Je zal er alleen maar gelukkiger op worden

 

     Wereldsgezien is het belangrijk om je bewust te worden van je 'innerlijk conflict'. Je hoeft het niet meteen op te lossen, maar als je het bewust begint te ervaren, kan er meer besef komen, en kan je misschien je positieve aandacht op jezelf richten, wat ruimte zou kunnen scheppen voor rust en inzicht. Serieuzere innerlijke conflicten hebben vaak een flinke lading aan stress, angst en rancune.

 

     In de wereld waarin wij leven dienen goede oplossingen voor problemen zich maar zelden aan in een sfeer van angst en stress, want voor een goede oplossing is een sfeer van rust, ruimte en vrijheid nodig, vrijheid om een gezonde, kritische houding te hebben ten aanzien van dingen die 'moeten', zoals belasting betalen.

 

     Maar als je bijvoorbeeld besluit om je dementerende moeder in huis te nemen omdat je vindt dat je dat als kind verplicht bent, terwijl je eigenlijk wel voelt dat je dat enorm gaat opbreken, dan is het innerlijk conflict niet opgelost.

 

     Hoe ver die twee conflicterende belangen ook uit elkaar lijken te liggen, er is altijd iets wat ze gemeenschappelijk hebben, namelijk een verlangen om je goed te voelen. Je kunt de spanning dan gaan herkaderen als de spanning tussen twee verschillende manieren om je goed te voelen. Bijvoorbeeld: je goed voelen door bij je partner weg te gaan, of door bij je partner te blijven.

 

     Nogmaals, de wereld komt met zulke oplossingen. Toen ik met een dergelijk probleem kampte, ben ik van cultuur (1) veranderd, een cultuur waarin God de belangrijkste Persoon in je leven wordt. In die cultuur leer je om een zo hoog mogelijke scoren te halen in het kiezen van het goede en in het afwijzen van het kwade. Als je dat onder de knie hebt gekregen, kun je alles in de handen van God leggen.

 

     Uw rechtvaardige beoordeling van uw afwegingen kan u ten goede komen en, in sommige gevallen, u en uw gezinssituatie beschermen. Ga bij uw beoordeling zorgvuldig en barmhartig te werk. Probeer zoveel mogelijk het innerlijke conflict te beoordelen in plaats van de menselijke factoren. Onthoud u, zo mogelijk, van een oordeel totdat de feiten  bekend zijn. Sta altijd open voor de Heilige Geest, die u in uw beslissing of keuze kan leiden. Denk aan de raad die Alma destijds aan zijn zoon Corianton gaf: "Zie toe barmhartig jegens uw broeders te zijn; handel rechtmatig, oordeel rechtvaardig, en doe voortdurend goed." (Alma 41:14.) Zet de woorden 'innerlijk conflict' in de plaats van broeders. De zin luidt dan: "Zie toe barmhartig jegens uw 'innerlijk conflict' te zijn; handel rechtmatig, oordeel rechtvaardig, en doe voortdurend goed."

 

     Als wij last hebben van innerlijke conflicten, dan is het zaak om dat conflict af te wegen in goed of kwaad en om dan uitsluitend voor het goede te kiezen. Hiermee lossen wij het probleem in een handomdraai op. Dit is de enige weg om bewust de aangelegenheden te ervaren, om zo tot een beter besef te komen, zodat je makkelijker voor het goede kunt kiezen en daarmee tot een groter besef kan komen, en kan je vanuit die positie veel beter je positieve aandacht op jezelf richten, wat ruimte schept in een goede gemoedsrust en daarmee zal de flinke lading aan stress en angst verdwijnen.

 

     Sla dus de weg in voor een eeuwige oplossing en laat het wereldse voor wat het is. Je zal er alleen maar wijsheid door opdoen, gelukkiger en zekerder op worden en naar een hoger niveau getild worden (2) in Jezus naam. Amen.

 

(1. 'De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen', in de volksmond ook wel de Mormonen genoemd.)  

 

(2. Laat u voorlichten door de priesterschapsdragers van genoemde kerk in 1.)