Alleen het herstelde evangelie biedt eerlijke vastigheid

 

     Er gaan geluiden op dat wij de politici wel moeten vertrouwen, want we zijn nu eenmaal overgeleverd aan een democratisch systeem waarin politici ons vertegenwoordigen. Met het woord 'moeten' heb ik een wrijving alsof het bij mij schuurt, want in mijn opinie zijn politici niet te vertrouwen. Oké, het land moet geregeerd worden, waardoor je soms water bij de wijn moet doen maar er zijn ook aangelegenheden die erdoor gedrukt worden, waar de overgrote meerderheid niet achter staat. Laat ik het even toelichten met een voorbeeld.

 

     Tijdens de aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen van 2017, die op 15 maart hebben plaatsgevonden, heb ik in geen enkel verkiezingsprogramma van welke partij dan ook iets gevonden waaruit geconcludeerd kon worden dat er verlangens bestonden om de BTW te verhogen en de Dividendbelasting af te schaffen, terwijl er tijdens de aanloop naar de afschaffing van de Dividendbelasting werd geconstateerd dat het bedrag wat daarmee gemoeid zou zijn veel hoger zou uitvallen dan aanvankelijk gedacht en bij wie deze rekening neergelegd zou gaan worden, terwijl dat begrotingsgat allang gedicht had moeten zijn omdat de BTW verhoging reeds een feit was geworden. Als er iets is wat volledig onbetrouwbaar is dan is het dat wel.

 

     Om de zaak nog gecompliceerder te maken is de mening van de grootste partij van Nederland dat de afschaffing van de Dividendbelasting goed is voor de economie en dat dit meer buitenlandse bedrijven zal aantrekken waar het land wel bij gaat varen. Nu gaat er in ons landje heel veel geld verloren aan het in de file staan en ook de Nederlandse Spoorwegen zitten met hun handen in het haar omdat er geen ruimte is om meer reizigers te vervoeren en dat er veel meer volgepropte treinstellen zullen gaan rijden waarin een ernstig tekort is aan zitplaatsen.

 

     Ik vind nu dat politici op moeten houden de illusie te wekken dat ze er vooral zijn om de burger zijn zin te geven.   De logica van de democratie is dat het volk aan één kant de mogelijkheid krijgt om zichzelf te regeren, dat mensen zelf kiezen wie hen mag vertegenwoordigen in de politiek, terwijl zij aan de andere kant daarmee wel de macht uit handen geven. Het is dus in mijn ogen totaal verkeerd ermee in te stemmen dat de politiek de beslissingen neemt, terwijl die zelfde politiek vrijwel niet te controleren is, waardoor de invloed van de burgers veel minder direct is dan wordt voorgesteld.

 

     Natuurlijk zijn er veel zaken om ons zorgen over te maken - soms zijn dat heel ernstige zaken - maar daarom spreken we in het evangelie over geloof, hoop en naastenliefde. Als heilige der laatste dagen geniet ik 'het overvloedige leven' en probeer ik mijn zegeningen en mogelijkheden te beklemtonen, terwijl ze mijn teleurstellingen en zorgen bagatelliseren. In de Schriften staat: "Zoekt ijverig, bidt altijd en wees gelovig, en alle dingen zullen voor uw welzijn samenwerken." (L&V 90:24.)  

 

     Onthoud alstublieft het volgende. Als ons leven en ons geloof op Jezus Christus en zijn herstelde evangelie gericht zijn, kan er nooit meer iets permanent misgaan. Als ons leven echter niet op de Heiland en zijn leringen is gericht, kan geen enkel ander succes dat ooit rechtzetten. Ik wil dus niet meer van deze wereld zijn en heb mij volledig van de wereld afgewend. Ik wil daar niets meer mee te maken hebben. En dit getuig ik in Jezus Christus naam. Amen.