Een wijsheid bereiken die alleen voor Goden is weggelegd

 

     Er blijkt een experiment plaatsgevonden te hebben waarbij oude muizen werden geïnjecteerd met Telomerase. (1) Het resultaat was dat de muizen jonger werden.

 

     Door deze wetenschap raakt bij velen de ervaring van goed/slecht op de achtergrond. Hun onsterfelijkheid lijkt te passen in een sterk gevoel dat ze zelf het centrum van de wereld zijn, waarin zij al shoppend van de ene ervaring naar de andere gaan.

 

     Het sterfelijke leven wordt voor hen grenzeloos en geeft ook geen ruimte aan volgende generaties, want zij erkennen niet dat hun aardse tijd voorbij is en anderen ook een kans ­moeten krijgen. Het transhumanisme (2) wil zich namelijk bevrijden van de resterende aardse grenzen die meekomen met die eeuwigheid.

 

     Anderen vinden dat door die grenzeloosheid de transhumanist het leven uitholt. Ze vragen zich af wat er gebeurt op het moment dat je het voortbestaan maximaliseert en in die speciale aandacht op het individuele bestaan, het perspectief van relaties uit het oog verloren raakt.

 

     Sommige vinden dat ook de natuur vol­komen dienstbaar wordt gemaakt aan de wens van onsterfelijkheid, terwijl onze mondiale energieconsumptie nu al kwalijke proporties aanneemt. Hoe zal dat zijn als er niemand meer sterft, als je het levenseinde opheft en je losmaakt van de natuurlijke cyclus van geboorte en dood?  

 

    Weer anderen vinden dat dan ook het begrip 'erfgenaam' in dienst van jouw onsterfelijkheid worden gesteld, met de vraag wat een gezin, vereniging, vriendschap land enz. nog voor de onsterfelijke betekent. Waarom zou je nog kinderen krijgen, als je niets meer door hoeft te geven aan een volgende generatie? Om maar te zwijgen over de zinvraag.  

 

     Volgens weer anderen kan onsterfelijkheid een ultieme ervaring van zinledigheid worden, want de tijd dringt niet meer. Het is juist door het bewustzijn van eindigheid, zoals het nu is, dat de noodzaak en de bereidheid tot inspanning toenemen, want anders dreigt er uitstelgedrag en onvermogen tot binding als zodanig.

 

    Wat ben ik blij dat ik zeventienjaar geleden in contact ben gekomen met de echte wetenschap betreffende de eeuwigheid, want niemand blijkt het bij het rechte eind te hebben. Niemand blijkt te weten waar het werkelijk om draait. Ieder mens is namelijk al eeuwig en zijn geest en lichaam is 'uit en door' de Godheid ontstaan.

 

     Wij krijgen kinderen omdat de geesten in het voor bestaan op een 'wachtlijst' staan. Ook zíj willen verder leren in het sterfelijke gedeelte van hun eeuwigheid. Ook zíj willen in de eeuwigheid samenwonen met hun aardse voorvaderen, familie, kinderen en kleinkinderen.

 

     En als dat ook nog eens kan in de hoogste staat van de eeuwigheid, in aanwezigheid van de Godheid, dan kan hun geluk helemaal niet op. Zij worden dan onsterfelijk, met daarbovenop het eeuwige leven, wat het celestiale koninkrijk wordt genoemd, de hoogste van de drie graden van heerlijkheid die iemand na dit leven kan bereiken.

 

     Daar zullen 'de rechtvaardigen in de juiste context', wonen in de tegenwoordigheid van God de Vader en zijn Zoon, Jezus Christus. Zij willen - net als wij - als God worden, werelden scheppen, een wijsheid en een nageslacht bereiken die alleen voor Goden is weggelegd. Het eraan meedoen brengt hen al in een staat van hemels geluk. (3) En dit getuig ik in Jezus Christus naam. Amen.

 

 

(1. Een enzym dat het afbraakproces van chromosomen omkeert.)

 

(2. Het transhumanisme is een recente vorm van speculatieve filosofie die probeert om de door de natuur gestelde grenzen van het menselijke bestaan te doorbreken.)

 

(3. Laat u voorlichten door de priesterschapsdragers van 'De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen', in de volksmond ook wel de Mormonen genoemd.)