Ik ben honderd procent gelukkiger geworden

 

    Charismatisch zijn is een bevoegde deskundigheid, gevormd door de juiste mix van woorden, de muziek in het spreken, dat je op de juiste plek in de tekst deze met een intonatie kan accentueren, waar een verloop van de juiste toonhoogte in de uitgesproken tekst het gevolg van is. Een goed charismatisch persoon is dus een spreekkunstenaar. Toch heeft de een het meer in zijn brein en stembanden zitten dan de ander. Zo is de een warmer, de ander meer getalenteerder en weer een ander charismatischer dan de ander. Barack Obama evenaren is erg hoog gegrepen, maar je kunt je charisma zeker wel vergroten.

 

     Charisma betekent dat je aantrekkingskracht uitoefent op anderen, dat mensen bij je in de buurt willen zijn en bovenal: door jou een goed gevoel krijgen. Het is dus iets wat anderen ervaren. Je wordt charismatisch gevonden wanneer mensen je als sterk en warm ervaren. Met name de combinatie van deze twee geeft je charisma een flinke boost. De meeste mensen vinden Nelson Mandela, Martin Luther King en Barack Obama charismatische personen, mensen die niet alleen warmte en kracht uitstralen, maar ook iets wezenlijks te vertellen hebben.

 

     Mensen met een hoger doel, die dat op een duidelijke, gevatte en overtuigende manier kunnen verwoorden kunnen ook charismatisch gevonden worden. Niet dat ze over deze factoren moet kunnen beschikken, maar dat ze het in hun stembanden hebben om de ander het gevoel te geven dat hij ertoe doet, want dát bepaalt uiteindelijk het  charisma. Vandaar dat mensen als Donald Trump en Thierry Baudet door sommigen als zeer charismatisch worden gezien, terwijl ze niet hoog scoren op warmte. Mensen zoals ik, die het eens zijn met hun standpunten, voelen zich door hun hogere doel en duidelijke verhaal gehoord en gezien.

 

     Zo probeer ik ook mijn columns vorm te geven. Ik probeer daar een bovennatuurlijke, bovenmenselijke, of op zijn minst een specifiek uitzonderlijke kracht of eigenschap in vorm te geven. Mijn voorbeelden zijn, profeten van 'De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen' en 'het priesterschap met het juiste gezag' wat door God op aarde is hersteld. Het is een charisma zonder autoritair te zijn en heeft goddelijke liefde, vergevingsgezindheid en goddelijke warmte, wat barmhartigheid omarmd.

 

     Onze hedendaagse wereldse technieken en gemakken voor vanzelfsprekend aannemen, kan een onbeduidende kwestie zijn. Maar helaas nemen wereldsgezinde een houding aan die tegenovergesteld is aan de eeuwige ziels-verruimende leer van het herstelde evangelie. Ons is in de Kerk van Jezus Christus zoveel gegeven. Wij worden door zo'n verbazingwekkende overvloed aan licht en waarheid omringd dat ik me afvraag of de wereld kan waarderen, voelen en begrijpen wat we werkelijk hebben.

 

     Ik denk hierbij aan de eerste discipelen die tijdens de aardse bediening van de Heiland met Hem omgingen en met Hem spraken. Ik beeld mij in hoeveel dankzegging en eerbied hun hart en verstand moet hebben overspoeld toen ze Hem na zijn opstanding als herrezen Persoon zagen, toen ze de wonden in zijn handen voelden. Hun leven zou nooit meer hetzelfde zijn! Achttienjaar geleden heb ik Hem geestelijk zo leren kennen en ook bij mij heeft mijn leven een wending aangenomen van honderdtachtig graden, (1) een stap die mij honderd procent gelukkiger heeft gemaakt. En dit is mijn getuigenis in Jezus Christus naam. Amen.

 

(1. Laat u voorlichten door de priesterschapsdragers van 'De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen', in de volksmond ook wel laatdunkend de Mormonen genoemd.)