Dan bereiden wij ons voor om God te ontmoeten

 

     Er zijn mensen die zeggen dat al die vriendschappen op internet meestal tamelijk oppervlakkig zijn en ook tot vereenzaming kunnen leiden. Zij komen dan met de veel geciteerde wijsheid van Aristoteles op de proppen dat wie veel vrienden heeft géén vrienden heeft. Uiteindelijk is niet voor niets "ontvrienden" tot Woord van het Jaar 2009 gekozen. Eerst was er iets van: hoe meer vrienden, hoe beter. Dat was een statussymbool. Wie meer dan vijfhonderd vrienden had, behoorde tot de eregalerij. En dat lijkt misschien wel op z’n retour, maar vergeet niet dat uit de Moraalenquête blijkt dat mensen niet zo heel actief zijn met ontvrienden.

 

     Aristoteles heeft over vriendschap interessante dingen  gezegd. Hij onderscheidde drie vormen. Allereerst zijn er voordeelvriendschappen die je kunt vinden op een zakelijk netwerk als LinkedIn, waarop mensen toch vooral vanuit een carrièreperspectief contact leggen met anderen.

 

     De tweede vorm zijn de genotvriendschappen. Daar zit een genotmotief achter: het is plezierig om met die ander om te gaan. Ook dát zie je volop op internet: mensen delen grappige links met elkaar, spelen spelletjes enzovoort.

 

     Maar het blijkt bij de derde vorm veel ingewikkelder te liggen en die zijn ook vrijwel niet via internet in stand te houden, want dat zijn karaktervriendschappen, wat volgens Aristoteles de hoogste vorm van vriendschap is. Karaktervrienden, zegt hij, zijn één ziel in twee lichamen. Die hebben een onbaatzuchtige vriendschap; je voelt je dieper verbonden met elkaar door karaktereigenschappen die hetzelfde zijn. Volgens Aristoteles is het wezenlijk voor een dergelijke vriendschap dat je veel samen bent, en samen dingen doet, iets waar in onze drukke samenleving veel te weinig tijd voor is.

 

     Ik daarentegen heb een verbondenheid met mensen die ver boven het karaktergezinde uitsteekt, want het is een eeuwig gezinde vriendschap, die niet uit één ziel in twee lichamen bestaat maar uit één ziel in duizenden lichamen.  

 

    Bijvoorbeeld: Telkens als ik elke vrijdag de tempel in Zoetermeer betreedt, voel ik overvloedige liefde en vrede. Dat is grotendeels omdat ik me dichter bij God en zijn doelen voel. Ik concentreer me op de heilsverordeningen, maar een groot deel van die mooie gevoelens heb ik te danken aan de gelijkheid en eenheid waarvan iedereen in de tempel doordrongen is. Iedereen is er in het wit gekleed. Er is geen verschil in rijkdom, rang of opleidingsniveau te zien. We zijn allen broeders en zusters die ons voor God verootmoedigen.

 

    In de heilige verzegelkamer is de verordening van het eeuwig huwelijk voor iedereen hetzelfde. Het is fantastisch dat arme en rijke stellen er exact hetzelfde meemaken. Ze hebben dezelfde soort kledij aan en sluiten aan hetzelfde altaar dezelfde verbonden. Ze ontvangen ook dezelfde eeuwige priesterschap zegeningen. Dat vindt plaats in het huis van de Heer, een prachtige tempel die, dankzij de tiende die elke heilige, trouw aan de kerk afstaat, is gebouwd.

 

    Als ik de taken die God aan ons heeft gegeven in rechtschapenheid, eenheid en gelijkheid vervul ben ik, net als iedereen die daar werkzaam is, gelukkig, hebben wij gemoedsrust en bereiden wij ons op het eeuwige leven voor. Dan bereiden wij ons voor om God te ontmoeten. Dit houdt in dat hoe ouder ik wordt hoe mooier mijn toekomstperspectief wordt. En dit getuig ik in Jezus naam. Amen.