Hier wijkt de wereld van nu schromelijk van af

 

    Wat doet het met de liefde als je de boel opengooit of je hart verdeelt over meerdere partners? Uit een kleinschalig Canadees onderzoek blijkt, dat stellen met een open relatie net zo tevreden zijn als monogame koppels. En volgens een Amerikaans onderzoek zijn mensen met een meervoudige relatie zelfs iets gelukkiger, met de nadruk op 'iets'.

 

     Velen vinden dat in elk geval de motivatie moet kloppen. Uit onderzoek blijkt namelijk dat relaties die uit gewoonte monogaam zijn begonnen, en waarbij de seksuele geaardheid pas later zijn intrede doet, vaak stuk lopen. De relatie opengooien kan dan een soort laatste redmiddel zijn, maar omdat in de meeste gevallen één van de twee is afgehaakt, gaat de ander waarschijnlijk alleen akkoord uit angst om de geliefde te verliezen, terwijl een dergelijke ongelijkheid niet houdbaar kan zijn.

 

     Ook op andere manieren blijkt de gelijkwaardigheid een issue te zijn. Soms heeft de ene partner elke week een ander, terwijl dat bij de andere niet lukt, of is bij de relatie de aandacht niet gelijk verdeeld.

 

     En wat, als een van de partners van de afspraak af wil? De kans dat dit haalbaar is blijkt verder weg dan ooit. Dat gaat trouwens net zo goed op voor monogame relaties, want een derde tot de helft van alle langdurige relaties loopt uiteindelijk stuk. Ik kan daarover meepraten want mijn eerste drie huwelijken waren alle drie bedoeld tot de dood ons zou scheiden.

 

     Velen vinden dat principieel gezien elke relatievorm kan werken, al ligt bij vrijere relaties jaloezie wat meer op de loer, als een soort ingebakken alarmbel die gaat rinkelen op het moment dat de hechtingsrelatie met de geliefde, echt of vermeend, in gevaar komt. Vanuit evolutionair oogpunt willen wij voorkomen dat onze partner nakomelingen met een ander krijgt en daarin gaat investeren. We kunnen wel vinden dat dit niet meer van deze tijd is, maar daar is niet iedereen aan toe. En zo kan ik nog wel een tijdje doorgaan.

 

     Mijn vierde huwelijk is niet alleen tot de dood ons scheid want dat hebben wij in de tempel voor tijd en alle eeuwigheid laten verzegelen. Er is niet één verordening in het herstelde evangelie van Jezus Christus van groter belang, of plechtiger en heiliger van karakter, en noodzakelijker voor onze eeuwige vreugde dan het huwelijk. (1) (2)

 

     De volheid en de zegeningen van het herstelde priesterschap en het herstelde evangelie komen voort uit het celestiale huwelijk, de hoogste verordening van het herstelde evangelie en de hoogste verordening van de tempel. (4)

 

     Het huwelijk was vroeger voor veel mensen een burgerlijke verbintenis of overeenkomst tussen een man en een vrouw, die aangaf dat ze een huwelijksrelatie hadden. De vrijheden zijn steeds meer aan het doorschieten in extremen die niets meer met een huwelijk te maken hebben. Toch is het huwelijk echt een eeuwig beginsel, waar het bestaan van het mensdom van afhangt.

 

     De Heer heeft deze wet, als onderdeel van de evangelie wetten, aan het begin van de wereld aan de mens gegeven en het eerste huwelijk diende eeuwig te duren. Volgens de wet van de Heer dient daarom elk huwelijk eeuwig te duren. Als het mensdom strikt gehoorzaam het evangelie zou naleven en in de liefde zou blijven die de Geest van de Heer brengt, waren alle huwelijken eeuwig. Daar is men in de wereld van nú schromelijk vanaf geweken. 5) En dit getuigen wij saampies in naam van Jezus Christus. Amen. 

    

 

(1. The Law of Chastity’, Improvement Era, september 1931, blz. 643; zie ook Doctrines of Salvation, red. Bruce R.

McConkie, drie delen. (1954–1956), deel 2, blz. 58.)

 

(2. Een wettelijk huwelijk tussen één man en één vrouw.)

 

(3. In: 'Lay Cornerstone at Provo Temple', Deseret News, 22 mei 1971, blz. B2.)

 

(4. Zie "De heilige tempel" van President Boyd K. Packer.)

 

(5. Laat u voorlichten door de priesterschapsdragers van 'De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen', in de volksmond ook wel de Mormonen genoemd.)