Blootgesteld aan zowel goede als ook aan slechte machten

 

    Tegenwoordig bestaan er heel veel psychologische ideeën die het gevolgen zijn van het grote verschil tussen onze huidige leefwijze en die van onze voorouders, want zij zagen veel eerder het effect van wat zij deden dan wij. Zij waren bijvoorbeeld bessen aan het verzamelen, of hout aan het hakken, of een hut aan het bouwen: het waren activiteiten waarbij je meteen ziet of het wel of niet goed gaat. Waren de bessen nog niet rijp of het hout te vochtig, dan konden zij zich bijstellen door bijvoorbeeld ander voedsel te verzamelen of een andere plek te gaan verkennen.

 

     De huidige samenleving wordt juist gekenmerkt door een vertraagt effect. Het begint al met school, waar je elke dag naartoe moet om pas maanden later op je kennis te worden getoetst. Na jaren behaal je een diploma dat je toegang verschaft tot nog een vervolgopleiding, een baan met taken die misschien vaak pas later resultaat opleveren. 

 

     De beloning in de vorm van geld komt pas aan het eind van de maand. Daarvan koop je een huis met een hypotheek die je pas na dertig jaar aflost, je betaalt premie voor een pensioen dat oneindig ver weg ligt, je verzekert jezelf tegen ziekte, brand en andere onzekerheden.

 

     Tijdens het stichten van een gezin heb ik mijn gezin verzekerd voor het geval er iets met mij zou gebeuren en ik plotsklaps zomaar uit hun leven zou verdwijnen.

 

     Op mijn vijfenvijftigste, toen ik alles was kwijt geraakt, geen contact meer met mijn kinderen, familie, vrienden en kennissen had en geen uitweg meer zag omdat ik helemaal alleen stond, met een gevoel dat ik rechteloos was, kwam ik er achter dat het voornaamste kenmerk van gerechtigheid - erkend als een onderdeel van de goddelijke aard - de gedachte verbiedt, dat ik een belofte voor beloning voor rechtvaardigheid en een bedreiging voor straf voor verkeerde handelingen zou ontvangen, indien ik niet de macht had om zelfstandig en onafhankelijk te handelen.

 

     Het is net zo min een onderdeel van het Plan van God  om mij te dwingen gerechtigheid te doen, dan dat het Zijn voornemen is om de boze machten toe te laten, dat ik gedwongen wordt om te zondigen. In de dagen van Eden werd de eerste mens namelijk een gebod en een wet gegeven, (1) en hem werd de straf verklaard, die zou volgen op overtreding van de wet. Geen enkele wet kon hem op een rechtvaardige wijze gegeven zijn, indien hij niet vrij was geweest om zelfstandig te handelen. God zei namelijk tegen Adam en Eva: "Maar van de boom der kennis van goed en kwaad, daarvan zullen jullie niet eten; althans u mag voor uzelf kiezen, want die vrijheid is u gegeven; maar bedenk dat Ik het verbied, want ten dage dat u daarvan eet, zult u zeker sterven. (2) In onze huidige bedeling heeft Hij dat nog eens herhaald met de woorden: " Zie, Ik gaf het hem naar eigen believen te handelen." (3)

 

     Een kennis van goed en kwaad is dus noodzakelijk voor mijn vooruitgang, die God binnen het bereik van al Zijn geestkinderen heeft gesteld. En deze kennis kan het best verkregen worden door eigen ervaringen, waar de tegenstellingen tussen het goede en het kwade duidelijk naar voren komen. Daarom ben ook ik op de aarde geplaatst, waar ik blootgesteld ben aan de invloeden van goede en verkeerde machten, en met de kennis van de omstandigheden die ik tijdens mijn leerproces op aarde mag ervaren. Ik ben erg gelukkig geworden omdat ik weet dat ik volgens Zijn wil leef. (4) En dit getuig ik in Jezus Christus naam. Amen.

 

(1. Zie Oude Testament, Genesis 1:27-29.)

 

(2. Zie Parel van Grote Waarde, Mozes 3:17.) 

 

(3. Zie Leer en verbonden 29:35.)

 

(4. Laat u - NU HET NOG KAN - voorlichten door de priesterschapsdragers van 'De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen', in de volksmond ook wel laatdunkend de Mormonen genoemd.)