Ik heb nu lief met de geest en met het juiste inzicht

 

  De KU Leuven is een onderzoek en onderwijsinstelling met internationale uitstraling. Alle opleidingen aan deze universiteit zijn gebaseerd op het onderzoek van haar wetenschappers en professoren. Als onderzoek universiteit behoort KU Leuven tot de Europese top.

 

     Zij legden een aantal jaar geleden bijna tweeduizend Nederlanders stellingen voor als 'Je moet altijd op je hoede zijn in de omgang met mensen'. Ook vroegen ze in hoeverre ze instellingen als de overheid en politie vertrouwden.

 

     Zowel het vertrouwen in de medemens als in het systeem was hoger onder degenen met een hoger IQ. Zijn slimme mensen té goed van vertrouwen? Niet per se. Vertrouwen is noodzakelijk om een maatschappij draaiende te houden, leggen de onderzoekers uit. Mensen moeten nou eenmaal met elkaar in zee gaan om iets gedaan te krijgen, bijvoorbeeld in het zakenleven of de regering.

 

     Slimme mensen zijn zich misschien meer bewust van dat belang van vertrouwen. Dat ze daardoor af en toe teleurgesteld kunnen worden in het gedrag van een ander nemen ze voor lief. Uiteindelijk werpt vertrouwen op anderen zijn vruchten af, dat blijkt uit allerlei studies: in samenlevingen waar het vertrouwen gemiddeld hoog ligt, zijn overheidsorganisaties efficiënter, is er een grotere economische groei en zijn mensen gelukkiger en gezonder.

 

     Ik denk dat dit wel klopt. Bij mij lag het probleem in mijn tekort aan geloof. Ik heb bijvoorbeeld nooit geloofd in het pensioenstelsel, en als ik nu zie wat er uit de kast wordt gehaald betreffende de uitbetaling ervan, dan zat ik er niet zover naast. Door mijn ongeloof heb ik nu een pensioentje van vijftig euro per maand en daar ben ik tevreden mee.

 

     Waar ik ook in teleurgesteld ben zijn mijn drie huwelijken en in de acht geloofs/levensovertuigingen die ik aannam en waar ik mij genoodzaakt zag daar, na verloop van tijd, weer op terug te moeten komen. (1)

 

     Ik had daar - nu achteraf gezien - volkomen gelijk in. Mijn zesde zintuig werd namelijk gevoed door de Godheid, want ik voel in mijn hart dat Jezus mij heeft gered uit deze onnavolgbaarheden. Er werd in mei 2002, vlak na de moord op Pim Fortuyn, bij mij aangebeld. Het bleken zendelingen te zijn. (2) Ik was toen vijfenvijftig jaar oud. Ik had vlak daar voor de bevestiging gekregen dat de moord op Pim voor -komen had kunnen worden. Op een steenworp afstand van de plek waar het fatale schot werd gelost, stond het arrestatieteam klaar om Volkert in te kunnen rekenen en dat zij pas na het horen van het schot in actie kwamen. 

 

     Ik ben inmiddels negentienjaar lid van de kerk, vijftien jaar getrouwd met een 'heilige der laatste Dagen' en wij hebben ons  huwelijk voor tijd en alle eeuwigheid in de tempel te Zoetermeer mogen laten verzegelen.

 

     Ik ben volledig van het wereldse denken afgestapt. Ik had in mijn drie voorgaande huwelijken eerder liefgehad, maar ik wist niet waarom. Nu heb ik lief met een zuiverheid en een intensiteit van verheven gevoelens die mij boven de vergankelijke zaken van dit lage bestaan verheffen en die als de oceaan zich zullen uitbreiden. Ik heb het gevoel dat God daadwerkelijk mijn hemelse Vader is; dat Jezus mijn broer is en dat mijn vrouw een onsterfelijke, eeuwige partner is; een lieve, dienende engel, die mij ten troost is gegeven, en die voor mij altijd en eeuwig een kroon van heerlijkheid blijft. Ik heb nu lief met de geest en met het juiste inzicht. (3) En dit getuig ik in Jezus Chr. naam. Amen.   

 

(1. Ik ben geboren in een Rooms-katholiek gezin, in de Nederlandse rechtsstaat, in het Hindoeïsme, in de reïncarnatie filosofie, in het kapitalisme, in het liberalisme, in de Islam en bij de Jehova Getuigen.)

 

(2. 'De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste  Dagen', In de volksmond ook wel de Mormonen genoemd.)

 

(3. Laat u voorlichten door de priesterschapsdragers van genoemde kerk in 2.)