Een eensgezindheid die ik nog nergens ben tegengekomen

 

    De mensen die vinden dat zij over meer intelligentie beschikken en hierdoor vaak pas na middernacht naar bed gaan en met de grootste moeite vroeg opstaan is groeiende. In 2009 bleek dat al uit een Amerikaanse studie onder meer dan twintigduizend jongvolwassenen dat hoe hoger proefpersonen scoorden op een IQ test, hoe later ze naar bed gingen. De aller slimste gingen gemiddeld rond halfeen slapen en stonden tegen acht uur op. Degenen met de laagste IQ scores lagen gemiddeld om 11.41 uur onder de wol en kropen er om 7.20 uur onderuit.


     Volgens hoofdonderzoeker Satoshi Kanazawa ontwikkelen intelligente mensen uit een soort experimenteerdrang vaker voorkeuren die afwijken van wat instinctief 'normaal' is, zoals op tijd naar bed gaan. Hij kreeg veel kritiek op zijn theorie, zeker nadat hij -zonder dat goed onderzocht te hebben - ook beweerde dat intelligentie, mensen om die zelfde reden vaker experimenteren met drugs, meer dan vijf glazen alcoholhoudende drank drinken en vegetariër zijn. Zolang de onderzoekers er nog niet over uit zijn waar om slimme mensen vaker avondmensen zijn, kun je je IQ misschien beter niet als argument aanvoeren om bijvoorbeeld 's ochtends niet op tijd te komen, lijkt mij zo.

 

     Ik denk dat iedereen, die vindt dat een mens met het nuttigen van meer dan vijf glazen alcoholhoudende drank, met het experimenteren van/met drugs en met het laat naar bed gaan, waardoor zij maar moeilijk door de dag kunnen komen, eerder dom dan slim zijn. Daar hoef je niet eens een onderzoek voor te doen. Mensen die niet kunnen slapen omdat zij hun verslaving niet hebben kunnen continueren zijn eerder enorme stakkerds omdat zij hun eigen vrijheid aan slechte middelen hebben verkwanselt. Je hoeft maar om je heen te kijken om te constateren wat er nou precies aan de hand is.

 

     In 1830, nog voor de drooglegging in Amerika - betreffende het verbieden van het nuttigen van het steeds maar toenemende gebruiken van alcoholhoudende dranken - openbaarde God aan Joseph Smith dat de 'heiligen' geen alcohol moeten gebruiken. De veranderde economische omstandigheden in de 19e eeuw leidden, niet alleen in de Verenigde Staten maar ook in Europa, tot armoede en tot alcohol gerelateerde problemen. Als reactie daarop ontstonden veel organisaties die pleitten voor geheelonthouding. Hoewel deze organisaties in verschillende staten enige successen bereikten (zo werd in Maine al in 1851 een volledig verbod op de productie en verkoop van alcohol ingevoerd) leek het streven gedurende de Amerikaanse Burgeroorlog (1861-1865) een langzame dood te sterven.

 

     In 2002 was ik, zonder dat zelf te beseffen, op mijn vijfenvijftigste alcoholverslaafd. Ik kwam daar achter toen ik van cultuur (1) wilde veranderen omdat ik het geestelijk gezien in mijn leven nergens had kunnen vinden. (2) Ik zag, toen ik was gestopt met alcohol drinken, overal uithang boorden van etablissementen waar dat werd verkocht.

 

     Nu ben ik volledig alcohol vrij en ook mijn rookverslaving speelt geen rol meer in mijn leven. Ik ga vroeg naar bed en sta 's ochtend om 7:30 op. Statistisch gezien mag ik dan wel dom lijken, mijn columns geven een ander beeld. Ik ben blij met mijn nieuwe leven en geniet al vijftienjaar van een eeuwigdurend huwelijk met een eensgezindheid die ik nog nergens op de wereld ben tegengekomen. (3) En dit is mijn getuigenis in naam van Jezus Christus. Amen.   

 

(1. 'De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen', in de volksmond ook wel de Mormonen genoemd.)

 

(2. Niet in drie huwelijken en ook niet in het Rooms-katholieke gezin, waarin ik was geboren, in de Nederlandse rechtsstaat, in het Hindoeïsme, in de reïncarnatie filosofie, in het kapitalisme, in het liberalisme, in de Islam en ook niet in de Jehova Getuigen.)

 

(3. Laat u voorlichten door de priesterschapsdragers van genoemde kerk in 1.)