Een laatste bedeling waar echt naar uitgekeken werd

 

     Zijn Facebook vrienden 'echte vrienden'? Facebook draait bovenal om nut of plezier dat ook volledig uit de hand kan lopen. Zo werd een onschuldige uitnodiging voor een sweet sixteenfeestje op Facebook een nachtmerrie. De tiener uit Haren vergat echter aan te geven dat het om een privéfeestje ging. Er kwamen vele duizenden jongeren op af die een spoor van vernieling achter lieten en de ME moest ingrijpen. Er vielen zes gewonden, waarvan twee ernstig.

 

     Anderen gebruiken Facebook om aan duizenden zogenaamde vrienden, die zij nog nooit in levende lijve ontmoet hebben, hun werk te promoten en optredens aan te kondigen. Moeiteloos zetten zij hun 'vrienden' in als werkvee. Facebook vrienden laten zich niet zomaar opdelen in 'echte' en 'niet echte' vrienden, want Facebook gaat niet over 'echte vrienden', de goedwillende daargelaten. De verzameling 'net niet-echte vrienden', dáár gaat het bij Facebook om. Via de net niet-echte vrienden verbreed je je sociale netwerk, verspreid je informatie en deel je persoonlijke informatie als je dat wilt.

 

     Voor velen is Facebook een aangename cocktail van nut, plezier en intimiteit, waarbij er vrijwel altijd wel iets knaagt.  Uit onderzoek blijkt dat vrijwel niemand zijn relatie als prettig omschrijft. Velen hebben aangegeven dat ze vaker het gevoel hebben tijd 'te verspillen' dan dat ze zich met toewijding richten op vrienden. Sterker nog: vriendschap online blijkt in regelmaat een strategie te zijn om hun ondeugdelijkheid in het echte leven te compenseren.

 

     Een Facebook berichtje blijkt in veel gevallen een bezoek te vervangen dat als een verplichting werd ervaren, zoals: "Ja, we moeten weer eens afspreken." "Doen we!". En we doen helemaal niets. Facebook koopt je schuldgevoelens af.  In feite ben je voor je het weet een antisociaal persoon geworden. Wanneer je met anderen op stap bent, zit je op Facebook te kijken en tijdens een bijeenkomst alvast foto’s te maken voor straks op Facebook.

 

     Vroeger was een vriendschapsverzoek de uitkomst van jarenlange tijdsinvestering, toewijding en opoffering. Nu is zogenaamde 'vriendschap' het onmiddellijke resultaat die geen eisen stelt. Je hoeft namelijk helemaal niets. Je hebt geen plicht naar elkaar te luisteren, te reageren, en je kan een gesprek ieder moment afbreken.

 

     Ik heb ook een facebook account en doe daarop ook alleen maar mijn columns het levenslicht laten zien. Ik doe dat omdat ik aan de wereld iets te vertellen heb. Over het algemeen gaan mijn columns over de laatste bedeling in de volheid der tijden. Alle geïnspireerde mensen vanaf de tijd van vader Adam tot aan de tijd van Jezus hadden in meer of mindere  mate zicht op de grote en laatste bedeling van de volheid der tijden - de tijd waarin de Heer de aarde en een volk zou voorbereiden op de komst van de Zoon des mensen en een rechtschapen regering.

 

     Ik denk dat dit werk al gaande is vanaf het moment dat 'De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen' werd gesticht. De uitvoering van het grote plan van onze Vader in de hemel is - het plan dat al vóór de grond legging van de wereld was vastgelegd. In feite is er geen enkele bedeling waar zoveel  naar is uitgekeken door alle profeten van God en andere geïnspireerde mensen. Ik voel mij ook zeer bevoorrecht dat ik in deze laatste bedeling ben geboren en dat wil ik de wereld via facebook laten weten. En dit getuig ik in Jezus Christus naam. Amen.