Ik ben om die reden van een zwerversbestaan behoed

 

     We leven in een overexting maatschappij. Bouwwerken worden plat gelegd of de vergunning ingetrokken omdat er anders tijdelijk te veel fijnstof in de lucht zou kunnen ontstaan. Dat het aantal zwervers met een vaste baan groeiende is omdat er aan de huizenvraag niet voldaan kan worden maak een dergelijk beleid afkeurenswaardig.

 

     Wat doe je als je op straat geconfronteerd wordt met iemand die schreeuwt of zich vreemd gedraagt? Misschien is het wel zo'n zwerver, die het helemaal niet meer ziet zitten. Er bestaat een dikke kans dat het alarmnummer 112 gebeld wordt en dat de persoon in kwestie door de politie wordt meegenomen. Andersom: Wie kijkt er nog van op 'een verward persoon' tegen te komen?   


     Gepromoveerd socioloog, onderzoeker en activist Karlijn Roex (30) ervoer zelf meer dan eens hoe het is om meege­nomen te worden door de politie (geen arrestatie - toch gedwongen) en het etiket 'verward persoon' opgeplakt te krijgen. In haar eerste boek - In verwarde staat - betoogt ze dat niet de samenleving tegen verwarde perso­nen beschermd dient te worden, maar de verwarde personen tegen de door de staat afgedwongen normaliteiten.

 

     "Alle burgers zijn surveillanten geworden, verleng stukken van politie en ­Justitie bij het signaleren van afwijkend gedrag. Simpelweg een gesprek voeren met iemand die in paniek is, of op een eigen manier geruststellen, ligt steeds minder voor de hand. De neoliberale staat (1) wekt inderdaad de indruk dat de staat zich zoveel mogelijk terugtrekt en de "zelfredzame" burgers zo vrij mogelijk laat, maar in de praktijk bewegen we in de richting van een geraffineerd burgers surveillancesysteem, waardoor het bijna onmogelijk is geworden om af te wijken.


     In werkelijkheid is de neoliberale staat een opleving van pleidooien voor een strakke disciplinering van de groeiende groep mensen die kampen met onzekerheid over hun baan of huisvesting. Het lijkt een keiharde competitie te vormen, een voedings­bodem voor bezorgdheid over de "Dreigende Ander". De term "verwarde persoon" is een flexibele, ingenieuze uitvinding: hij kan vele kleuren en gedaanten aannemen en nieuwe disciplinerende maatregelen en onterechte opsluitingen legitimeren.

 

     Dat het zo erg zou worden, heb ik achttienjaar geleden niet voorzien. Daarom ben ik blij met mijn toenmalige switch naar een andere cultuur. (2) Ik kom in die cultuur gelukkig niet de wereldse excessen tegen die een steeds normaler straatbeeld vormen.

 

    Veel mensen zullen het erover eens zijn dat Jezus Christus een goed mens, een goed leraar of zelfs een profeet van God was, maar zij omschrijven niet wie Jezus echt is. De Bijbel vertelt ons dat 'Het Woord is mens geworden en heeft bij ons gewoond, vol van goedheid en waarheid, en wij hebben de grootheid van de enige Zoon van de Vader gezien.' (zie Johannes 1:14.)

 

     Iemand van de Godheid kwam op aarde om ons te onderwijzen, te genezen, te corrigeren, te vergeven en zelfs voor ons te sterven! Jezus Christus is God, de Schepper, de almachtige Heer. Ik heb déze Jezus, die als een verward gevaar werd gezien, aanvaard als mijn redder, zodat Hij mij intens gelukkig kon maken. Ik denk dat ik om die reden van een zwerversbestaan ben behoed, waardoor ik niet als een verwarde persoon bestempeld kon worden. (3) En dit is mijn getuigenis in Jezus Christus naam. Amen.  

 

(1. Een stroming die economisch liberalisme combineert met overheidsinvloeden.)   

 

(2. 'De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen', in de volksmond ook wel de Mormonen genoemd.)

 

(3. Laat u voorlichten door de priesterschapsdragers van genoemde kerk in 2.)