God waakt over zijn volk

 

     De een bid God om hem leeg te maken van God. De ander wil God liefhebben als een niet-geest, een niet-persoon. Weer een ander vindt zich beter dan God. Deze stoere en tevens zachtaardige  uitlatingen doen bijna blijk geven dat God niet bestaat. Toch komen ze uit het werk van een van de grootste wijsgeren, theologen en mystici uit de Middeleeuwen: Meister Eckhart, die door de paus verketterd werd en bijna een half millennium lang als persoon non grata werd beschouwd.

 

     Tegenwoordig staat Eckhart ’s gedurfde filosofie volop in de belangstelling, ook in Nederland. Literatuur wetenschapper Jan Oegema geeft een elegante verheldering van Eckhart ‘s kerngedachten. Hij betoogt dat Eckhart met zijn filosofie het menselijke ego, 'inclusief het religieuze ego' wilde afbreken. God is volgens de filosoof een onuitputtelijk mysterie. Het heeft geen zin om allerlei beelden op Hem te projecteren. In plaats daarvan moet de mens zijn geest leegmaken en zo een innerlijke 'woestijn' betreden.
 

    Hier kan volgens Eckhart een wonderlijke transformatie plaatsvinden: omdat de ziel zich van alle beelden ontdaan heeft, kan die het mysterie van God ontvangen. Of, in de overeenkomst tussen het beeld en het verbeelde zelf: 'God in de mens geboren laten worden', want wie dat doet geeft zich niet over aan hemelse extases, maar staat volop in het leven. Hij heeft afstand gedaan van zijn egoïstische neigingen en probeert zijn medemens zo veel mogelijk te helpen.

 

     Ik denk dat als een mens een zuiver karakter en integriteit bezit, zijn hart oprecht is en onverzettelijk is in het rein houden van zijn leven (1), dan wordt hij beschermd tegen een groot aantal zwakheden en kan hij menige verleiding weerstaan.  Iedereen heeft namelijk zo zijn zwakheden.

 

     God heeft dat toegestaan opdat wij ootmoed zouden leren en anderen naastenliefde zouden betonen. Geen van ons is volmaakt, maar degene die op God vertrouwt en niet wankelt in zijn strijd voor het goede, in zijn trouw aan de waarheid en aan zijn verbonden, is iemand die we bewonderen en met hulp van de hemel willen navolgen. (2)

 

     Wilford Woodruff heeft eens gezegd: "Ik wil tot de heiligen der laatste dagen zeggen dat al wat wij te doen hebben is trouw te zijn, de geboden van God te onderhouden, ootmoedig te zijn, Hem in krachtig gebed aan te roepen en dan zal alles goed met ons gaan. (3)

 

     God waakt over zijn volk. Maar wij moeten wel naar zijn stem luisteren, zijn geboden gehoorzamen en ons voor Hem verootmoedigen. Er heerst een zekere rust onder ons, mormonen, die de wereld verbaast. De reden voor die rust is dat God onze Vriend, Wetgever en Verlosser is. Als de Heer zijn werk niet kan voortzetten, dan kunnen wij dat ook niet. Maar Hij kan dat wél. Hij heeft het altijd gedaan en zal het voleindigen. Daarom zeg ik tegen iedereen: vreest niet. Vertrouw op God. Laat uw hart niet versagen. Laat uw gebeden dag en nacht opstijgen tot de oren van de Heer. Vraag wat u wilt. Als u dat doet, en u aan uw verbonden houdt, zal de Heer uw gebeden verhoren, als u tenminste om het goede vraagt. Daarin schuilt onze kracht in God. (4)

 

    In de Middeleeuwen was het evangelie niet op aarde en een dergelijke relatie die je met God kan hebben niet mogelijk, want anders zou Meister Eckhart wel onder hen verkeerd hebben. Ik ga nu van de gedachte uit dat hij in de geestenwereld zich volledig heeft bekeerd en volledig gelukkig is geworden. En dit getuig ik in Jezus naam. Amen. 

 

(1. een gevoel aan God onderworpen te zijn.)

 

(2. Millennial Star, 9 juli 1888, blz. 436.)

 

(3. 'Priesthood, and the Right of Succession’, Millennial Star,

22 augustus 1892, blz. 532.)

 

(4. Deseret News: Semi-Weekly, 22 januari 1884, blz. 1.)