Met mijn geestelijke evangeliebril op zie ik helderder licht

 

    Er is een stroming in de wereld actief waar vrijheid voor hen een andere betekenis heeft dan velen er vandaag de dag aan toekennen. Het gaat de stoïcijn er niet om alles te kunnen wat je wilt, maar juist om alleen dat te willen wat je kunt. Ze vinden dat als jij wilt wat niet binnen je bereik ligt, je daarmee voor je eigen ongeluk tekent. Wat je volgens hen moet leren, is onderscheid te maken tussen waar je wel en waar je geen invloed op hebt.

 

     Zo vinden zij het naïef te denken dat je vrouw, kinderen en vrienden eeuwig blijven leven, want dan wens je te gebieden over iets wat buiten je bereik valt en overschrijd je, je eigen grenzen. Daarom moet volgens hen ieder die vrij wil zijn niets wensen of vrezen wat van anderen afhangt, want dan ben je onherroepelijk hun slaaf.

 

     Oké, ik vind ook dat 'vrij zijn' begint met dat je, je niet laat leiden door lust, onlust, begeerte en vrees. Als individu kun je dit voorkomen door het juiste gebruik te maken van de redenatie die inzicht geeft in de universele rede die volgens harmonieuze wetten alle dingen bestuurt en alle wezens leidt, alleen noem ik een dergelijk Iemand God want zo krijg ik zicht op mijn plaats in het grotere eeuwige geheel, maar niet zoals hen die leven in overeenstemming met de wereldorde. 

 

     Je moet volgens hen niet vergeten dat je een toneel speler bent in een stuk waarvan de schrijver de plot heeft bedacht. Hij bepaalt de lange of korte duur van je optreden en als hij wil dat je een arme sloeber speelt, heb jij maar te zorgen dat je zo’n figuur met verve uitbeeldt.

 

     Ik denk dat de onverstoorbare met deze inzichten de plank volledig misslaan. Het is net alsof zij door een andere bril kijken of in geestelijke verduistering leven en genoegen nemen met halve waarheden. Ik kan gelukkig, door de beschermende en filterende lens van de Geest, naar een geestelijke verduis­tering kijken wat mij een hersteld evangelie perspectief biedt en mij beschermt tegen geestelijke blindheid. Met bijvoorbeeld, de woorden van de profeten in mijn hart en de Heilige Geest die ik als mijn raadgever heb, kan ik door een 'evangeliebril' naar gedeeltelijk geblokkeerd hemels licht staren. Daarmee vermijdt ik het gevaar van een geestelijke verduistering.

 

     Dankzij die geestelijke evangeliebril zie ik in dat de Heer graag wil dat ik wekelijks aan het avondmaal deelnemen, dat ik de Schriften bestudeer en dagelijks bid. Ik zie dan ook in dat Satan mij daarvan af wil houden. Ik weet dat hij erop uit is om mijn keuzevrijheid, door afleidingen en wereldse verlei­dingen en door onverstoorbare meningen, weg te nemen. Zelfs in de tijd van Job was er bij sommigen sprake van een geestelijke verduistering, die als volgt werd omschreven: "Overdag ontmoeten zij duisternis, op de middag tasten zij rond zoals in de nacht." (Zie Job 5:14.)

 

     Nu moet u niet denken dat ik met kijken door een evangeliebril mijn moeilijkheden negeer of verzwijg. Ik zeg ook niet dat ik mijn leven in zalige onwetendheid van de valstrikken en het kwaad van de vijand leidt. Ik loop ook niet met oogkleppen op, maar doe juist het tegendeel. Bij mij is perspectief het vermogen om alle relevante informa­tie in een betekenisvolle relatie te zien. (1) Het evangelie-perspectief verruimt mijn blik tot een eeuwig zicht, waar door ik beter in staat ben om mijn prioriteiten, problemen, verleidingen en zelfs mijn fouten beter te onderscheiden, dat ik helderder licht zie, die ik zonder die bril niet kon zien. (2) En dit getuig ik in Jezus Christus naam. Amen.

 

(1. Dallin H. Oaks, toespraak gehouden op een haardvuuravond van de ring Salt Lake Bonneville voor jonge alleenstaanden, Salt Lake City (Utah), 8 februari 2015.)

 

(2. Laat u over deze geestelijke bril voorlichten door priesterschapsdragers van 'De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen' en trek er eens zes weken voor uit.)