Geloof veranderen in herstelde zekerheden

 

     Er blijken velen te zijn die 'De genealogie van de moraal' een werkplaats vinden waarin men 'idealen fabriceert' die 'stikken van de leugens'. Nu vinden zij ook dat zeker niet alle leugens stinken; hooguit stinkt de ene meer dan de andere, want er zijn ook leugentjes om bestwil.  

 

     De werkplaats waar idealen worden geproduceerd maakt volgens hen ook heden ten dage overuren, de veel besproken seculari­sering (1) is weinig anders dan een christendom zonder won­deren, zonder Verlosser, het mysterie is volgens hen haastig afgeschaft, zonder schoonheid, kortom, de secularisering is volgens hen een platvloerse oude religie. Zij vinden dat de gelovige één groot voordeel heeft: 'hij kan van zijn geloof vallen'. De geseculariseerde daarentegen weigert doorgaans zijn goden en afgoden, zoals zijn huis en zijn auto, als zodanig te herkennen, hij beziet zijn idealen, waaraan hij zich met hart en ziel lijkt te hebben vastgeklonken.

 

     De teleurgestelde communisten konden nog van hun geloof vallen. De teleurgestelde sociaal democraten zijn veelal fanatieke nieuw nationalisten geworden, zij hebben het ene geloof voor het andere ingewisseld en weigeren nog altijd hardnekkig hun geloof 'geloof' te noemen.

 

     Misschien is dat het probleem van de secularisatie: het geloof mag geen geloof meer heten, de vroomheid mag geen vroomheid meer worden genoemd, met als gevolg dat hun eigen discussie voor het enige fatsoenlijke discours wordt aangezien zonder godsdiensttwisten.

 

     Nu vind ik het ook wel logies dat men dit zo ziet, want onder het mom geloof is er al heel wat narigheid in de wereld gekomen. Religie wordt een achterlijke bezigheid gevonden voor onzekere domme mensen. Moderne, hoog opgeleide, redelijk denkende, welvarende mensen kunnen zich niet voorstellen dat gelovigen hun leven laten bepalen door eeuwenoude primitieve boeken.

 

     Ontwikkelingen in de wetenschap hebben aan het licht gebracht dat verhalen uit de Bijbel niet kloppen of zeer onwaarschijnlijk zijn. De moderne mens heeft God niet meer nodig als verklaring voor het ontstaan van de wereld, als bescherming tegen onverklaarbaar natuurgeweld of als hoeder van de moraal.

 

     Nu is dat ook wel logies want de Bijbel heeft helaas de tand des tijds niet doorstaan. Er is veel verloren gegaan wat zo erg is dat het de rechte wegen des Heren verdraaide . . ., de ogen der mensenkinderen verblindde, en hun hart verstokte, (2) wat leidde tot een algehele afval van de ware godsdienst. Wat Nephi in het Boek van Mormon voorzag was het verlies van specifieke leerstellingen en verbonden die essentieel zijn om de volheid van het evangelie van Jezus Christus te vormen. Om te ontdekken wat die verloren leerstellingen en verbonden zijn, moeten we eerst weten wat de noodzakelijke leerstellingen en verbonden zijn die de volheid van het evangelie vormen.

 

     Dat is een lange lijst. In die lijst staan onder meer de ware identiteit en rol van God de Vader, Jezus Christus, en de Heilige Geest; er staat geloof en hoop; liefde en gehoorzaamheid; gebed en de sabbat; kerk en priesterschap; satan en verleiding; de val en de sterfelijkheid; bekering en vergeving; dood en opstanding; oordeel en genade; hemel en hel. Het is dus de bedoeling dat al deze herstellingen opnieuw worden onderzocht, (3) zodat geloof veranderd in zekerheden. Ik heb dit gedaan en ben daar veel gelukkiger door geworden. En dit getuig ik in Jezus naam. Amen.

 

(1. De verwereldlijking zoals die tot uitdrukking komt in zorgen dat de kerk minder invloed heeft (op iets), ontkerkelijking, de reductie van religie tot het private terrein en de afname van de maatschappelijke invloed van religie.)

 

(2. Zie 1 Nephi 12:17.)

 

(3. Laat u voorlichten door de priesterschapsdragers van 'De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen', in de volksmond ook wel de Mormonen genoemd.)