Die eeuwigheidglans kan geen enkele oorlog mij afnemen

 

     Door precisiebombardementen zijn er in steden verspreidt over de wereld verwoeste doelwitten en plekken waar het dagelijkse leven onaangeroerd doorgaat, dicht bij elkaar. Je kan bij wijze van spreken vanuit het café op de hoek toekijken hoe een ministerie werd geraakt door een kruisraket. Tegelijkertijd is iedereen een potentieel doel. Niet alleen door missers, die er altijd zijn, maar eenvoudig  weg door het idee dat iedereen op elk moment kan worden geraakt door een onzichtbare vijand; een projectiel dat vanuit de lucht kan toeslaan. De precisie van de wapens draagt juist bij aan de angst overal te kunnen worden geraakt. Moderne oorlog is moeilijk aanwijsbaar.  

 

     Neem maar bijvoorbeeld een cyberaanval van hackers in dienst van de Chinese overheid op computersystemen van de Verenigde Staten. Is dat een oorlogshandeling? Lange tijd was oorlog een strijd tussen twee of meerdere partijen, die tegenover elkaar stonden - vaak letterlijk, op slagvelden.  Die oorlogen waren zonder meer gruwelijk, maar er waren ook voordelen. Een oorlog werd  gevoerd tussen partijen die elkaar erkennen als dragers van het recht om oorlog te voeren, maar ook vrede kunnen sluiten.


     Het juridische kader perkte de oorlog in en bracht beschaving aan in de strijd. Er was bijvoorbeeld juridisch een duidelijk verschil tussen burgers en militairen. (1)

 

     Maar moderne oorlogsvoering is een stuk verwarrender. Er is in de twintigste en eenentwintigste eeuw een heel apparaat ontstaan van gewelddadige handelingen die zich ergens in een grijs gebied bevinden. Denk aan economische sancties, cyberaanvallen, drone aanvallen, raketaanvallen, terroristische  aanslagen, humanitaire interventies, detenties in kampen als Guantanamo Bay. Echte oorlogsverklaringen zijn er niet, en het begin en einde zijn moeilijk aan te geven.

 

     Oké, er is een juridische gelegenheidsonderbouwing door soms zeer ruime interpretaties van VN resoluties, maar dat neemt niet weg dat moderne oorlogvoering in het recht maar moeilijk te plaatsen is. Ook de vijand is vaak moeilijk te definiëren. Zijn 'separatisten' een vijand? Waar houdt Hamas op en begint de burgerbevolking? (2) Deze onduidelijkheid is vaak een groot gevaar/bezwaar.

 

     Bovenal dreigt escalatie door de combinatie van een oorlog zonder duidelijk karakter, met wapens die iedereen tot doelwit maken en een vijand die steeds meer in de luwte opereert om aan die onontkoombaarheid te ontsnappen. Overigens zijn ook hier vooral burgers het slachtoffer.

 

     Als de wind waait en de regen stroomt, waait en stroomt  dat ook voor mij. Geestelijk gezien heb ik nu mijn huis op een rots gebouwd in plaats van op zand, waardoor ik geestelijk de stormen zal overleven. (3) Mijn manier om op een rots te bouwen is, doordat ik mij grondig heb bekeert tot het herstelde evangelie van Jezus Christus en door te weten hoe ik inspiratie kan ontvangen. Ik sta hierdoor geestelijk en stoffelijk onafhankelijk boven alle wereldse schepselen. (4) Ik ben gaan begrijpen dat God de Vader van mijn geest is en dat Hij mij liefheeft, dat Jezus Christus mijn oudste Broer, mijn Heiland en Verlosser is, en dat de Heilige Geest met mijn verstand en hart kan communiceren. (5) 

 

     Op die manier ontvang ik inspiratie. Ik weet dat ik slechts tijdelijk op deze aarde ben en dat de eeuwigheid in al zijn glans voor mij ligt en dat geen enkele oorlog mij dat kan afnemen. (6) Al is de oorlog nog zo fel, mijn rust is altijd zeker gesteld. En dit getuig ik in Jezus Christus naam. Amen.

 

(1. Vaak soevereine staten.)

 

 (2. In Midden-Oostenlanden wordt er vaak afweergeschut geplaatst op daken van huizen of zelfs ziekenhuizen. Dit doen zij want als dat ziekenhuis door de vijand vanuit de lucht wordt weggevaagd moeten de camerabeelden de publieke opinie beïnvloeden.) 

 

(3. Zie  Marcus 7:24-27.)

 

(4. Zie Leer en Verbonden 78:14.)

 

(5. Zie Leer en Verbonden 8:2-3.)

 

(6. Laat u voorlichten door de priesterschapsdragers van 'De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen', in de volksmond ook wel de Mormonen genoemd.)