Dit is de weg die ik gaan wil

 

     Ik heb er nooit bij stilgestaan dat ik met het spelen op mijn accordeon en keyboard op feestjes en partijtjes wel eens een bekende Nederlander had kunnen worden. Nu vind ik dat met bekend worden helemaal niets mis is.

 

     Nu ik ben geswitcht van werelds denken naar eeuwig denken en ik over dit onderwerp deze website  heb gemaakt die ik om de drie manden van nieuwe artikelen voorzie, zou ik graag een bekende Nederlander willen zijn.  

 

     Ik keek graag naar Babbelonië, de populaire televisiequiz van de AVRO, gepresenteerd door Pim Jacobs, die werd geassisteerd door KLM stewardess Monique van Haasteren. Het programma werd tussen 1981-1985 tweewekelijks  uitgezonden. Ik was toen 34-38 jaar.   

 

     Bij het programma hoorde een vast panel waarin Lous Haasdijk, Jos Brink en Willem Duys zaten. Ik vond Lous Haasdijk de leukste van de drie. Van Jos Brink en Willem Duys was het duidelijk waarom ze in het panel zaten. Jos Brink speelde in musicals en Willem Duys was eigenaar van een platenlabel waardoor hij veel van muziek afwist en hij had een radioprogramma op zondagochtend, genaamd Muziekmozaïek. Maar van Lous Haasdijk wist ik niets en juist daarom begon ze me steeds meer te intrigeren.

 

     Toch moest ik er toen niet aan denken bekend te worden vanwege een vaste plek in een populair televisiepanel. Nu lukt het me niet, terwijl ik hard werk omdat ik een gave van God heb gekregen waarmee ik denk aandacht te verdienen. Het is niet mijn ijdelheid waardoor ik bekendheid wil verwerven maar het onderwerp waarin ik mij in alle nederigheid in 2002 ben gaan verdiepen. 

 

     Zoals ik al zei ben ik anders gaan denken, want na drie echtscheidingen had ik het wereldse denken wel gezien. Daar kon mijn geluk niet liggen. Ik ben op het eeuwige denken geattendeerd door twee vreemde jongemannen die vanuit Amerika in Nederland zendingswerk deden. (1)

 

     Ik heb namelijk geleerd dat ik zelf, net als iedereen, eeuwig ben, omdat God de Vader van mijn geest is. Daarom houdt Hij heel veel van mij en wil Hij dat ik een eeuwige vooruitgang maak waardoor ik meer op Hem ga lijken. Hij heeft mij aangespoord om kennis te zoeken, 'ja, door studie en ook door geloof.' (2)

 

     Ik voel tot in mijn vingertoppen dat ik in mijn zoektocht naar waarheid op Hem volledig kan vertrouwen en bouwen op zijn wijsheid, zijn liefde en zijn macht waardoor ik onderwezen en gezegend word. Hij weet alles en is de bron van alle waarheid. (3) Als ik bereid ben Hem ijverig te zoeken, belooft Hij dat Hij mij - en met mij iedereen - door de Heilige Geest de waarheid zal openbaren zowel in mijn verstand als ook in mijn hart. (4)

 

     Om mij te helpen heeft mijn hemelse Vader mij geleerd hoe ik geestelijke kennis kan verkrijgen. Hij heeft de voorwaarden gesteld waaraan ik mij moet houden om dergelijke kennis te kunnen krijgen. Volgens het goddelijke patroon dat Hij heeft ingesteld, moet ik een eerlijk verlangen hebben om de waarheid te kennen (5) en bereid zijn om te leven volgens wat Hij heeft geopenbaard. (6)

 

     Mijn oprechte verlangen zal mij aansporen om waarheid te zoeken door gebed (7) en door grondige studie van het woord van God. (8) Ik ben ertoe overgegaan dit advies te volgen en weet zeker dat dit de weg is die ik gaan wil. Nu jullie nog. En dit is mijn getuigenis in Jezus Christus naam. Amen. 

 

(1. Voor 'De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen'.) 

 

(2. Zie L&V 88:118.)

 

(3. Zie Mosiah 4:9.)  

 

(4. Zie L&V 8:2-3.)

 

(5. Zie Moroni 10:4-5.)

 

(6 Zie Johannes 7:17.)

 

(7. Zie Jakobus 1:5-6; 2 Nephi 32:8-9.)  

 

(8. Zie 2 Timotheüs 3:15-17; 2 Nephi 32:3.)