Mijn verlangen groeit om Hen te volgen

 

     Velen vinden dat een echte online vriendschap wél kan, dat een karaktervriendschap wél geestelijk kan zijn en dat het fysieke samenzijn voor hen niet zo belangrijk hoeft te zijn. Zij gaan van het standpunt uit dat als er eenmaal een dergelijke hechte band bestaat tussen vrienden, je niet voortdurend bij elkaar op bezoek hoeft te gaan. Vroeger werden dergelijke vriendschappen per brief onderhouden en waren privé. Tegenwoordig vindt men, dat een soort gelijke vriendschap ook via internet kan bestaan.

 

     Anderen vinden dat de invloed van internet op vriendschap geen reden tot pessimisme hoeft te zijn. De vluchtigheid kan ook voordelen hebben. Zij vinden dat vriendschappelijke contacten via internet relatief open en flexibel kunnen zijn. Open in de zin dat allerlei zaken wegvallen die in real life vriendschap in de weg zouden kunnen staan, zo als uiterlijk, afkomst of sociale posities, en flexibel, omdat je vrij makkelijk iemands vriend kunt worden, want één muis klik blijkt te voldoen, en je kan er ook weer makkelijk mee stoppen.

 

     Dus, dankzij de nieuwe media is er waarschijnlijk een vierde vorm van vriendschap aan het ontstaan. Zo is een aantal jaren terug de term "lichte gemeenschappen" gelanceerd, die de trend van het individualisme, waar veel over gesproken blijkt te worden, relativeert. De mens is juist ten diepste een sociaal wezen, alleen het type gemeenschappen dat wordt gevormd verandert.        

 

      Gemeenschappen blijken vluchtiger te worden en de inzet minder langdurig. Als je vroeger in een dorp woonde, maakte je daar levenslang deel van uit. Tegenwoordig verhuizen mensen gemakkelijker, wonen er meer mensen in een grote stad, waardoor het ook makkelijker lijkt van gemeenschap te wisselen Net zoals er lichte gemeenschappen ontstaan, ontstaan er lichte vriendschappen.

 

     Ik ben vijftienjaar geleden overgestapt naar een eeuwige vriendschap, die ik kan delen met duizenden gelijk gestemden. Het is voor mij in deze wereld, vol beroering, strijdige idealen, verleidingen en verwarrende filosofieën, niet altijd makkelijk om gemoedsrust te vinden. Maar in de belofte van de Heiland heb ik eeuwige vrede gevonden. Ik ben ertoe overgegaan om de les te leren door te luisteren naar zijn woorden en door te wandelen in de zachtmoedigheid van zijn Geest, want dat heeft mij vrede gebracht. (1)

 

    Velen met mij getuigen dat dit waar is. We hebben het zelf ondervonden. Als je dit patroon volgt, zal God zijn belofte van vrede ook in jouw leven vervullen. Een betere vriend kan je dus niet hebben.

 

     Dus, wat er ook gebeurt, je kunt vrede hebben. Dat betekent niet dat al je vragen en zorgen meteen verdwijnen, maar je kunt de geruststellende zekerheid krijgen dat alles goed komt. En, belangrijker nog, je kunt de liefde van Jezus Christus voor jou voelen. En dat geeft je veel gemoedsrust.

 

     De Vader van je geest en Jezus Christus leren kennen is een cruciaal onderdeel van je levensreis. De Heer heeft gezegd: "Dit is het eeuwige leven, dat zij U kennen, de enige waarachtige God, en Jezus Christus, Die U gezonden hebt." (2) Ik ben Christus beter leren kennen, en ben gaan inzien hoe goed, wijs, vriendelijk en liefdevol Hij is. Nu ik dit weet blijft mijn geloof in Hem alsmaar groeien en ook mijn verlangen om Hem en mijn hemelse Vader te volgen. En dit is mijn getuigenis in Jezus Christus naam. Amen.

 

(1. Zie L&V 19:23.)

 

(2. Johannes 17:3.)