Een perspectief waar de wereld niet aan kan tippen

 

     Het wemelt van de complottheorieën. Volgens de meest recente is de coronapandemie verzonnen door Bill Gates om 5G aan de man te brengen. En de bekendste theorie luidt dat de mens nooit op de maan is geweest, maar dat maanlandingen in scène zijn gezet door de NASA om de Sovjet-Unie voor te blijven in de ruimtewedloop. De opnames van astronauten op de maan zouden zijn gemaakt in een studio in Hollywood, zoals blijkt uit de wapperende Amerikaanse vlag en het gebrek aan sterren op de beelden.

 

     Scepsis ten aanzien van wetenschappelijke bevindingen bestaat in vele vormen. Sommige critici leven in de overtuiging dat de aarde plat is, dat vaccins autisme veroorzaken of dat de aanslagen op het World Trade Center van 9/11 werden gepland door de Verenigde Staten zelf.

 

     Nu ben ik ook een complotdenker want het instorten van het World Trade Center ging op een gecontroleerde manier en dat kan alleen als er voorbereidende explosieven op cruciale plaatsen gelijktijdig tot ontploffing worden gebracht. Ik durf dus keihard te beweren dat er op z'n minst - door de voorkennis dat deze aanslag zou gaan plaatsvinden - deze voorbereidselen toen zijn aangebracht. Ik durf dus ook te beweren dat voor al die slachtoffers en doden die door de instortingen gevallen zijn de Amerikaanse overheid aansprakelijk is en niet Al Qaida.    

   

     Er wordt vaak lacherig gedaan over deze beweringen en mensen die erin geloven worden weggezet als irrationele denkers. Dat lijkt terecht, want wetenschappers zijn succesvoller dan ooit in het verklaren, voorspellen en ontwerpen van onze wereld, want dankzij hen is het mogelijk gecompliceerde ziektes te behandelen, naar andere planeten te reizen en natuurrampen te voorspellen. Ook hebben ze ons de computer, smartphone en televisie gebracht. Goedwillende mensen vragen zich af waar dat wantrouwen dan toch vandaan komt. (1)  

 

     De Duitse denker Edmund Husserl zocht in 1936 al naar verklaringen in 'de crisis van de Europese wetenschappen en de transcendentale (2) fenomenologie'. (3) Volgens hem is er sprake van een crisis in de verhouding tussen de wetenschap en 'de leefwereld'. De leefwereld is de wereld van ons alledaagse bestaan, waarin we boodschappenlijstjes maken, de kinderen naar school brengen, eten koken, naar ons werk gaan, onze affaires verdoezelen, enzovoort.

 

     Maar in mijn opinie kan de wetenschap zich echt tegen ons keren. De atoombom is daar het geijkte voorbeeld van: een product van de natuurwetenschap dat gebruikt wordt om mensen op grote schaal uit te roeien. Of neem de algoritmes van Google: deze wiskundige formules hebben onophoudelijk invloed op onze privacy en keuzevrijheid.

 

     Ik merk dat ik er goed aangedaan heb om van cultuur (4) te veranderen, om de hele wereldse zooi de rug toe te keren en mij te concentreren op mijn eeuwige goddelijke potentieel die niets met deze wereld te maken heeft, dan alleen dat de wereld door de Godheid hiervoor is gemaakt.

 

     Ik ben alleen maar uit mijn voorbestaan als geest - waar Elohim, de Allerhoogste God, de Vader van is - op de planeet Aarde gekomen om te leren wat ik zonder lichaam niet kan leren en de Godheid heeft dit voor mij gewrocht om mij de kans te geven ergens in de eeuwigheid aansluiting te geven  met de Godheid om zoals Hen te worden, (5) ja, een toe komst perspectief waar niets op de wereld aan kan tippen. En dit is mijn getuigenis in Jezus Christus naam. Amen.

 

(1. En hoe we ermee om moeten gaan?)

 

(2. Het begrip transcendent betekent letterlijk overstijgend, buiten het gewone tredend. Het is een gevoelstoestand van de geest, waarbij men een staat van hoger bewustzijn ervaart. Ook binnen een religie komt het woord transcendent voor.)

 

(3. De definitie van fenomenologie: “De leer die wil trachten zonder enig vooroordeel de dingen te leren kennen zoals zij zich voordoen”. Fenomenologie heeft het woord fenomeen in zich. Fenomeen betekent verschijnsel.)

 

(4. 'De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen', in de volksmond ook wel de Mormonen genoemd.) 

 

(5. Laat u voorlichten door de priesterschapsdragers van genoemde kerk in 2.)