Geluk vinden waar ik mijn hele leven naar heb verlangd

 

     Ik ben tijdens mijn beginjaren als timmerman in de bouwwereld op mijn werk opgevoed met vele seksuele persoonlijke bekentenissen, die door middel van grootspraak tot mij zijn gekomen, alsof men aan een opgave was gebonden om alles over seks te vertellen. Het tegen heug en meug aanhoren van de vieze persoonlijke kleine geheimpjes van de seks, zag ik als een manier dat men nauwgezet een betoog hield voor seksuele controleerbaarheid, want ik werd als-het-ware gedwongen daaraan mee te doen. Deze schunnige vrijmoedigheid kon ik niet zien als een opheffing van onderdrukking, maar eerder als een chromosomen dwang. Met andere woorden: "Wij mogen niet, wij móéten spreken over onze seks - in al zijn verschijningsvormen."

 

      Tegenwoordig is het zelfs op scholen doorgedrongen want daar worden er lesuren aan besteed en dat geldt niet alleen voor leerlingen met homoseksuele neigingen want het lijkt er sterk op dat iedereen het aan zichzelf verplicht is om zijn seksuele behoeften te doorzoeken op 'onregelmatigheden', zodat het net lijkt dat men - zonder dat men klachten ergens over heeft - precies te weten moet komen waartoe dat 'graven in de mens' leidt en zo wordt seks op school een praatvak, waarmee de kinderen leren om zo nauwkeurig mogelijk die dingen te zeggen die het moeilijkst uit te spreken zijn.

 

      Waar totaal geen rekening mee gehouden wordt is het feit dat in ieder mens, in zijn lichaam zijn geest woont, een geest die zijn eeuwige persoonlijkheid vertegenwoordigd en waar God de Vader van is, waardoor Hij u liefheeft en wil dat u hier en in het hiernamaals gelukkig bent. Daarom heeft Hij bij monde van zijn profeten geboden gegeven.

 

     Een gebod dat van wezenlijk belang is voor uw gemoedsrust en geluk betreft de seksuele reinheid, ook wel de wet van kuisheid genoemd. God heeft deze wet al aan het begin van de wereld ingesteld. En toen Hij de profeet Joseph Smith eeuwen later het evangelie van Jezus Christus liet herstellen, heeft Hij het belang van deze wet nogmaals onderstreept. Alleen als u bereid bent dit gebod te gehoorzamen, kunt u door de doop worden opgenomen in 'De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen'.

 

     De lichamelijke intimiteit tussen één man en één vrouw die wettig met elkaar zijn gehuwd is een prachtig en heilig aspect van Gods plan voor zijn geestkinderen. Daarmee geven man en vrouw uiting aan hun liefde voor elkaar en kunnen zij nieuw leven scheppen. God heeft aangegeven dat dit heilige voortplantingsvermogen alleen gebruikt mag worden in een heteroseksueel huwelijk. Deze wet houdt in dat iemand zich vóór het huwelijk van seks onthoudt en in het huwelijk volkomen trouw is aan de huwelijkspartner. Verder dienen gedachten, woorden en daden in de hand te worden gehouden.

 

     Dit is een van de aspecten waarom ik het in mijn leven nergens heb kunnen vinden, dat ik na een echtscheiding - overnieuw moest beginnen maar gelukkig was de laatste keer in de juiste context. Ik ben op mijn zesenvijftigste levensjaar een 'heilige der laatste dagen geworden' en ben toen vier jaar later ook nog eens met een 'heilige der laatste dagen' getrouwd in een eeuwig huwelijk. Daarna mocht ik samen met haar van mijn hemelde Vader tempelwerkers worden en ben samen met haar de gelukkige man geworden, waar ik mijn hele leven naar heb verlangd. En dit getuig ik in naam van Jezus Christus. Amen.