om met een onvolmaakt tijdelijk lichaam te leren wat wij zonder lichaam niet kunnen leren en dat het in de bedoeling ligt om ons goddelijke potentieel tot ontwikkeling te laten komen, omdat God, de Vader van onze geest is. Hierdoor is iedereen een boer of zus van mij.

 

     Hij vroeg aan mij hoe ik daar aan gekomen was en toen vertelde ik dat dit blijkt uit hedendaagse openbaringen. (2) Toen zei hij: "Dat kan niet want met de komst van de Koran waren alle openbaringen die voor ons heil nodig zijn gegeven waardoor alle zogenaamde openbaringen die daarna geuit worden vals zijn." "Ja, volgens dat boek moet ook elke ongelovige gedood worden dus lijkt het mij niet zo vreemd dat er met argusogen naar je gekeken wordt. Toch? Het is een regelrechte oorlogsverklaring aan mijn adres.

 

     Ik ben blij dat ik eeuwig ben zodat de toekomst mij wel zal leren wie er van ons beiden gelijk heeft. Denk je ook niet? Vooralsnog voelen die hedendaagse openbaringen als goed aan en brengen zij mij in een sfeer die boven elke andere sfeer verheven is en dit is mijn getuigenis in Jezus Christus naam. Amen.

 

(1. Angst voor of afkeer van vreemdelingen.)

 

(2. Laat u voorlichten door de priesterschapsdragers van 'De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen', in de volksmond ook wel de Mormonen genoemd.)