De meest gelijkluidende gelijkheid tussen man en vrouw

 

     Hoger opgeleide vrouwen blijken het lastiger te hebben op de relatiemarkt dan hoogopgeleide mannen. Dergelijke vrouwen willen niet afspreken met iemand uit een lagere klasse. Ze willen een partner die minstens net zo hoog opgeleid is als zijzelf en vinden spirituele ontwikkeling belangrijk, hebben liever geen kalende man en graag een man met bredere schouders.

 

     Hoger opgeleide mannen vinden afspreken met iemand uit een lagere klasse geen probleem, hoewel ook zij het belangrijk vinden een wat diepgaander gesprek te kunnen voeren, maar bij hun spreekt meer het uiterlijke aan. Ze moeten mooi, slank en minstens tien jaar jonger zijn en liever geen gedoe met een teveel aan emotionele bagage.

 

     Hierdoor is zowel voor de vrouw als ook voor de man als singel zijnde het eisenpakket behoorlijk uitgebreid. Als je alleen maar een partner wil die aan al deze voorwaarden voldoet, blijkt er statistisch gezien niemand over te blijven. 

 

     Snelle afhakers blijken een beschermingsmechanisme te hebben die zij zich in hun jeugd hebben aangeleerd. Dat blijkt ook het geval te wezen bij hen die altijd op types vallen die niet goed voor ze zijn. Het blijkt namelijk dat hun ervaringen uit de eerste jaren van hun leven vertrouwd aanvoelen en daarom onbewust daar weer naar op zoek gaan. Wie dus bijvoorbeeld een heel afstandelijke vader of moeder heeft gehad valt eerder op mensen die dat ook zijn. Wie dergelijke beschermingsstrategieën kan loslaten, geeft zichzelf de kans een fijnere relatie op te bouwen.

 

     Als ik dit allemaal bij mezelf de revue laat passeren wat ben ik dan blij dat ik de wereldse filosofieën volledig heb losgelaten. Er is namelijk een eeuwige filosofie dat het herstelde evangelie van Jezus Christus het beste perspectief biedt van waarheid en de rijkste zegeningen, wanneer we de aansporing van Paulus opvolgen om "alles weer bijeen te brengen in Christus, zowel wat in de hemel als wat op de aarde is." (1) En deze essentiële waarheid heeft de Heer Jezus Christus als middelpunt, omdat Hij "de Weg en de Waarheid en het Leven" is. (2)  Net zoals de gevlochten draden van een touw kan dit een solide, duurzaam werkmiddel opleveren, en maken dat alle acties in het herstelde evangelie met elkaar in verband staan en de hulpbronnen en het werk van de herstelde kerk van de Heiland op één lijn brengen met haar fundamentele zending.

 

     Wat ben ik blij dat ik met het priesterschap God mag helpen bij zijn werk om de redding, verlossing en verhoging van zijn geestkinderen tot stand te brengen. Wie zoekt naar spiritualiteit in de juiste context zou hier eens aandacht voor op moeten brengen. Ik heb al negentien jaar de ervaring dat dit herstelde evangelie mij langs al de wereldse hobbels heeft geleid - waar ik onder gebukt ben gegaan - die ik allemaal achter mij heb kunnen laten zodat ze niet meer mijn leven op zijn kop kunnen zetten, en heb daar een eeuwig toekomstperspectief voor in de plaats gekregen die zijn weerga niet kent.

 

     Ik heb namelijk na drie echtscheidingen en een hoop ellende dit evangelie aangereikt gekregen en nu ik het volledig heb geaccepteerd, is mijn leven in een gelukzalige stroomversnelling gekomen. Ik heb inmiddels vijftienjaar een eeuwigdurend huwelijk met de liefste vrouw die de kerk ooit heeft voortgebracht, echt het gevoel dat mijn leven naar een hoger pijl is getild en dat gelijkheid tussen man en vrouw in die context het meest gelijkluidende in de gehele wereld is. (3) En dit getuig ik in Jezus Christus naam. Amen.   

 

(1. Efeze 1:10.)

 

(2. Johannes 14:6.)

 

(3. Laat u - NU HET NOG KAN - voorlichten door de priesterschapsdragers van 'De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen', in de volksmond ook wel laatdunkend de Mormonen genoemd.)